Formaty reklam displayowych

Elastyczne reklamy displayowe są teraz domyślnym typem w sieci reklamowej Google. Zastąpiły one reklamy elastyczne. Można ich używać zarówno w standardowych, jak i w inteligentnych kampaniach w sieci reklamowej. Więcej informacji o tworzeniu elastycznych reklam displayowych

About responsive display ads

Wprowadzenie elastycznych reklam displayowych może spowodować wystąpienie tych sytuacji w przypadku istniejących typów reklam:

Sytuacja Wyjaśnienie
Wyświetlane reklamy, które można edytować

Elastyczne reklamy displayowe, reklamy graficzne, reklamy w Gmailu i reklamy lightbox będą nadal wyświetlane, a Ty możesz je tworzyć i edytować tak jak zawsze.

Reklamy, które zmienią typ po edycji

Twoje reklamy elastyczne będą się wyświetlać bez przeszkód, ale jeśli wprowadzisz w nich zmiany, automatycznie przekonwertujemy je na elastyczne reklamy displayowe. Nie musisz nic robić.

Pamiętaj, że nie można już tworzyć reklam elastycznych.

Wyświetlane reklamy, których nie można edytować

Reklamy z Galerii reklam nadal będą się wyświetlać. Nie możesz jednak edytować ani tworzyć nowych reklam z Galerii reklam.

Reklamy, które nie są wyświetlane i których nie można edytować Nie obsługujemy już tego typu reklamy. Reklamy nie będą wyświetlane i nie będzie można ich edytować ani tworzyć nowych.
W przypadku reklam dynamicznych nadal możesz tworzyć elastyczne reklamy displayowe z dołączonym plikiem danych. Możesz też przesyłać dynamiczne reklamy HTML5.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem