Certifikace Google Ads

Certifikace Google Ads je profesionální akreditace nabízená společností Google uživatelům, kteří prokáží znalosti základních i pokročilých aspektů používání služby Google Ads. Certifikace Google Ads dokládá, že společnost Google daného uživatele uznává jako odborníka na online inzerci. Certifikaci můžete získat na portálu Academy for Ads, což je online školicí program společnosti Google.

V tomto článku se dočtete, jaké výhody certifikace poskytuje, jak ji lze získat a jak je možné certifikaci využít v komunikaci s ostatními.

Než začnete

Nemáte-li účet Academy for Ads, musíte si ho založit. Bez něj nelze získat přístup k testům AdWords, které jsou pro certifikaci vyžadovány. Podívejte se, jak si účet Academy for Ads založit.

Výhody

Naši certifikaci Google Ads může získat každý člen programu Google Partners. Výhody certifikace:

 • Prokážete svou odbornost. Ukažte současným i potenciálním klientům, že jste certifikovaným specialistou na online inzerci. Poslouží vám k tomu osobní certifikát, který si můžete vytisknout.
 • Pomůžete své společnosti získat odznak Google Partner nebo Premier Google Partner. Pokud chce společnost získat některý z těchto odznaků, je třeba, aby alespoň jeden z jejích přidružených uživatelů vlastnil certifikát Google Ads (kromě jiných požadavků). Další informace o požadavcích na získání odznaku Partner.

Chcete-li zajistit, aby se certifikace vašich uživatelů započítávaly do odznaku a specializace vaší společnosti, zkontrolujte následující:

 • certifikovaní uživatelé sdílí své informace z portálu Academy for Ads,
 • certifikovaní uživatelé mají standardní nebo administrátorský přístup k účtu správce či podřízeným účtům správce Google Ads vaší společnosti. 

  Poznámka: Uživatelé certifikovaní pod osobním e‑mailem (kteří nemají standardní nebo administrátorský přístup k MCC Partners) musí na portálu Academy for Ads přidat firemní e‑mail, aby bylo možné jejich certifikace správně přiřadit. Tento firemní e‑mail musí mít standardní nebo administrátorský přístup k MCC.

Certifikační požadavky jsou následující:

 • Odznak Partner: Jeden uživatel s certifikací Google Ads, tento uživatel musí mít administrátorský nebo standardní přístup k účtu správce nebo podřízeným účtům správce Google Ads. 
 • Odznak Premier Partner: Dva uživatelé s certifikací Google Ads, tito uživatelé musí mít administrátorský nebo standardní přístup k účtu správce nebo podřízeným účtům správce Google Ads. 

Ten, kdo chce získat certifikaci Google Ads, musí na portálu Academy for Ads úspěšně absolvovat test Základy reklamy ve službě Google Ads a jeden z dalších testů týkajících se inzerce. K dispozici jsou testy Reklama ve Vyhledávání, Reklama v Obsahové síti, Mobilní reklama, Videoreklama nebo Reklama v Nákupech.

Jak certifikace Google Ads funguje

Když si vytvoříte účet Academy for Ads, získáte přístup k bezplatným testům certifikace Google Ads a k souvisejícím výukovým programům, které můžete při přípravě na testy využít.

Certifikaci Google Ads získáte po úspěšném absolvování testu Základy reklamy ve službě Google Ads a jednoho z dalších testů týkajících se inzertních služeb, které jsou na portálu Academy for Ads dostupné. K dispozici jsou testy Reklama ve Vyhledávání, Reklama v Obsahové síti, Mobilní reklama, Videoreklama nebo Reklama v Nákupech. 

Jakmile absolvujete test Základy reklamy ve službě Google Ads (pozor jeho platnost je omezená, po určité době vyprší a je třeba absolvovat znovu), k získání certifikace konkrétní služby Google Ads stačí absolvovat test příslušné služby.
Chcete-li získat certifikaci Vyhledávací síť Google Ads, musíte:

 • úspěšně absolvovat test Základy reklamy ve službě Google Ads,
 • úspěšně absolvovat test Reklama ve Vyhledávání.

Pokud chcete navíc získat certifikaci Obsahová síť Google Ads, musíte:

 • úspěšně absolvovat test Reklama v Obsahové síti. 

Poznámka: Po vypršení platnosti testů je vždy nutné je absolvovat znovu, aby vaše certifikace zůstávala dále platná.

Dostupné testy certifikace Google Ads

Hodnocení Popis
Základy reklamy ve službě AdWords Test Základy reklamy ve službě AdWords se týká základních a středně pokročilých pojmů a koncepcí. Patří sem mimo jiné výhody inzerce online v AdWords a doporučené postupy při správě a optimalizaci kampaní AdWords.
Reklama ve Vyhledávání Test Reklama ve Vyhledávací síti se týká základních a pokročilých témat včetně doporučených postupů při vytváření, správě, měření a optimalizaci kampaní ve vyhledávání v celé Vyhledávací síti.
Reklama v Obsahové síti Test Reklama v Obsahové síti se týká pokročilých koncepcí a doporučených postupů při vytváření, správě, měření a optimalizaci kampaní v Obsahové síti.
Mobilní reklama Test Mobilní reklama je věnován základním i pokročilejším konceptům mobilní inzerce včetně formátů reklam, cenových nabídek, cílení a měření a optimalizace kampaní.
Videoreklama Test Videoreklama se týká základních a pokročilých koncepcí včetně doporučených postupů při vytváření, správě, měření a optimalizaci kampaní videoreklamy na YouTube a kdekoli jinde na webu.
Reklama v Nákupech Test Reklama v Nákupech se týká základních a pokročilých témat včetně založení účtu Merchant Center, vytvoření zdroje dat o produktech a vytváření a správy kampaní v Nákupech Google.

Dostupné jazyky

Testy certifikace Google Ads jsou k dispozici v 19 jazycích.

Dostupné jazyky: angličtina (britská a americká), čeština, čínština (zjednodušená a tradiční), francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, portugalština (brazilská), ruština, slovenština, španělština, španělština (Latinská Amerika), thajština, turečtina a vietnamština.

Jak si certifikaci udržet

Certifikace Google Ads platí tak dlouho, dokud nevyprší platnost testu dané skupiny služeb (například testu Reklama ve Vyhledávání). Po skončení platnosti testu skupiny služeb musíte znovu absolvovat test Základy reklamy ve službě Google Ads a příslušný test skupiny služeb, abyste o certifikaci nepřišli.

Pokud například v květnu složíte test Reklama ve Vyhledávání, bude nutné znovu úspěšně absolvovat jak test Základy reklamy ve službě Google Ads, tak test Reklama ve Vyhledávání v květnu příštího roku, kdy platnost testu Reklama ve Vyhledávání vyprší.

Pokyny pro sdělování stavu vaší certifikace

Vaše certifikace AdWords dokazují, že jste certifikovaným profesionálem v oboru online reklamy. Současným i potenciálním klientům můžete o tomto uznání sdělit toto:

 • Certifikace AdWords představuje oficiální uznání, že jste certifikovaným profesionálem v oboru online reklamy.
 • Toto potvrzení jste obdrželi po úspěšném absolvování testu Základy reklamy ve službě AdWords a některého z testů Reklama ve Vyhledávací síti, Reklama v Obsahové síti, Mobilní reklama, Videoreklama nebo Reklama v Nákupech v rámci programu Academy for Ads.

Příklad

O stavu vaší certifikace můžete říci například toto:

„Google mě uznal jako certifikovaného profesionála AdWords, což znamená, že jsem úspěšně absolvoval několik testů, které hodnotí mé odborné znalosti daného produktu. Jsem kvalifikovaný, abych vám pomocí služby Google AdWords pomáhal rozvíjet vaše podnikání na internetu.‟

Zde jsou některé další pokyny k informování o certifikaci:

 • Za certifikovaného se můžete označovat, pokud jste certifikační testy úspěšně absolvovali vy osobně. Nestačí, aby byl certifikovaný váš spolupracovník nebo aby získala odznak vaše agentura.
 • Za certifikovaného se můžete označovat, dokud vaše certifikace platí. Po vypršení platnosti certifikace se nemůžete označovat za certifikovaného, dokud test znovu úspěšně neabsolvujete.
 • Certifikaci můžete uvádět ve svém životopise, na vizitkách, v profilu LinkedIn a v dalších profilech sociálních médií. Loga Google Partners se smí používat pouze v souladu s našimi pokyny k používání.

Časté dotazy týkající se certifikací

Rozdíl mezi certifikací Google Ads a odznakem Partner

 • Certifikaci získávají jednotlivci (osoby). Kterýkoli člen programu Partners může získat certifikaci Google Ads. Jako certifikovaný profesionál můžete dosaženou úroveň doložit svým osobním certifikátem vydaným společností Google.
 • Odznak a označení specializace získávají agentury. Agentura, která splňuje požadavky programu Partner získá odznak Google Partner nebo Premier Google Partner a může se prezentovat jako „Google Partner“ (partner společnosti Google). Upozorňujeme, že agentura se nestane partnerem společnosti Google prostým zapojením do programu.
  • K získání specializace společnosti musí agentura splnit následující požadavky:
   • získat odznak Google Partner nebo Premier Google Partner,
   • alespoň jeden z jejích přidružených pracovníků musí mít certifikaci v konkrétní skupině služeb Google Ads,
   • prokázat zvýšený výkon produktu a odbornost v konkrétní skupině služeb, například:
    • Reklama ve Vyhledávání
    • Mobilní reklama
    • Videoreklama
    • Reklama v Obsahové síti
    • Reklama v Nákupech
   • v certifikované skupině služeb vykázat útratu ve službě Google Ads za posledních 90 dní ve výši minimálně 10 000 $.

Související odkaz

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory