Om bannerannonseformater

Vi erstatter responsive annonser med responsive bannerannonser som standard annonsetype for Google Displaynettverk. Du kan bruke dem i standard bannerkampanjer og Smart-kampanjer for Displaynettverket. Finn ut mer om hvordan du kan lage responsive bannerannonser.

About responsive display ads

Nå som responsive bannerannonser er lansert, kan det hende du opplever scenariene nedenfor med de nåværende annonsetypene dine:

Scenarioer Forklaring
Annonser som kjøres og kan redigeres

Responsive bannerannonser, bildeannonser, Gmail-annonser og lysboksannonser kjøres fortsatt, og du kan lage og redigere dem på samme måte som før.

Annonser som oppdateres ved redigering

De responsive annonsene dine vises fortsatt på vanlig måte, men hvis du redigerer dem, oppdateres de automatisk til responsive bannerannonser. Du trenger ikke å gjøre noe.

Husk at det ikke lenger er mulig å opprette responsive annonser.

Annonser som kjøres, men som ikke kan redigeres

Annonsene dine fra annonsegalleriet dine blir fortsatt kjørt og vist. Du kan imidlertid ikke redigere eller opprette nye annonser fra annonsegalleriet.

Annonser som ikke kjøres, og som ikke kan redigeres Vi har ikke lenger støtte for denne annonsetypen. Annonsene kjøres ikke, og du kan ikke redigere slike annonser eller opprette nye.
Det er fortsatt mulig å lage responsive bannerannonser for dynamiske annonser, med tilknyttede feeder. Det er også mulig å laste opp dynamiske HTML5-annonser.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt