Всичко за Google Partners

Това съдържание се отнася за секцията Google Partners в Google Ads. За да намерите съдържание, което се отнася за портала на програмата, кликнете тук

Google Partners е програмата на Google за рекламни агенции, специалисти по дигитален маркетинг и други онлайн консултанти, които управляват профили в Google Ads.

Тази статия съдържа информация за предимствата на Google Partners и регистрирането в програмата.

Предимства

  • Получавате значката „Google Партньор“: Компанията Ви може да получи значката „Google Партньор“ или „Premier Google Партньор“. Значката показва, че някои от служителите в компанията Ви са демонстрирали умения и експертни знания за Google Ads, като са издържали тестове и са получили сертифициране чрез Academy for Ads. Тя показва също, че компанията Ви е изпълнила изискванията за разходи в Google Ads, осигурила е ръст в своите и в приходите на клиентите и е постигнала устойчивост и растеж на клиентската си база.
  • Получавате специализации за компании: Компаниите, които имат статус в Google Partners и отговарят на изискванията, могат да получат специализации. Специализациите за компании показват експертните Ви познания за конкретния продукт, за да помогнат да разширите бизнеса си и да се откроите на пазара.
  • Свързвате се с Google: Компаниите, получили статус в Google Partners, може да имат достъп до допълнителни събития, обучения и др. Освен това ще имате достъп до промоционални оферти от Google Ads за потенциални и съществуващи клиенти.

Научете повече за предимствата на статуса в Google Partners.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?