Om displayannonsformat

Responsiva displayannonser ersätter responsiva annonser som standardannonstyp för Googles Display-nätverk. De kan användas både i vanliga och smarta displaykampanjer. Läs mer om hur du skapar en responsiv displayannons.

I samband med att vi inför responsiva displayannonser kan du stöta på följande scenarier för dina befintliga annonstyper:

Scenarier Förklaring
Annonser som visas och är redigerbara

Som responsiva displayannonser, bildannonser (alla uppladdningsannonser), Gmail-annonser, lightbox-annonser

Dessa annonstyper fortsätter att visas och du kan skapa och redigera dem som vanligt.

Annonser som migreras vid redigering

Till exempel responsiva annonser

Dina annonser visas fortfarande som vanligt, men om du skulle redigera annonserna omvandlas de automatiskt till responsiva displayannonser. Du behöver inte göra något. Det går inte att skapa denna annonstyp längre.

Annonser som visas, men inte kan redigeras

Alla mallannonser förutom lightbox-annonser

Den här annonsen fortsätter att visas, men den här annonstypen stöds dock inte längre så du kan inte redigera den eller skapa nya annonser.

Annonser som inte visas och inte kan redigeras Vi stöder inte denna annonstyp längre. Annonsen visas inte och du kan inte redigera eller skapa nya annonser.

 


Obs! För dynamiska annonser kan du fortfarande skapa responsiva displayannonser med ett dynamiskt flöde bifogat. Du kan också ladda upp dynamiska HTML5-annonser.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt