Par Google Ads sertifikāciju

Google Ads sertifikāts ir profesionalitātes apliecinājums, ko Google piedāvā personām, kuras pierāda savas zināšanas par Google Ads pamatprincipiem, kā arī par sarežģītākām tēmām. Google Ads sertifikācija apliecina, ka uzņēmums Google ir atzinis konkrēto personu par tiešsaistes reklamēšanas ekspertu. Varat iegūt sertifikātu, izmantojot Google tiešsaistes apmācību programmu Academy for Ads.

Šajā rakstā ir izskaidrotas sertifikācijas nokārtošanas priekšrocības un ir sniegta informācija par to, kā iegūt sertifikātu un kā parādīt savu sertifikācijas statusu citiem lietotājiem.

Pirms darba sākšanas

Ja jums nav Academy for Ads konta, jums tas jāizveido, lai piekļūtu AdWords novērtējumiem, kas jānokārto, lai iegūtu sertifikātu. Uzziniet, kā iestatīt Academy for Ads kontu.

Priekšrocības

Ikviens programmas Google partneri dalībnieks var iegūt Google Ads sertifikātu. Sertifikāts sniedz tālāk norādītās priekšrocības.

 • Aplieciniet savas zināšanas. Informējiet pašreizējos un potenciālos klientus par to, ka esat sertificēts tiešsaistes reklamēšanas profesionālis, parādot personalizētu sertifikātu, kuru varat arī izdrukāt.
 • Palīdziet savam uzņēmumam iegūt Google partnera vai Google Premier partnera emblēmu. Lai iegūtu emblēmu, vismaz vienam no uzņēmuma saistītajiem dalībniekiem ir jāsaņem Google Ads sertifikāts, kā arī jāatbilst citām prasībām. Uzziniet vairāk par prasībām partnera emblēmas iegūšanai.

Lai nodrošinātu lietotāju sertifikātu attiecināšanu uz jūsu uzņēmuma emblēmu un specializācijas statusu, pārbaudiet, vai:

 • sertificētie lietotāji ir kopīgojuši savu informāciju no apmācību centra Academy for Ads;
 • sertificētajiem lietotājiem ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa vai apakšpārziņu kontiem. 

  Piezīme. Lai nodrošinātu pareizu attiecinājumu, lietotājiem, kas ir sertificēti ar personiskajām e-pasta adresēm (kurām nav standarta vai administratora piekļuves partneru Klientu centram), apmācību centrā Academy for Ads ir jāpievieno uzņēmuma e-pasta adrese. Šai uzņēmuma e-pasta adresei ir jābūt piešķirtai standarta vai administratora piekļuvei Klientu centram.

Tālāk ir norādītas sertifikāta iegūšanas prasības.

 • Partnera emblēma: viens lietotājs ar Google Ads sertifikātu, kuram ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņu kontiem. 
 • Premier partnera emblēma: divi lietotāji ar Google Ads sertifikātu, kuriem ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņu kontiem. 

Lai saņemtu Google Ads sertifikātu, personai ir jāiegūst Google Ads pamatzināšanu novērtējums un vēl viens papildu reklamēšanas zināšanu novērtējums, kas pieejams apmācību centrā Academy for Ads. Ir šādi papildu novērtējuma eksāmeni: Meklēšanas tīkla reklāma, Reklāmas tīkla reklāma, Mobilā reklāma, Videoreklāmas un Pirkumu reklāma.

Google Ads sertifikācijas darbības principi

Kad iestatīsiet Academy for Ads kontu, iegūsiet piekļuvi bezmaksas Google Ads sertifikācijas novērtējumiem un saistītiem apmācību ceļiem, kurus varēsiet izmantot, lai sagatavotos novērtējumiem.

Lai saņemtu Google Ads sertifikātu kādā Google Ads produktu jomā, jums jāiegūst Google Ads pamatzināšanu novērtējums un vēl viens reklamēšanas novērtējums, kas pieejams apmācību centrā Academy for Ads. Ir šādi papildu novērtējuma eksāmeni: Meklēšanas tīkla reklāma, Reklāmas tīkla reklāma, Mobilā reklāma, Videoreklāmas un Pirkumu reklāma. 

Pēc Google Ads pamatzināšanu novērtējuma iegūšanas un tā derīguma laikā (kamēr nav beidzies derīguma termiņš) jums būs jānokārto tikai attiecīgā produkta novērtējums, lai saņemtu Google Ads produktu sertifikāciju.
Lai saņemtu Google Ads meklēšanas tīkla sertifikāciju, jums būs jāizpilda tālāk norādītās prasības.

 • Jāiegūst Google Ads pamatzināšanu novērtējums.
 • Jāiegūst Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējums.

Lai papildus saņemtu Google Ads reklāmas tīkla sertifikāciju, jums būs jāizpilda tālāk norādītās prasības.

 • Jāiegūst Reklāmas tīkla novērtējums. 

Piezīme. Lai saglabātu sertifikāta derīgumu, jums būs atkārtoti jāiegūst nepieciešamie novērtējumi pēc to derīguma termiņa beigām.

Pieejamie Google Ads sertifikācijas novērtējumi

Novērtējums Apraksts
AdWords pamatzināšanas AdWords pamatzināšanu novērtējums aptver pamata un vidējā līmeņa jēdzienus, tostarp tiešsaistes reklamēšanas un AdWords priekšrocības, kā arī AdWords kampaņu pārvaldības un optimizācijas paraugpraksi.
Meklēšanas tīkla reklāmas Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējumā ir ietverti gan šīs jomas pamatjautājumi, gan padziļinātas tēmas, tostarp par meklēšanas reklāmu kampaņu izveides, pārvaldības, novērtēšanas un optimizēšanas paraugpraksi.
Reklāmas tīkls Reklāmas tīkla novērtējums aptver specializētus jēdzienus un reklāmas tīkla kampaņu veidošanas, pārvaldības, novērtēšanas un optimizēšanas paraugpraksi.
Mobilā reklāma Mobilās reklāmas novērtējumā ir ietverti mobilās reklāmas pamatjēdzieni un padziļinātas tēmas, tostarp reklāmu formāti, cenu noteikšana un mērķauditorijas atlase, kampaņu novērtēšana un optimizēšana.
Videoreklāmas Videoreklāmu novērtējums aptver pamata un specializētus jēdzienus, tostarp paraugpraksi videoreklāmu kampaņu veidošanā, pārvaldībā, vērtēšanā un optimizēšanā pakalpojumā YouTube un tīmeklī.
Pirkumu reklāmas Pirkumu reklāmu novērtējumā ir ietverti gan šīs jomas pamatjautājumi, gan specializēti jautājumi, tostarp par Tirgotāju centra konta un produktu datu plūsmas izveidi, kā arī pirkumu kampaņu izveidi un pārvaldību.

Pieejamās valodas

Google Ads sertifikācijas novērtējumi ir pieejami 21 valodā.

Pieejamās valodas: čehu, ķīniešu (vienkāršotā), ķīniešu (tradicionālā), holandiešu, angļu (AK), angļu (ASV), franču, vācu, itāļu, japāņu, korejiešu, poļu, portugāļu, portugāļu (Brazīlija), krievu, slovāku, spāņu, spāņu (Latīņamerika), taju, turku un vjetnamiešu

Sertifikācijas saglabāšana

Google Ads sertifikācija būs derīga līdz konkrētā produktu jomas novērtējuma (piemēram, Meklēšanas tīkla reklāmas) derīguma termiņa beigām. Kad beigsies konkrētā produktu jomas novērtējuma derīguma termiņš, būs atkārtoti jāiegūst Google Ads pamatzināšanu novērtējums un tās produktu jomas novērtējums, kam beidzies derīguma termiņš, lai saglabātu sertifikāciju.

Piemēram, ja maijā iegūstat Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējumu, jums atkārtoti jāiegūst Google Ads pamatzināšanu novērtējums un Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējums līdz nākamā gada maijam.

Citu personu informēšana par sertifikācijas statusu — vadlīnijas

AdWords sertifikāti apliecina, ka esat sertificēts tiešsaistes reklamēšanas profesionālis. Saviem pašreizējiem un potenciālajiem klientiem varat sniegt tālāk norādīto informāciju.

 • AdWords sertifikāts apliecina, ka esat sertificēts tiešsaistes reklamēšanas profesionālis.
 • Šo akreditāciju jūs esat saņēmis pēc tam, kad veiksmīgi nokārtojāt AdWords pamatprincipu novērtējumu un kādu no šiem Academy for Ads novērtējumiem: Meklēšanas tīkla reklāmu novērtējums, Reklāmas tīkla novērtējums, Mobilās reklāmas novērtējums, Videoreklāmu novērtējums vai Pirkumu reklāmu novērtējums.

Piemērs

Tālāk ir minēts piemērs, ko jūs varētu pastāstīt par savu sertifikācijas statusu.

“Google ir atzinis mani par AdWords sertificētu profesionāli. Tas nozīmē, ka esmu nokārtojis vairākus novērtējumus, kuros tika novērtētas manas zināšanas par produktiem. Esmu kvalificēts palīdzēt veicināt jūsu uzņēmuma attīstību tīmeklī, izmantojot programmu Google AdWords.”

Tālāk ir sniegti daži papildu norādījumi par sertifikācijas informācijas sniegšanu.

 • Jūs drīkstat dēvēt sevi par sertificētu profesionāli tikai tad, ja esat nokārtojis sertifikācijas novērtējumus. Ja sertificēts ir kāds no jūsu kolēģiem vai jūsu aģentūra ir ieguvusi emblēmu, tas nenozīmē, ka jūs esat ieguvis sertifikātu.
 • Jūs drīkstat dēvēt sevi par sertificētu profesionāli tik ilgi, kamēr ir spēkā jūsu iegūtais sertifikāts. Kad būs beidzies sertifikāta derīguma termiņš, jūs vairs nedrīkstēsit dēvēt sevi par sertificētu profesionāli, līdz atkārtoti nenokārtosit novērtējumus.
 • Iegūto sertifikātu varat pieminēt savā CV, vizītkartē, LinkedIn profilā un citos sociālo saziņas līdzekļu profilos. Ņemiet vērā, ka Google partneru logotipus drīkst izmantot tikai saskaņā ar mūsu izmantošanas vadlīnijām.

Bieži uzdotie jautājumi par sertifikātiem

Atšķirība starp Google Ads sertifikātiem un partnera emblēmu

 • Privātpersonas iegūst sertifikātus. Ikviens programmas Partneri dalībnieks var iegūt Google Ads sertifikātu. Kļūstot par sertificētu profesionāli, jūs varat apliecināt savus sasniegumus, parādot personalizētu, Google izdotu sertifikātu.
 • Aģentūras iegūst emblēmas un specializāciju. Aģentūra, kas atbilst partnera statusa prasībām, iegūs Google partnera vai Google Premier partnera emblēmu un varēs sevi reklamēt kā “Google partneri”. Ņemiet vērā, ka aģentūra nekļūst par “Google partneri”, vienkārši pievienojoties programmai.
  • Uzņēmuma specializācija norāda, ka aģentūras ir izpildījušas tālāk minētās prasības.
   • Tās ir ieguvušas Google partnera emblēmu vai Google Premier partnera emblēmu.
   • Tām ir vismaz viens sertificēts saistītais darbinieks kādā Google Ads produktu jomā.
   • Tās ir parādījušas uzlabotus produktu rezultātus un zināšanas par attiecīgo produktu, tostarp tālāk norādītajās jomās.
    • Meklēšanas tīkla reklāma
    • Mobilā reklāma
    • Videoreklāmas
    • Reklāmas tīkla reklāma
    • Pirkumu reklāma
   • Tām ir vismaz 10 000 ASV dolāru Google Ads tēriņi 90 dienu laikā sertificēto produktu jomā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?