O specializacijah podjetja

Specializacije podjetja so način prepoznavanja in razlikovanja agencij s strokovnim znanjem o določenih izdelkih na določenih področjih. V tem članku je opisano, kako lahko podjetja pridobijo specializacije in kako so specializacije prikazane.

Prednosti

Specializacije izpostavljajo podjetja, ki so pridobila status partnerja in dokazujejo svojo uspešnost ter strokovno znanje na področju izdelkov Google Ads. Te specializacije so prikazane v profilih podjetij in na partnerskih značkah. S specializacijami lahko pridobite nove stranke in izstopate na trgu z določenim znanjem in spretnostmi, s katerimi se ponaša vaše podjetje.

Kako pridobiti specializacije

Podjetja pridobijo specializacije na podlagi meril, kot so pridobivanje certifikatov, poraba in uspešnost podjetja na področju izdelka, za katerega se želijo specializirati.

Če želite izvedeti več o posameznem merilu, preberite članek.

Certifikat

Zahteve za pridobitev certifikata se določijo glede na število posameznikov, ki imajo certifikat za Google Ads, s skrbniškim ali standardnim dostopom do računa upravitelja ali podupravitelja za Google Ads v podjetju. Za izpolnitev zahteve mora vsaj en posameznik v podjetju pridobiti certifikat s področja izdelka, za katerega se želi podjetje specializirati.

Če želi posameznik pridobiti certifikat za Google Ads, mora opraviti oceno znanja za pridobitev certifikata. Pri pridobivanju značke se upoštevajo certifikat za Google Ads v iskalnem omrežju, certifikat za Google Ads v prikaznem omrežju, certifikat za Google Ads za videooglase in certifikat za Google Ads za Nakupovanje.

Če se želite prepričati, da ocena posameznika izpolnjuje eno od zahtev, ki jih mora podjetje izpolniti, da pridobi certifikat, morate zagotoviti naslednje:

 1. Certificirani uporabniki morajo deliti informacije iz akademije Skillshop z drugimi.
 2. Uporabniki, ki so certificirani z osebnimi e-poštnimi naslovi, morajo v akademiji Skillshop dodati e-poštni naslov podjetja, da bo dodeljevanje ustrezno izvedeno.
 3. Certificirani uporabniki potrebujejo skrbniški ali standardni dostop do računa upravitelja ali podupravitelja za Google Ads v podjetju.

Opomba: če za svoj račun za akademijo Skillshop uporabljate zasebni e-poštni naslov, boste morali v svojo stran profila uporabnika v akademiji Skillshop dodati e-poštni naslov podjetja, ki ga uporabljate za račun upravitelja ali podupravitelja podjetja. To lahko storite v polju »E-poštni naslov podjetja«. Če za svoj račun za akademijo Skillshop uporabljate e-poštni naslov podjetja, mora to biti isti naslov, kot ga uporabljate za račun upravitelja ali podupravitelja podjetja.

Uspešnost

Vaše podjetje mora dokazati strokovno znanje o izdelku s področja specializacije. Pri ugotavljanju, kakšno stopnjo strokovnega znanja ima vaše podjetje o določenem izdelku, upoštevamo več dejavnikov, med drugim kako izdelek Google Ads uporabljate pri delu s strankami, ali povečujete uporabo na področju izdelka, ali ohranjate stranke na tem področju in druge povezane dejavnike. Za ocenjevanje splošne uspešnosti podjetja pregledamo račune strank, povezane z vašim računom upravitelja v 18-mesečnem obdobju. Poleg tega mora biti v računu upravitelja vsaj 12 mesecev dejavne porabe.

Poraba

Za izpolnitev zahteve glede porabe mora biti poraba podjetja na področju izdelka, za katerega se želi podjetje specializirati, v programu Google Ads v devetdesetih dneh vsaj 10.000 USD (ali protivrednost v lokalni valuti).

Porabo (v USD) lahko zdaj najdete v programu Partners tako za partnerske značke kot tudi za specializacije podjetja.

Ikone specializacij podjetja

Če izpolnjujete pogoje za specializacijo na enem od področij izdelkov, boste v partnerski znački ali znački glavnega partnerja opazili naslednje ikone.

Specializacija

Oglaševanje v iskalnem omrežju

Search Advertising

Videooglaševanje

Video Advertising

Oglaševanje v prikaznem omrežju

Display Advertising

Oglaševanje v storitvi Nakupovanje

Shopping Advertising

Kako so specializacije podjetja prikazane na partnerskih značkah

V spletnih znamkah (kot je vaše spletno mesto) so specializacije podjetja prikazane kot animirano pojavno okno, ko uporabnik miškin kazalec premakne nad zgornji desni kot značke. Vsaka specializacija ima svojo ikono.


Na natisnjenem tržnem gradivu (na primer na vizitkah) so specializacije navedene kot ikone in besedilo pod značko. Več informacij najdete v smernicah za uporabo značke.

Kako preverite stanje vaših specializacij

Če imate skrbniški ali standardni dostop ali dostop samo za branje do računa upravitelja za Google Ads vašega podjetja, si lahko ogledate stanje specializacij na kartici s stanjem značke na kartici »Program Google Partners« v računu upravitelja za Google Ads. Če je podjetje pridobilo specializacijo, bo prikazana na kartici značke. Kliknite možnost »Ogled podrobnosti«, če želite izvedeti več o tem,

 • katere specializacije je vaše podjetje pridobilo,
 • ali vašemu podjetju grozi izguba specializacije ali
 • katere zahteve mora podjetje izpolniti, da pridobi ali obdrži specializacije.

Navodila

Kako preverite stanje vaših specializacij

 1. Pojdite na kartico Program Google Partners.
 2. Na kartici Stanje značke poiščite možnost »Specializacije«.
 3. Če si želite ogledati več podrobnosti o stanju specializacij za podjetje, kliknite Ogled podrobnosti.

Na kartici »Ogled podrobnosti« kliknite posamezno specializacijo, da si pri vsaki zahtevi ogledate stanje podjetja.

Kaj pomeni stanje vaše specializacije

Stanje specializacije Pomen
Ni dosežena Podjetje ne izpolnjuje zahtev za področje specializacije. Za več podrobnosti o zahtevah razširite ta razdelek.
Dosežena Podjetje izpolnjuje zahteve za področje specializacije. Za več podrobnosti o zahtevah razširite ta razdelek.
Ogrožena Podjetje ne izpolnjuje več zahtev za področje specializacije. Za več podrobnosti o zahtevah razširite ta razdelek.

Pogosta vprašanja

Kdaj lahko vašemu podjetju grozi izguba specializacije

Kot je omenjeno zgoraj v tabeli s stanji, lahko vaše podjetje izgubi specializacijo, če katerega od pogojev za specializacijo ne izpolnjuje več. Na voljo vam bo razumno časovno obdobje, da izpolnite zahteve in se znova kvalificirate za specializacijo.

Upoštevajte, da lahko zahteve za specializacije občasno spremenimo, zato bodite pozorni na morebitna obvestila o vašem statusu Googlovega partnerja, ki se prikažejo v računu.

Izguba specializacije

Če vaše podjetje ne izpolnjuje zahtev za specializacije, bo izgubilo te prednosti:

 • pravico do oglaševanja specializacij;
 • navedbo specializacije na partnerski znački.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave