Các lợi ích của Chương trình Google Partners

Chương trình Google Partners cung cấp 3 cấp độ tham gia: Thành viên, Đối tác và Đối tác xuất sắc. Mỗi cấp độ đều có riêng một nhóm lợi ích và cơ hội toàn diện để thắt chặt mối quan hệ của bạn với Google.

  Thành viên Đối tác Đối tác xuất sắc
Đào tạo và thông tin chuyên sâu
Chứng nhận sản phẩm  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Báo cáo thông tin chuyên sâu về đối tác  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Các tài nguyên về Sự đa dạng và hòa nhập  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Đào tạo nâng cao về sản phẩm    Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Quyền truy cập và hỗ trợ
Báo cáo hiệu quả hoạt động của tài khoản  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Hỗ trợ kỹ thuật và tài khoản  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Sự kiện thực thi      Green checkmark, allowed
Sự ghi nhận và phần thưởng
Cạnh tranh và phần thưởng  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Chương trình ưu đãi khuyến mại  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Huy hiệu của Google Partners    Green checkmark, allowed  Green checkmark, allowed
Giải thưởng xuất sắc      Green checkmark, allowed

Để đảm bảo bạn có thể hưởng tất cả các lợi ích dành cho mình trong chương trình này, hãy chọn "Nhận tất cả" cho các mục "Bản tin", "Báo cáo hiệu suất" và "Ưu đãi đặc biệt" trong phần thông báo của bạn.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false