Firemné špecializácie

Firemné špecializácie predstavujú spôsob, ako vyjadriť uznanie agentúram s odbornými znalosťami určitých oblastí konkrétnej služby a odlíšiť ich od ostatných. V tomto článku vysvetľujeme, ako môžu firmy získať špecializácie a ako sa špecializácie zobrazujú.

Výhody

Špecializácie slúžia na vyjadrenie uznania firmám, ktoré získali status partnera a vykazujú vyššiu výkonnosť a väčšiu odbornú znalosť služieb Google Ads. Tieto špecializácie sa zobrazujú vo firemných profiloch a v odznakoch Google Partner. Špecializácie môžete využiť na podporu získavania nových zákazníkov a na vlastné odlíšenie sa na trhu na základe konkrétnych schopností vašej firmy.

Ako získať špecializácie

Špecializácie sa udeľujú na základe kritérií, ako sú certifikácie, výdavky či výkonnosť firmy v oblasti služby, na ktorú sa špecializácia vzťahuje.

Ďalej sa dočítate bližšie informácie o jednotlivých kritériách.

Certifikácia

Požiadavka na získanie certifikácie sa určuje na základe počtu jednotlivcov s certifikátom Google Ads, ktorí majú správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej firmy. Vaša firma túto podmienku splní, keď má aspoň jedného používateľa certifikovaného v konkrétnej oblasti služby, na ktorú sa špecializácia vzťahuje.

Ak sa chcete stať certifikovaným partnerom Google Ads, musíte úspešne absolvovať certifikačný test. Do odznaku sa započítajú certifikácie Google Ads pre Vyhľadávaciu sieť, Google Ads pre Obsahovú sieť, Videoreklama v službe Google Ads a Reklamy v Nákupoch.

Ak sa má test používateľa rátať vašej spoločnosti ako splnená podmienka certifikácie, musíte dodržať nasledujúce požiadavky:

 1. Certifikovaní používatelia musia zdieľať svoje informácie z platformy Skillshop.
 2. Používatelia certifikovaní pod osobnými e‑mailovými adresami musia v platforme Skillshop pridať e‑mailovú adresu firmy, aby sa zaistila správna atribúcia.
 3. Certifikovaní používatelia musia mať správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo podsprávcu Google Ads vašej firmy.

Poznámka: Ak vo svojom účte Skillshop používate osobnú e‑mailovú adresu, na stránku používateľského profilu Skillshop budete musieť pridať e‑mailovú adresu svojej firmy, ktorú používate pre účet správcu alebo podsprávcu firmy. Môžete to urobiť v poli pre e‑mail firmy. Ak pre svoj účet Skillshop používate e‑mailovú adresu firmy, uistite sa, že je rovnaká ako tá, ktorú používate pre účet správcu alebo podsprávcu firmy.

Výkonnosť

Vaša firma musí preukázať odbornú znalosť služby v oblasti špecializácie. Pri určovaní úrovne odborných znalostí firmy týkajúcich sa služby sa hodnotí viacero aspektov vrátane toho, ako implementujete službu Google Ads v zastúpení svojich klientov, či danú oblasť služby využívate s narastajúcou tendenciou, či si dokážete udržať svojich klientov v danej oblasti služby a ďalšie súvisiace faktory. Na účely posúdenia celkovej výkonnosti vašej firmy sa počas 18 mesiacov hodnotia klientske účty prepojené s vaším účtom správcu. Ďalšou podmienkou sú výdavkové operácie na účte správcu minimálne za 12 mesiacov.

Výdavky

Na splnenie podmienky reklamných výdavkov musí vaša firma za 90 dní preinzerovať v danej oblasti špecializácie v službe Google Ads sumu vo výške minimálne 10 000 USD (alebo ekvivalentnú sumu v miestnej mene).

Výšku svojich reklamných výdavkov (v USD) teraz nájdete v programe Partners pre odznaky Google Partner aj firemné špecializácie.

Ikony firemnej špecializácie

Ak sa kvalifikujete na získanie špecializácie v niektorej oblasti služby, vo svojom odznaku Google Partner alebo Premier Google Partner uvidíte príslušnú ikonu.

Špecializácia

Reklama vo Vyhľadávaní

Search Advertising

Videoreklama

Video Advertising

Reklama v Obsahovej sieti

Display Advertising

Reklama v Nákupoch

Shopping Advertising

Ako sa firemné špecializácie zobrazujú v odznakoch Google Partner

Online (napr. na vašom webe) sa špecializácie vašej firmy zobrazia ako animované vyskakovacie okno, keď používateľ umiestni kurzor myši na pravý horný roh odznaku. Každá špecializácia má vlastnú ikonu.


V tlačených marketingových materiáloch (napríklad na vizitkách) sa špecializácie budú uvádzať pod odznakom v podobe ikon a textu. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch na používanie odznaku.

Ako skontrolovať stav špecializácie

Ak máte k účtu správcu Google Ads svojej firmy správcovský prístup, štandardný prístup alebo prístup iba na čítanie, stav svojich špecializácií nájdete tak, že prejdete na kartu programu Partners v účte správcu Google Ads a pozriete sa na kartu Stav odznaku. Ak vaša firma získala špecializáciu, uvidíte ju na karte odznaku. Kliknite na Zobraziť podrobnosti, ak chcete získať tieto informácie:

 • ktoré špecializácie vaša firma získala;
 • či vašej firme hrozí strata špecializácie;
 • aké požiadavky musí vaša firma spĺňať, aby získala alebo si udržala špecializácie.

Pokyny

Ako skontrolovať stav špecializácie

 1. Prejdite na kartu Program Partners.
 2. Nájdite kartu Stav odznaku a možnosť Špecializácie.
 3. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o stave špecializácií svojej firmy, kliknite na Zobraziť podrobnosti.

Ak chcete zobraziť stav každej požiadavky svojej firmy, na karte Zobraziť podrobnosti kliknite na každú špecializáciu.

Čo znamená váš stav špecializácie

Stav špecializácie Čo to znamená
Nezískané Vaša firma nespĺňa požiadavky pre danú oblasť špecializácie. Rozbalením tejto časti zobrazte viac podrobností o požiadavkách.
Získané Vaša firma spĺňa požiadavky pre danú oblasť špecializácie. Rozbalením tejto časti zobrazte viac podrobností o požiadavkách.
Ohrozené Vaša firma už nespĺňa požiadavky pre danú oblasť špecializácie. Rozbalením tejto časti zobrazte viac podrobností o požiadavkách.

Časté otázky

Kedy môže vašej firme hroziť strata špecializácie

V tabuľke stavov uvedenej vyššie vidíte, že vašej firme môže hroziť strata špecializácie v prípade, že prestane spĺňať jednu alebo viac požiadaviek špecializácie. Budete mať primerané množstvo času na to, aby ste začali spĺňať požiadavky a znovu sa kvalifikovali na špecializáciu.

Upozorňujeme, že podmienky získania špecializácie môžeme pravidelne aktualizovať. Preto by ste si mali všímať všetky upozornenia týkajúce sa stavu špecializácie, ktoré sa zobrazia vo vašom účte.

Strata špecializácie

Ak vaša firma nedokáže splniť podmienky špecializácie, stratí nasledujúce výhody:

 • právo propagovať špecializácie,
 • záznam o špecializácii na odznaku Google Partner.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory