Certifikácia Google Ads

Certifikácia Google Ads je profesionálna akreditácia ponúkaná spoločnosťou Google jednotlivcom, ktorí preukážu svoje odborné znalosti základných a pokročilých aspektov služby Google Ads. Certifikácia Google Ads umožňuje jednotlivcom preukázať, že Google ich uznáva ako odborníkov v oblasti online reklamy. Túto certifikáciu môžete získať cez online školiaci program Googlu Academy for Ads.

V tomto článku sú vysvetlené výhody získania certifikácie, postup jej získania a spôsob, akým možno o stave certifikácie informovať ostatných.

Skôr než začnete

Ak nemáte účet Academy for Ads, musíte si ho vytvoriť, aby ste mali prístup k testom AdWords, ktoré sú potrebné na získanie certifikácie. Zistite, ako si vytvoriť účet Academy for Ads.

Výhody

Certifikáciu Google Ads môže získať ktorýkoľvek člen programu Google Partners. Tu sú výhody, ktoré certifikácia prináša:

 • Preukážte svoju odbornosť. Prostredníctvom prispôsobeného certifikátu, ktorý sa dá vytlačiť, môžete súčasným aj potenciálnym klientom ukázať, že ste certifikovaným profesionálom v oblasti online inzercie.
 • Pomôžte svojej spoločnosti získať odznak Google Partner alebo Premier Google Partner. Na získanie jedného z týchto odznakov spoločnosť potrebuje (okrem splnenia ďalších požiadaviek), aby bol aspoň jeden z jej pridružených členov certifikovaným partnerom Google Ads. Prečítajte si ďalšie informácie o požiadavkách na získanie odznaku Google Partner.

Ak chcete mať istotu, že certifikácie vašich používateľov sú zohľadnené v stave odznaku a špecializácie vašej spoločnosti, ubezpečte sa, že:

 • certifikovaní používatelia zdieľajú svoje informácie z programu Academy for Ads,
 • certifikovaní používatelia majú prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti. 

  Poznámka: Používatelia certifikovaní pod osobným e‑mailom (ktorí k účtu MKC v programe Partners nemajú štandardný prístup ani prístup pre správcu) musia v programe Academy for Ads pridať e‑mail spoločnosti, aby sa zaistila správna atribúcia. Tento e‑mail spoločnosti musí mať k účtu MKC štandardný prístup alebo prístup pre správcu.

Požiadavky na získanie certifikácie:

 • Odznak Google Partner: jeden používateľ certifikovaný v službe Google Ads, ktorý má prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti. 
 • Odznak Premier Google Partner: dvaja používatelia certifikovaní v službe Google Ads, ktorí majú prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti. 

Ak sa chce jednotlivec stať certifikovaným partnerom Google Ads, musí úspešne absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads a jeden z ďalších testov týkajúcich sa reklamy, ktoré sú k dispozícii v programe Academy for Ads. Medzi tieto ďalšie testy patria Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reklama, Videoreklama a Reklama v Nákupoch.

Ako funguje certifikácia Google Ads

Po vytvorení účtu Academy for Ads získate prístup k bezplatným certifikačným testom Google Ads a k príslušným vzdelávacím dráham, ktoré môžete využiť pri príprave na testy.

Ak sa chcete stať certifikovaným partnerom Google Ads pre niektorú oblasť služby Google Ads, musíte úspešne absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads a jeden z ďalších testov týkajúcich sa reklamných služieb, ktoré sú k dispozícii v programe Academy for Ads. Medzi tieto ďalšie testy patria Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reklama, Videoreklama a Reklama v Nákupoch. 

Po úspešnom absolvovaní testu Základy reklamy v službe Google Ads a za predpokladu, že je test platný (nevypršala mu platnosť), budete na získanie certifikácie pre konkrétnu oblasť služby Google Ads musieť úspešne absolvovať test týkajúci sa príslušnej oblasti služby.
Ak chcete získať certifikáciu Google Ads pre Vyhľadávanie, budete musieť:

 • úspešne absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads,
 • úspešne absolvovať test Reklama vo Vyhľadávaní.

Ak chcete okrem toho získať aj certifikáciu Google Ads pre Obsahovú sieť, budete musieť:

 • úspešne absolvovať test Reklama v Obsahovej sieti. 

Poznámka: Vždy keď požadovaným testom vyprší platnosť, budete ich musieť opäť úspešne absolvovať, aby bola vaša certifikácia platná aj naďalej.

Dostupné certifikačné testy Google Ads

Hodnotiaca skúška Popis
Základy reklamy v službe AdWords Hodnotiaca skúška Základy reklamy v službe AdWords je zameraná na základné a stredne pokročilé koncepcie vrátane výhod online inzercie a služby AdWords, ako aj osvedčených postupov na správu a optimalizáciu kampaní AdWords.
Reklama vo Vyhľadávaní Hodnotiaca skúška Reklama vo Vyhľadávaní je zameraná na základné a pokročilé koncepcie vrátane osvedčených postupov na tvorbu, správu, meranie a optimalizáciu kampaní s reklamami vo vyhľadávaní vo Vyhľadávacej sieti.
Reklama v Obsahovej sieti Hodnotiaca skúška Reklama v Obsahovej sieti je zameraná na pokročilé koncepcie a osvedčené postupy na vytváranie, správu, meranie a optimalizáciu kampaní v Obsahovej sieti.
Mobilná reklama Hodnotiaca skúška Mobilná reklama je zameraná na základné a pokročilé koncepcie mobilnej reklamy vrátane formátov reklamy, ponúkania cien, zacielenia, merania a optimalizácie kampaní.
Videoreklama Hodnotiaca skúška Videoreklama je zameraná na základné a pokročilé koncepcie vrátane osvedčených postupov na vytváranie, správu, meranie a optimalizáciu kampaní s videoreklamami v službe YouTube a na internete.
Reklama v Nákupoch Hodnotiaca skúška Reklama v Nákupoch je zameraná na základné a pokročilé koncepcie vrátane vytvorenia účtu Merchant Center a informačného kanála produktov, ako aj tvorby a správy kampaní v službe Nákupy.

Dostupné jazyky

Certifikačné testy Google Ads sú k dispozícii v 19 jazykoch.

K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), francúzština, holandčina, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, slovenčina, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Ako si udržať certifikáciu

Certifikácia Google Ads vám bude platiť, kým nevyprší platnosť vášho testu týkajúceho sa konkrétnej oblasti služby (napr. Reklama vo Vyhľadávaní). Ak si po vypršaní platnosti testu týkajúceho sa konkrétnej oblasti služby budete chcieť certifikáciu udržať, budete musieť znova absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads aj test týkajúci sa konkrétnej oblasti služby, ktorého platnosť vypršala.

Povedzme, že v máji úspešne absolvujete test Reklama vo Vyhľadávaní. Keď v máji nasledujúceho roka vyprší jeho platnosť, okrem testu Reklama vo Vyhľadávaní budete musieť znova úspešne absolvovať aj test Základy reklamy v službe Google Ads.

Pravidlá informovania ostatných o stave vašej certifikácie

Vaše certifikácie AdWords sú dôkazom toho, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online inzercie. O tomto uznaní môžete svojim súčasným a potenciálnym klientom poskytnúť tieto informácie:

 • Vaša certifikácia AdWords potvrdzuje, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online inzercie.
 • Akreditáciu ste získali po úspešnom absolvovaní hodnotiacej skúšky Základy reklamy v službe AdWords a hodnotiacej skúšky Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reaklama, Videoreklama alebo Reklama v Nákupoch v rámci služby Academy for Ads.

Príklad

Tu je príklad, ako môžete informovať o stave svojej certifikácie:

„Spoločnosť Google ma uznáva ako certifikovaného profesionála pre službu AdWords, pretože som úspešne absolvoval viacero hodnotiacich skúšok, ktoré úspešne preverili moje odborné znalosti o tomto produkte. Mám kvalifikáciu na to, aby som vašej firme pomohol presadiť sa na webe prostredníctvom služby Google AdWords.“

Tu je niekoľko ďalších pravidiel informovania o vašej certifikácii:

 • Ako na certifikovanú osobu môžete na seba odkazovať iba vtedy, ak ste certifikačnú hodnotiacu skúšku úspešne zložili vy osobne. Nestačí, aby bol certifikovaný váš spolupracovník alebo aby vaša agentúra získala logo certifikátu.
 • Ako na certifikovanú osobu môžete na seba odkazovať iba dovtedy, kým bude vaša certifikácia platná. Keď jej platnosť vyprší, nebudete na seba môcť odkazovať ako na certifikovanú osobu, až kým znova úspešne neabsolvujete hodnotiace skúšky.
 • Svoju certifikáciu môžete uvádzať v životopise, na vizitkách, v profile v službe LinkedIn a v profiloch v ďalších sociálnych médiách. Pripomíname, že logá Google Partners sa môžu používať iba v súlade s našimi pravidlami používania.

Bežné otázky o certifikáciách

Rozdiel medzi certifikáciami Google Ads a odznakom Google Partner

 • Jednotlivci získavajú certifikáciu. Certifikáciu Google Ads môže získať ktorýkoľvek člen programu Partners. Ako certifikovaný profesionál môžete svoje úspechy preukázať prispôsobeným certifikátom, ktorý vydáva Google.
 • Agentúry získavajú odznaky a špecializácie. Agentúra, ktorá spĺňa požiadavky pre status partnera, získa odznak Google Partner alebo Premier Google Partner a bude sa môcť prezentovať ako partner Googlu. Upozorňujeme, že agentúra sa nestáva partnerom Googlu jednoducho registráciou v programe.
  • Firemné špecializácie sú vyjadrením uznania agentúram, ktoré splnili tieto podmienky:
   • získali odznak Google Partner alebo Premier Google Partner;
   • majú aspoň jednu pridruženú osobu, ktorá získala certifikáciu v niektorej oblasti služby Google Ads;
   • preukázali nárast výkonnosti služby a odbornú znalosť danej oblasti služby, ktorou môže byť:
    • Reklama vo Vyhľadávaní
    • Mobilná reklama
    • Videoreklama
    • Obsahová reklama
    • Reklama v Nákupoch
   • za 90 dní preinzerovali v oblasti služby Google Ads, na ktorú sa vzťahuje ich certifikácia, minimálne 10 000 USD.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?