Đặt loại trừ nội dung cho Chiến dịch video

Cài đặt loại trừ nội dung cho phép bạn chọn không hiển thị Chiến dịch video cùng với nội dung có thể không phù hợp với thương hiệu hoặc đáp ứng mục tiêu quảng cáo của bạn. 

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đặt loại trừ nội dung trong tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa quen thuộc với loại trừ nội dung hoặc không chắc chắn cài đặt nào phù hợp với mình, trước tiên, hãy đọc Giới thiệu về loại trừ nội dung cho Chiến dịch video.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Đặt loại trừ nội dung cho Chiến dịch video riêng lẻ

Tạo chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhập thông tin được yêu cầu để tạo Chiến dịch video.
 4. Trong “Cài đặt nâng cao”, nhấp vào Phân phối quảng cáo.
 5. Bên cạnh "Loại trừ nội dung", chọn loại trừ nội dung bạn muốn áp dụng cho quảng cáo của mình.

Sửa đổi chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch và sau đó nhấp vào tên của Chiến dịch video bạn muốn làm việc.
 3. Nhấp vào tab Cài đặt.
 4. Trong “Cài đặt nâng cao”, nhấp vào "Phân phối quảng cáo". Bên cạnh “Loại trừ nội dung”, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong cửa sổ mới, chọn loại trừ nội dung bạn muốn áp dụng vào quảng cáo của mình.
 6. Nhấp vào Lưu.

Hướng dẫn thay thế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch và sau đó nhấp vào tên của Chiến dịch video bạn muốn làm việc.
 3. Nhấp vào tab Nhắm mục tiêu video và cuộn xuống dưới cùng.
 4. Trong “Loại trừ nội dung”, nhấp vào +Loại trừ.
 5. Trong bảng điều khiển mở ra, chọn nội dung bạn muốn loại trừ. Lưu ý: Những nội dung không có nhãn hoặc nội dung người lớn bị loại trừ khỏi tất cả các chiến dịch theo mặc định.
 6. Nhấp vào Lưu.

Đặt loại trừ nội dung cấp tài khoản cho Chiến dịch video

Kiểm soát loại trừ nội dung cấp tài khoản chỉ có sẵn trong trải nghiệm Google Ads mới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu điều hướng bên trái, nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở đầu trang, nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 5. Trong bảng điều khiển Loại trừ nội dung:
  1. Nhấp vào Loại khoảng không quảng cáo và chọn loại khoảng không quảng cáo bạn muốn áp dụng cho tất cả các Chiến dịch video trong tài khoản của mình.
   Lưu ý: Ngay cả khi bạn đặt loại trừ nội dung cấp tài khoản, bạn sẽ có tùy chọn đặt loại trừ nội dung hạn chế hơn cho các Chiến dịch video riêng lẻ và áp dụng cài đặt hạn chế hơn cho các chiến dịch đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thực hiện điều ngược lại và đặt cài đặt kém hạn chế hơn cho các chiến dịch riêng lẻ của mình so với cài đặt cấp tài khoản.
  2. Nhấp vào Nội dung bị loại trừ và chọn danh mục nội dung nhạy cảm mà bạn muốn loại trừ cho các chiến dịch của mình. 
   Lưu ý: Từ đầu tháng 10 năm 2018, bạn sẽ không thể sử dụng danh mục nội dung nhạy cảm trong mục Nội dung bị loại trừ cho Chiến dịch video nữa.
  3. Nhấp vào Loại và nhãn bị loại trừ và chọn các loại nội dung và nhãn nội dung kỹ thuật số bạn muốn loại trừ cho tất cả các chiến dịch của mình, bao gồm cả Chiến dịch video.
 6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố