Lợi ích của trạng thái Đối tác của Google

Khi đại lý của bạn đủ điều kiện trạng thái Đối tác của Google, điều đó giúp bạn được hưởng một số lợi ích của chương trình. Bảng dưới đây thể hiện những lợi ích khác nhau hiện có cho các thành viên của chương trình Partners, các đại lý đã giành được huy hiệu Đối tác và các đại lý đã giành được huy hiệu Đối tác cao cấp.  

Giáo dục Thành viên Đối tác của Google Đối tác Google cao cấp
Đào tạo và chứng nhận sản phẩm
Đào tạo bán hàng
Cập nhật sản phẩm và tư cách thành viên cộng đồng
Đào tạo điều hành doanh nghiệp    
Hỗ trợ      
Hỗ trợ qua điện thoại, trò chuyện và email
Đủ điều kiện để quản lý tài khoản dành riêng    
Tăng trưởng      
Nội dung huy hiệu Đối tác  
Tư vấn chiến lược kinh doanh mới    
Hỗ trợ sự kiện khách hàng  
Phần thưởng      
Khuyến mại
Các kỳ thi dành cho đại lý  
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác hàng năm    

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố