Cách tải huy hiệu Đối tác Google xuống

Huy hiệu Đối tác Google hoặc huy hiệu Đối tác Google hàng đầu được cấp cho các công ty trong chương trình Google Partners đã đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác. Bài viết này chứa thông tin về cách tải xuống và nguyên tắc sử dụng huy hiệu Đối tác.

Trước khi bắt đầu

Nếu công ty của bạn chưa giành được trạng thái Đối tác Google, hãy đọc "Cách giành huy hiệu Đối tác Google" để tìm hiểu thêm về các yêu cầu.

Giới thiệu về huy hiệu Đối tác

Có 2 định dạng huy hiệu Đối tác, một định dạng có thể sử dụng trên các sản phẩm trực tuyến (chúng tôi gọi đây là huy hiệu động) và một định dạng có thể sử dụng trên các bản in tài liệu tiếp thị (chúng tôi gọi đây là huy hiệu tĩnh).

Huy hiệu động

Huy hiệu động hiển thị tên và chuyên môn của công ty khi ai đó di chuột qua các dấu chấm ở góc phải. Bạn phải sử dụng huy hiệu động trên trang web của bạn và các tên miền khác được liệt kê trong hồ sơ công ty trong Partners của bạn. Bạn sẽ thêm huy hiệu vào các trang web này bằng một đoạn mã.

Partners chỉ tìm kiếm đoạn mã duy nhất — và không phải bất kỳ mã nào khác có thể được sử dụng trên trang web của bạn - khi hiển thị huy hiệu. Xin lưu ý rằng Partners tuân theo các chính sách quyền riêng tư của Google khi thu thập và sử dụng thông tin.

Huy hiệu tĩnh

Huy hiệu tĩnh liệt kê các chuyên môn mà công ty bạn đã giành được ở phía dưới cùng. Bạn phải sử dụng huy hiệu tĩnh trong tất cả các tài liệu tiếp thị chứ không phải trên các trang web của bạn Bạn sẽ tải một tệp .zip chứa nội dung huy hiệu xuống.

Hướng dẫn

Cách tải huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp xuống

  1. Chuyển đến tab Chương trình Partners.
  2. Tìm thẻ Trạng thái huy hiệu
  3. Nhấp vào menu ba chấm 3 dot menu icon, sau đó nhấp vào Nhận nội dung huy hiệu.
  4. Để lấy đoạn mã huy hiệu động, hãy nhấp vào Tải đoạn mã xuống. Để nhận nội dung huy hiệu tĩnh cho tài liệu tiếp thị, hãy nhấp vào “Google Partner Badge assets.zip”  

Xin lưu ý rằng có thể mất 24 đến 48 giờ để huy hiệu của bạn có sẵn.

Theo mặc định, huy hiệu động có thể xuất hiện trên (các) trang web mà bạn đã thêm vào thẻ Thông tin chi tiết về công ty. Để hiển thị huy hiệu trên các trang web khác, hãy chuyển đến tab Chương trình Partners, tìm thẻ "Thông tin chi tiết về công ty", nhấp vào "Xem chi tiết" và chọn tùy chọn "Các trang web có gắn huy hiệu" để nhập URL của trang web bổ sung.      

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố