Σχετικά με την πιστοποίηση Google Ads

Η πιστοποίηση Google Ads είναι μια επαγγελματική διαπίστευση που προσφέρει η Google σε άτομα τα οποία επιδεικνύουν επάρκεια σε βασικές και προχωρημένες πτυχές του Google Ads. Η πιστοποίηση Google Ads δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να δηλώνουν ότι η Google τα αναγνωρίζει ως ειδικούς της διαδικτυακής διαφήμισης. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιστοποίηση μέσω του Academy for Ads, του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος της Google.

Το συγκεκριμένο άρθρο εξηγεί τα οφέλη της πιστοποίησης, πώς μπορείτε να την αποκτήσετε, καθώς και πώς μπορείτε να γνωστοποιήσετε σε άλλους την κατάσταση πιστοποίησης που διαθέτετε.

Πριν ξεκινήσετε

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Academy for Ads, θα πρέπει να δημιουργήσετε για να έχετε πρόσβαση στις αξιολογήσεις AdWords που απαιτούνται για να πιστοποιηθείτε. Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας Academy for Ads.

Οφέλη

Οποιοδήποτε μέλος του Google Partners μπορεί να αποκτήσει πιστοποίηση Google Ads. Τα οφέλη απόκτησης της πιστοποίησης είναι τα εξής:

 • Προβάλλετε την εξειδίκευσή σας. Δείξτε στους υπάρχοντες και στους δυνητικούς πελάτες ότι είστε πιστοποιημένος επαγγελματίας διαφήμισης στο διαδίκτυο, με ένα εξατομικευμένο πιστοποιητικό που μπορείτε να εκτυπώσετε.
 • Βοηθάτε την εταιρεία σας να αποκτήσει το σήμα Google Partner ή Premier Google Partner. Για να αποκτήσει μια εταιρεία ένα από τα δύο σήματα, τουλάχιστον ένα από τα συνδεδεμένα μέλη της πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση Google Ads, εκτός των υπόλοιπων απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιούνται. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις για την απόκτηση του σήματος Partner.

Για να διασφαλίσετε ότι οι πιστοποιήσεις των χρηστών σας αποδίδονται στην κατάσταση σήματος και εξειδίκευσης της εταιρείας σας, ελέγξτε ότι:

 • οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν κοινοποιήσει τα στοιχεία τους από το Academy for Ads.
 • οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου ή στους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου Google Ads της εταιρείας σας. 

  Σημείωση: Οι χρήστες που έχουν λάβει πιστοποίηση μέσω προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (και δεν διαθέτουν πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση διαχειριστή στο My Client Center του Partners) πρέπει να προσθέσουν μια εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Academy for Ads, προκειμένου να αποδοθεί σωστά η πιστοποίηση. Η εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση διαχειριστή στο My Client Center.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις πιστοποίησης:

 • Σήμα Partner: Ένας χρήστης με πιστοποίηση στο Google Ads, ο οποίος έχει πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου ή στους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου Google Ads της εταιρείας σας. 
 • Σήμα Premier Partner: Δύο χρήστες με πιστοποίηση στο Google Ads, οι οποίοι έχουν πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου ή στους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου Google Ads της εταιρείας σας. 

Για να αποκτήσει κάποιος πιστοποίηση Google Ads, πρέπει να περάσει την Αξιολόγηση βασικών αρχών Google Ads, καθώς και μία από τις πρόσθετες αξιολογήσεις διαφημίσεων που διατίθενται μέσω του Academy for Ads. Οι πρόσθετες αξιολογήσεις αφορούν στις Διαφημίσεις αναζήτησης, στις Διαφημίσεις προβολής, στις Διαφημίσεις για κινητά, στις Διαφημίσεις βίντεο και στις Διαφημίσεις αγορών.

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση Google Ads

Όταν ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Academy for Ads, θα έχετε πρόσβαση στις δωρεάν αξιολογήσεις πιστοποίησης Google Ads και στις σχετικές διαδρομές εκμάθησης, μέσω των οποίων μπορείτε να μελετήσετε για τις αξιολογήσεις.

Για να αποκτήσετε πιστοποίηση Google Ads σε έναν τομέα προϊόντων του Google Ads, πρέπει να περάσετε την Αξιολόγηση βασικών αρχών Google Ads, καθώς και μία από τις πρόσθετες αξιολογήσεις διαφημιστικών προϊόντων που διατίθενται μέσω του Academy for Ads. Οι πρόσθετες αξιολογήσεις αφορούν στις Διαφημίσεις αναζήτησης, στις Διαφημίσεις προβολής, στις Διαφημίσεις για κινητά, στις Διαφημίσεις βίντεο και στις Διαφημίσεις αγορών. 

Αφού περάσετε την Αξιολόγηση βασικών αρχών Google Ads, και για όσο χρονικό διάστημα είναι έγκυρη (δεν έχει λήξει), θα πρέπει να περάσετε μόνο την αξιολόγηση του αντίστοιχου προϊόντος, για να αποκτήσετε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση Google Ads για το προϊόν.
Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση Google Ads για τις Διαφημίσεις αναζήτησης, θα πρέπει:

 • να περάσετε την Αξιολόγηση βασικών αρχών Google Ads
 • να περάσετε την Αξιολόγηση Διαφημίσεων αναζήτησης

Επιπλέον, για να αποκτήσετε την πιστοποίηση Google Ads για το Δίκτυο προβολής, θα πρέπει:

 • να περάσετε την Aξιολόγηση Διαφημίσεων προβολής. 

Σημείωση: Θα πρέπει πάντα να επαναλαμβάνετε και να περνάτε τις απαιτούμενες αξιολογήσεις όταν λήγουν, προκειμένου να διατηρείτε έγκυρη την πιστοποίησή σας.

Διαθέσιμες αξιολογήσεις πιστοποίησης Google Ads

Αξιολόγηση Περιγραφή
Βασικές αρχές AdWords Η αξιολόγηση Βασικών Αρχών AdWords καλύπτει έννοιες βασικού και μέσου επιπέδου, όπως τα οφέλη από τη διαφήμιση στο διαδίκτυο και τη χρήση του AdWords, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και βελτιστοποίησης καμπανιών του AdWords.
Διαφημίσεις αναζήτησης Η αξιολόγηση Διαφημίσεων αναζήτησης καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση των καμπανιών διαφημίσεων αναζήτησης στο Δίκτυο αναζήτησης.
Διαφημίσεις προβολής Η αξιολόγηση Διαφημίσεων προβολής καλύπτει έννοιες προχωρημένου επιπέδου και βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση καμπανιών δικτύου προβολής.
Διαφημίσεις για κινητές συσκευές Η αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου σχετικά με τις διαφημίσεις για κινητές συσκευές, όπως οι μορφές διαφημίσεων, η υποβολή προσφορών και η στόχευση, καθώς και η μέτρηση και η βελτιστοποίηση καμπανιών.
Διαφήμιση βίντεο Η αξιολόγηση Διαφήμισης βίντεο καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση καμπανιών διαφήμισης βίντεο στο YouTube και στον ιστό.
Διαφημίσεις αγορών Η αξιολόγηση Διαφημίσεων αγορών καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως τη δημιουργία λογαριασμού στο Κέντρο εμπόρων και τη δημιουργία ροής δεδομένων προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση καμπανιών Αγορών.

Διαθέσιμες γλώσσες

Οι αξιολογήσεις πιστοποίησης Google Ads διατίθενται σε 21 γλώσσες.

Διαθέσιμες γλώσσες: Αγγλικά (ΗΒ), Αγγλικά (ΗΠΑ), Απλοποιημένα Κινεζικά, Βιετναμικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, Ισπανικά (Λατινική Αμερική), Ιταλικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά (Βραζιλία), Ρωσικά, Σλοβακικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά και Τσέχικα

Πώς θα διατηρήσετε την πιστοποίησή σας

Η πιστοποίηση Google Ads θα παραμείνει έγκυρη, έως ότου λήξει η αξιολόγηση του τομέα προϊόντων (π.χ. Διαφημίσεις αναζήτησης). Όταν λήξει η αξιολόγηση του τομέα προϊόντων, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τόσο την Αξιολόγηση βασικών αρχών Google Ads όσο και την αξιολόγηση για τον τομέα προϊόντων που έληξε, προκειμένου να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας.

Για παράδειγμα, αν περάσετε την Αξιολόγηση Διαφημίσεων αναζήτησης τον Μάιο, θα χρειαστεί να επαναλάβετε και να περάσετε τόσο την Αξιολόγηση βασικών αρχών Google Ads όσο και την Αξιολόγηση Διαφημίσεων αναζήτησης, όταν λήξει η Αξιολόγηση Διαφημίσεων αναζήτησης τον Μάιο του επόμενου έτους.

Οδηγίες για την κοινοποίηση της κατάστασης πιστοποίησης

Οι πιστοποιήσεις AdWords αποδεικνύουν ότι είστε πιστοποιημένος επαγγελματίας της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες σας μπορείτε να πείτε τα εξής σχετικά με αυτήν την αναγνώριση:

 • Η πιστοποίηση AdWords που κατέχετε αποδεικνύει ότι είστε πιστοποιημένοι επαγγελματίες της διαφήμισης στο διαδίκτυο.
 • Λάβατε τη συγκεκριμένη διαπίστευση αφού περάσατε με επιτυχία την αξιολόγηση Βασικών αρχών AdWords και είτε την αξιολόγηση Διαφημίσεων αναζήτησης, Διαφημίσεων προβολής, Διαφημίσεων για κινητές συσκευές, Διαφημίσεων βίντεο ή Διαφημίσεων αγορών που διεξάγει το Academy for Ads.

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τι μπορείτε να πείτε σχετικά με την κατάσταση της πιστοποίησής σας:

"Η Google με έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιημένο επαγγελματία του AdWords. Αυτό σημαίνει ότι έχω περάσει πολλές αξιολογήσεις που αξιολογούν την εξειδίκευσή μου στο προϊόν. Διαθέτω τα προσόντα, για να σας βοηθήσω να αναπτύξετε την επιχείρησή σας στον ιστό, χρησιμοποιώντας το Google AdWords".

Ακολουθούν ορισμένες επιπλέον οδηγίες για την ενημέρωση σχετικά με την πιστοποίησή σας:

 • Μπορείτε να αναφέρετε τον εαυτό σας ως πιστοποιημένο συνεργάτη, μόνο αν έχετε περάσει προσωπικά τις αξιολογήσεις πιστοποίησης. Δεν αρκεί η πιστοποίηση ενός συναδέλφου ή το γεγονός ότι η εταιρεία σας φέρει το σήμα.
 • Μπορείτε να αναφέρετε τον εαυτό σας ως "πιστοποιημένο", εφόσον η πιστοποίησή σας είναι σε ισχύ. Μετά την ημερομηνία λήξης, δεν θα μπορείτε να αναφέρετε τον εαυτό σας ως "πιστοποιημένο" έως ότου περάσετε ξανά τις αξιολογήσεις.
 • Επιτρέπεται να αναφέρετε την πιστοποίησή σας στο βιογραφικό σας, στις επαγγελματικές κάρτες σας, στο προφίλ σας στο LinkedIn και σε άλλα προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λάβετε υπόψη ότι τα λογότυπα του Google Partners μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις πιστοποιήσεις

Η διαφορά μεταξύ των πιστοποιήσεων Google Ads και του σήματος Partner

 • Η πιστοποίηση χορηγείται σε άτομα. Οποιοδήποτε μέλος του Partners μπορεί να αποκτήσει πιστοποίηση Google Ads. Ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες, μπορείτε να παρουσιάσετε το επίτευγμά σας με ένα εξατομικευμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Google.
 • Το σήμα και οι εξειδικεύσεις χορηγούνται σε εταιρείες. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάσταση Partner μπορούν να αποκτήσουν το σήμα Google Partner ή Premier Google Partner, ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάζονται ως Google Partner. Έχετε υπόψη ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να γίνει Google Partner δηλώνοντας απλώς συμμετοχή στο πρόγραμμα.
  • Οι εξειδικεύσεις για εταιρείες αποτελούν μέσο αναγνώρισης για τις εταιρείες που έχουν πετύχει τα εξής:
   • Έχουν αποκτήσει το σήμα Google Partner ή Premier Google Partner
   • Έχουν τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο άτομο με πιστοποίηση σε έναν τομέα προϊόντων του Google Ads
   • Έχουν επιδείξει υψηλές επιδόσεις και εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν τομέα προϊόντων όπως είναι οι εξής:
    • Διαφημίσεις αναζήτησης
    • Διαφημίσεις για κινητά
    • Διαφημίσεις βίντεο
    • Διαφημίσεις προβολής
    • Διαφημίσεις αγορών
   • Έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 10.000 $ σε διάστημα 90 ημερών στο Google Ads, στον τομέα προϊόντων στον οποίο διαθέτουν την πιστοποίηση
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;