Informácie o špecializáciách spoločnosti

Špecializácie spoločnosti predstavujú spôsob vyjadrenia uznania agentúram s odbornými znalosťami určitých oblastí konkrétneho produktu a ich odlíšenia. V tomto článku vysvetľujeme, ako môžu spoločnosti získať špecializácie a ako sa špecializácie zobrazujú.

Výhody

Špecializácie slúžia na vyjadrenie uznania spoločnostiam, ktoré získali status partnera a vykazujú vyššiu výkonnosť a väčšiu odbornú znalosť služieb Google Ads. Tieto špecializácie sa zobrazujú v profiloch spoločností a v logách certifikátov Google Partner. Špecializácie môžete využiť na podporu získavania nových zákazníkov a na vlastné odlíšenie sa na trhu na základe konkrétnych schopností vašej spoločnosti.

Ako získať špecializácie

Špecializácie sa udeľujú na základe kritérií, ako sú certifikácie, výdavky či výkonnosť spoločnosti v oblasti produktu, na ktorú sa špecializácia vzťahuje.

Ďalej sa dočítate bližšie informácie o jednotlivých kritériách.

Certifikácia

Požiadavka na získanie certifikácie sa určuje na základe počtu jednotlivcov s certifikátom Google Ads, ktorí majú správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti. Na splnenie tejto požiadavky musí mať vaša spoločnosť aspoň jedného jednotlivca, ktorý je certifikovaný v oblasti služby, na ktorú sa špecializácia vzťahuje.

Na získanie statusu certifikovaného partnera Google Ads je potrebné úspešne absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads a jeden z ďalších testov o reklame, ktoré sú k dispozícii v programe Academy for Ads. Ďalšie testy sú Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reklama, Videoreklama a Reklama v Nákupoch.

Ak sa má test rátať vašej spoločnosti ako splnená požiadavka na certifikáciu, musíte splniť nasledujúce podmienky:

 1. Certifikovaní používatelia musia zdieľať svoje informácie z programu Academy for Ads.
 2. Používatelia certifikovaní pod osobnými e‑mailovými adresami musia v programe Academy for Ads pridať e‑mailovú adresu spoločnosti, aby sa zaistila správna atribúcia.
 3. Certifikovaní používatelia potrebujú správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti.

Poznámka: Ak používate osobnú e‑mailovú adresu vo svojom účte Academy for Ads, na stránku používateľského profilu Academy for Ads budete musieť pridať e‑mailovú adresu svojej spoločnosti, ktorú používate pre svoj účet správcu alebo účty podsprávcu svojej spoločnosti. Môžete tak urobiť v poli e‑mailu spoločnosti. Ak pre svoj účet Academy for Ads používate e‑mailovú adresu spoločnosti, uistite sa, že je to tá istá e‑mailová adresa, ktorú používate pre účet správcu alebo účty podsprávcu svojej spoločnosti.

Výkonnosť

Vaša spoločnosť musí preukázať odbornú znalosť služby v oblasti špecializácie. Pri určovaní úrovne odborných znalostí spoločnosti týkajúcich sa služby sa hodnotí viacero aspektov vrátane toho, ako implementujete službu Google Ads v zastúpení svojich klientov, či danú oblasť služby využívate s narastajúcou tendenciou, či si dokážete udržať svojich klientov v danej oblasti služby a ďalšie súvisiace faktory. Na účely posúdenia celkovej výkonnosti vašej spoločnosti sa počas 18 mesiacov hodnotia klientske účty prepojené s vaším účtom správcu. Ďalšou podmienkou sú výdavkové operácie na účte správcu minimálne za 12 mesiacov.

Výdavky

Na splnenie podmienky reklamných výdavkov musí vaša spoločnosť za 90 dní preinzerovať v danej oblasti špecializácie v službe Google Ads sumu vo výške minimálne 10 000 USD (alebo ekvivalentnú sumu v miestnej mene).

Výšku svojich reklamných výdavkov (v USD) teraz nájdete v programe Partners pre odznaky Google Partner aj špecializácie spoločnosti. 
 

Ikony špecializácií spoločnosti

Podpora špecializácie Mobilná reklama bude ukončená do októbra 2019.

Ak sa kvalifikujete na získanie špecializácie v jednej z oblastí služby, na svojom odznaku Google Partner alebo Premier Google Partner uvidíte niektorú z ikon.

Špecializácia

Reklama vo Vyhľadávaní

Search Advertising

Mobilná reklama

Mobile Advertising

Videoreklama

Video Advertising

Reklama v Obsahovej sieti

Display Advertising

Reklama v Nákupoch

Shopping Advertising

 

Ako sa špecializácie spoločnosti zobrazujú v logách certifikátu Google Partner

Online (napr. na vašom webe) sa špecializácie vašej spoločnosti zobrazia ako animované kontextové okno, keď používateľ umiestni kurzor myši na pravý horný roh loga certifikátu. Každá špecializácia má vlastnú ikonu.


V tlačených marketingových materiáloch (napr. na vizitkách) sa špecializácie budú uvádzať pod logom certifikátu v podobe ikon a textu. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch pre používanie loga certifikátu.

Ako skontrolovať status špecializácie

Ak máte k účtu správcu Google Ads svojej spoločnosti správcovský prístup, štandardný prístup alebo prístup iba na čítanie, status špecializácií môžete nájsť tak, že prejdete na kartu programu Partners v správcovi účtu Google Ads a pozriete sa na kartu Stav certifikátu. Ak vaša spoločnosť získala špecializáciu, zobrazí sa vám uvedená na karte certifikátu. Kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti, ak chcete získať tieto informácie:

 • ktoré špecializácie vaša spoločnosť získala;
 • či vašej spoločnosti hrozí strata špecializácie;
 • aké požiadavky musí vaša spoločnosť spĺňať, aby získala alebo si udržala špecializácie.

Pokyny

Ako skontrolovať status špecializácie

 1. Prejdite na kartu Program Partners.
 2. Nájdite kartu Stav certifikátu a možnosť Špecializácie. 
 3. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o statuse špecializácií svojej spoločnosti, kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti

Ak chcete zobraziť status každej požiadavky svojej spoločnosti, na karte Zobraziť podrobnosti kliknite na každú špecializáciu. 

Čo znamená váš status špecializácie

Status špecializácie Čo to znamená
Nezískané Vaša spoločnosť nespĺňa požiadavky pre oblasť špecializácie. Rozbalením tejto časti zobrazte viac podrobností o požiadavkách. 
Získané Vaša spoločnosť spĺňa požiadavky pre oblasť špecializácie. Rozbalením tejto časti zobrazte viac podrobností o požiadavkách. 
Ohrozené Vaša spoločnosť už nespĺňa požiadavky pre oblasť špecializácie. Rozbalením tejto časti zobrazte viac podrobností o požiadavkách. 

Časté otázky

Kedy môže vašej spoločnosti hroziť strata špecializácie

V tabuľke statusov uvedenej vyššie vidíte, že vašej spoločnosti môže hroziť strata špecializácie v prípade, že prestane spĺňať jednu alebo viac požiadaviek špecializácie. Budete mať primerané množstvo času na to, aby ste začali spĺňať požiadavky a znovu sa kvalifikovali na špecializáciu.

Upozorňujeme, že podmienky získania špecializácie môžeme pravidelne aktualizovať. Preto by ste si mali všímať všetky upozornenia týkajúce sa statusu špecializácie, ktoré sa zobrazia vo vašom účte.

Strata špecializácie

Ak vaša spoločnosť nedokáže splniť podmienky špecializácie, stratí nasledujúce výhody:

 • právo propagovať špecializácie,
 • záznam o špecializácii na logu certifikátu Google Partner.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?