Giới thiệu về chuyên môn của công ty

Chuyên môn của công ty là một cách để công nhận và tạo sự khác biệt cho đại lý bằng kiến thức chuyên môn về sản phẩm cụ thể trong các lĩnh vực nhất định. Bài viết này giải thích cách các công ty có thể đạt được chuyên môn và chuyên môn được hiển thị như thế nào.

Lợi ích

Chuyên môn ghi nhận các công ty giành được trạng thái Đối tác và cho thấy hiệu suất khai thác sản phẩm Google Ads cao hơn cùng với kiến thức chuyên môn về sản phẩm uyên bác hơn. Các chuyên môn này hiển thị trên hồ sơ công ty và trên huy hiệu Đối tác. Bạn có thể sử dụng chuyên môn để giúp giành được công việc kinh doanh và tạo sự khác biệt trên thị trường dựa trên các kỹ năng cụ thể của công ty bạn.

Cách đạt chuyên môn

Chuyên môn được cấp dựa trên các tiêu chí như giấy chứng nhận, chi tiêu và hiệu suất của công ty ở lĩnh vực sản phẩm chuyên môn đó.

Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về từng tiêu chí.

Chứng nhận

Yêu cầu về giấy chứng nhận được xác định dựa trên số cá nhân có chứng nhận Google Ads và có quyền truy cập cấp quản trị hoặc tiêu chuẩn vào tài khoản người quản lý Google Ads của công ty bạn hoặc những người quản lý phụ. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty cần ít nhất 1 cá nhân được chứng nhận ở lĩnh vực sản phẩm chuyên môn.

Để được Google Ads chứng nhận, một cá nhân cần phải vượt qua bài đánh giá cấp giấy chứng nhận. Các giấy chứng nhận được tính vào huy hiệu là Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads, Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads, Giấy chứng nhận Quảng cáo video Google Ads và Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm.

Để đảm bảo bài đánh giá của một cá nhân được tính vào yêu cầu về giấy chứng nhận của công ty, thì bạn sẽ cần đảm bảo những điều kiện sau:

 1. Người dùng được chứng nhận phải chia sẻ thông tin của họ trên Skillshop.
 2. Người dùng được chứng nhận qua email cá nhân phải thêm email công ty vào Skillshop để được ghi nhận đúng.
 3. Người dùng được cấp giấy chứng nhận cần có quyền truy cập cấp quản trị hoặc thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng email cá nhân trong tài khoản Skillshop, bạn sẽ cần thêm email công ty bạn đang sử dụng cho tài khoản người quản lý của công ty hoặc người quản lý phụ vào trang hồ sơ người dùng trên Skillshop. Bạn có thể thực hiện thao tác này trong trường “company email” (email công ty). Nếu đang sử dụng email công ty cho tài khoản Skillshop, hãy chắc chắn rằng đó cũng là email bạn đang sử dụng cho tài khoản người quản lý hoặc người quản lý phụ của công ty bạn.

Hiệu suất

Công ty của bạn cần thể hiện kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sản phẩm chuyên môn. Chúng tôi đánh giá nhiều tiêu chí để xác định cấp độ kiến thức chuyên môn của công ty bạn về sản phẩm, bao gồm cách bạn áp dụng sản phẩm Google Ads cho khách hàng, liệu bạn có sử dụng sản phẩm đó thuần thục hơn không, liệu bạn có duy trì khách hàng của mình ở lĩnh vực sản phẩm đó không và các yếu tố liên quan khác. Để đánh giá hiệu suất tổng thể của một công ty, chúng tôi đánh giá các tài khoản khách hàng được liên kết với tài khoản người quản lý của bạn trong thời gian 18 tháng. Ngoài ra tài khoản người quản lý của bạn cần phải có ít nhất 12 tháng hoạt động chi tiêu.

Chi tiêu

Để đáp ứng yêu cầu về mức chi tiêu, công ty bạn cần chi tiêu ít nhất là 10.000 USD (hoặc giá trị nội tệ tương đương) vào Google Ads trong 90 ngày cho lĩnh vực sản phẩm chuyên môn.

Bạn hiện có thể xem mức chi tiêu tối thiểu (bằng USD) mình cần đạt tới để được xét nhận cả huy hiệu Đối tác và chuyên môn của công ty trong Partners.

Biểu tượng chuyên môn của công ty

Nếu đủ điều kiện đạt được chuyên môn về một trong các dòng sản phẩm, bạn sẽ thấy các biểu tượng xuất hiện trong huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp.

Chuyên môn

Quảng cáo trong Tìm kiếm

Search Advertising

Quảng cáo video

Video Advertising

Quảng cáo hiển thị hình ảnh

Display Advertising

Quảng cáo mua sắm

Shopping Advertising

Chuyên môn của công ty hiển thị như thế nào trên huy hiệu Đối tác

Trên các sản phẩm trực tuyến (như trang web của bạn), chuyên môn của công ty xuất hiện như cửa sổ bật lên hoạt ảnh khi người dùng di chuột qua góc trên bên phải của huy hiệu. Mỗi chuyên môn có biểu tượng riêng.


Trong bản in tài liệu tiếp thị (như danh thiếp), chuyên môn sẽ được liệt kê bên dưới huy hiệu dưới dạng biểu tượng và văn bản. Bạn có thể xem thêm chi tiết về Nguyên tắc sử dụng huy hiệu tại đây.

Cách kiểm tra trạng thái chuyên môn

Nếu có quyền truy cập cấp quản trị, quyền truy cập tiêu chuẩn hoặc quyền truy cập chỉ đọc đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty, thì bạn có thể thấy trạng thái chuyên môn của mình khi chuyển đến tab Chương trình đối tác trong tài khoản người quản lý Google Ads và xem thẻ Trạng thái huy hiệu. Nếu công ty của bạn đã đạt được chuyên môn, bạn sẽ thấy chuyên môn này trên thẻ huy hiệu. Bạn có thể nhấp vào mục "Xem chi tiết" để xem thêm thông tin về:

 • Chuyên môn công ty của bạn đã đạt được
 • Công ty của bạn có nguy cơ mất chuyên môn không
 • Công ty của bạn cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được hoặc duy trì chuyên môn

Hướng dẫn

Cách kiểm tra trạng thái chuyên môn

 1. Chuyển đến tab Chương trình Partners.
 2. Tìm thẻ Trạng thái huy hiệu và tìm mục "Chuyên môn".
 3. Để xem thêm chi tiết về trạng thái chuyên môn của công ty bạn, nhấp vào thẻ Xem chi tiết.

Từ thẻ “Xem chi tiết”, nhấp vào từng chuyên môn để xem trạng thái của công ty bạn theo từng yêu cầu.

Trạng thái chuyên môn của bạn có ý nghĩa gì

Trạng thái chuyên môn Ý nghĩa
Không đạt Công ty của bạn không đáp ứng các yêu cầu đối với lĩnh vực chuyên môn đó. Mở rộng phần này để xem thêm các yêu cầu chi tiết.
Đã đạt được Công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu đối với lĩnh vực chuyên môn đó. Mở rộng phần này để xem thêm các yêu cầu chi tiết.
Ðang có nguy cơ Công ty của bạn không còn đáp ứng các yêu cầu đối với lĩnh vực chuyên môn đó. Mở rộng phần này để xem thêm các yêu cầu chi tiết.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào công ty của bạn có thể có nguy cơ mất chuyên môn

Như đã đề cập ở trên trong bảng trạng thái, công ty của bạn có thể có nguy cơ mất chuyên môn nếu công ty ngừng đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu về chuyên môn. Bạn sẽ nhận được khoảng thời gian hợp lý để đáp ứng yêu cầu và đủ điều kiện lại cho chuyên môn.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật chứng nhận chuyên môn theo định kỳ, vì vậy, bạn cần lưu ý đến bất kỳ thông báo nào về trạng thái chuyên môn sẽ xuất hiện trong tài khoản của bạn.

Mất chuyên môn

Nếu công ty của bạn không thể đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, thì công ty sẽ mất các lợi ích sau đây:

 • Quyền quảng cáo chuyên môn
 • Liệt kê chuyên môn trên huy hiệu Đối tác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố