เกี่ยวกับรูปแบบโฆษณาแบบดิสเพลย์

โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์จะเข้ามาแทนที่โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ และกลายมาเป็นประเภทโฆษณาเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google โฆษณาประเภทนี้สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์มาตรฐานและแคมเปญสมาร์ทดิสเพลย์ได้ ดูวิธีสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์

About responsive display ads

เมื่อเริ่มใช้โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ คุณอาจพบกับสถานการณ์ต่อไปนี้ตามประเภทโฆษณาที่มีอยู่

สถานการณ์ คำอธิบาย
โฆษณาที่ทำงานอยู่และแก้ไขได้

โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ โฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณา Gmail และโฆษณาไลท์บ็อกซ์จะยังทํางานต่อไป โดยที่คุณสามารถสร้างและแก้ไขได้ตามปกติ

โฆษณาที่เปลี่ยนรูปแบบเมื่อมีการแก้ไข

โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์จะยังคงทํางานตามปกติ แต่หากต้องการแก้ไขโฆษณาดังกล่าว โฆษณาเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปเป็นโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เลย

ทั้งนี้คุณจะไม่สามารถสร้างโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ได้อีกต่อไป

โฆษณาที่ทำงานได้ แต่แก้ไขไม่ได้

โฆษณาแบบแกลเลอรีรูปภาพจะยังทํางานและแสดงต่อไปได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้

โฆษณาที่ไม่ทำงานและแก้ไขไม่ได้ เราไม่รองรับโฆษณาประเภทนี้อีกต่อไป โฆษณาจึงไม่ทำงานและไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้
สําหรับโฆษณาแบบไดนามิก คุณยังคงสร้างโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ได้โดยใช้ฟีดที่เชื่อมไว้ด้วยกัน และยังอัปโหลดโฆษณา HTML5 แบบไดนามิกได้อีกด้วย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว