O programe Google Partners

Google Partners je marketingový program určený pre reklamné agentúry alebo tretie strany, ktoré spravujú účty Google Ads v mene iných značiek alebo firiem.

V tomto článku nájdete informácie o výhodách programu Partners a o registrácii do tohto programu.

Výhody

  • Získanie odznaku Google Partner: Vaša spoločnosť môže získať odznak Google Partner alebo Premier Google Partner. Odznak svedčí o tom, že niektorí zamestnanci vašej spoločnosti úspešne absolvovali testy a získali certifikácie v platforme Skillshop, čím preukázali svoju zručnosť a odborné znalosti v oblasti služby Google Ads. Odznak ďalej dokazuje, že vaša spoločnosť splnila požiadavky týkajúce sa výdavkov v službe Google Ads, dosiahla nárast vlastných výnosov aj výnosov klientov a udržala si a rozšírila svoju klientskú základňu.
  • Získanie špecializácie spoločnosti: Špecializácie môžu získať spoločnosti, ktoré majú status partnera a splnili príslušné požiadavky. Špecializácie spoločnosti ukazujú vaše konkrétne odborné znalosti produktu a pomáhajú vám tak získavať nových zákazníkov a odlíšiť sa na trhu.
  • Spojenie s Googlom: Spoločnosti, ktoré získali status partnera, sa môžu zúčastňovať ďalších podujatí, školení a podobne. Zároveň majú prístup k promo ponukám Google Ads pre potenciálnych a existujúcich klientov.

Ďalšie informácie o výhodách statusu certifikovaného partnera Google

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory