Par uzņēmuma specializāciju

Uzņēmuma specializācija palīdz atpazīt aģentūras, kuru darbiniekiem ir zināšanas par konkrētiem produktiem noteiktās jomās, kā arī parādīt, kā šīs aģentūras atšķiras no citām. Šajā rakstā ir izskaidrots, kā uzņēmumi var iegūt specializācijas apliecinājumu un kā tas tiek parādīts.

Priekšrocības

Specializācijas palīdz atpazīt uzņēmumus, kas ieguvuši partnera statusu, un parāda, ka tiem ir labāki rezultāti darbā ar produktiem, kā arī zināšanas par Google Ads produktiem. Šīs specializācijas tiek parādītas uzņēmumu profilos un uz partneru emblēmām. Specializāciju var izmantot, lai iegūtu jaunus klientus un parādītu savas atšķirības tirgū, ņemot vērā uzņēmuma darbinieku īpašās prasmes.

Kā iegūt specializāciju

Specializācijas apliecinājums tiek piešķirts, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, tostarp sertifikācijām, tēriņiem un uzņēmuma veiktspēju konkrētajā produkta specializācijas jomā.

Izlasiet tālāk sniegto informāciju, lai uzzinātu vairāk par katru kritēriju.

Sertifikācija

Sertifikācijas prasība tiek noteikta, balstoties uz Google Ads sertifikātu ieguvušo personu skaitu, kurām ir administratora vai standarta līmeņa piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontiem. Lai izpildītu prasību, vismaz vienam uzņēmuma darbiniekam jābūt sertificētam konkrētajā produkta specializācijas jomā.

Lai iegūtu Google Ads sertifikātu, personai ir jānokārto sertifikācijas novērtējums. Tālāk ir norādīti sertifikāti, kas tiek ņemti vērā, piešķirot emblēmu: Google Ads meklēšanas tīkla sertifikāts, Google Ads reklāmas tīkla sertifikāts, Google Ads videoreklāmu sertifikāts un pirkumu reklāmu sertifikāts.

Lai personas novērtējums tiktu ņemts vērā uzņēmuma sertifikācijas prasības izpildē, jānodrošina tālāk norādītais.

 1. Sertificētajiem lietotājiem ir jākopīgo sava informācija no programmas Skillshop.
 2. Lai nodrošinātu pareizu attiecinājumu, lietotājiem, kas ir sertificēti ar personīgajām e-pasta adresēm, programmā Skillshop ir jāpievieno uzņēmuma e-pasta adrese.
 3. Sertificētajiem lietotājiem ir nepieciešama administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa vai apakšpārziņu kontiem.

Piezīme. Ja Skillshop kontā izmantojat personīgo e-pasta adresi, Skillshop lietotāja profila lapā jums būs jāpievieno uzņēmuma e-pasta adrese, ko izmantojat uzņēmuma pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontam. Varat to izdarīt “uzņēmuma e-pasta” laukā. Ja Skillshop kontā izmantojat uzņēmuma e-pasta adresi, pārbaudiet, vai tā atbilst e-pasta adresei, kuru izmantojat uzņēmuma pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontam.

Veiktspēja

Uzņēmuma darbiniekiem jāapliecina savas zināšanas konkrētajā produkta specializācijas jomā. Lai noteiktu uzņēmuma darbinieku zināšanu līmeni par produktiem, tiek ņemti vērā vairāki faktori, tostarp tas, kā izmantojat Google Ads produktus saviem klientiem, vai paplašināt izmantoto produktu klāstu, vai saglabājat savus klientus šajā produktu jomā, kā arī citus saistītus faktorus. Lai novērtētu uzņēmuma kopējo veiktspēju, tiek vērtēti klientu konti, kuri ir saistīti ar jūsu pārziņa kontu 18 mēnešu periodā. Turklāt jūsu pārziņa kontā jābūt datiem par tēriņiem vismaz 12 mēnešu periodā.

Tēriņi

Lai izpildītu tēriņu prasības, 90 kalendāro dienu laikā uzņēmuma kopējiem Google Ads tēriņiem jābūt vismaz 10 000 ASV dolāru (vai ekvivalentai summai vietējā valūtā) specializācijas produktu kategorijā.

Savu tēriņu apmēru (USD) tagad Partneru programmā var atrast gan attiecībā uz partneru emblēmām, gan uzņēmuma specializācijām.

Uzņēmuma specializācijas ikonas

Ja esat kvalificējies un saņēmis specializācijas apliecinājumus kādā produktu jomā, pie savas partnera vai Premier partnera emblēmas redzēsiet attiecīgās ikonas.

Specializācija

Reklamēšana meklēšanas tīklā

Search Advertising

Videoreklāmas

Video Advertising

Reklamēšana reklāmas tīklā

Display Advertising

Reklamēšana pakalpojumā Pirkumi

Shopping Advertising

Kā uzņēmuma specializācija tiek parādīta uz partnera emblēmām

Tiešsaistes īpašumos (piemēram, jūsu tīmekļa vietnē) uzņēmuma specializācija tiek parādīta kā animēti uznirstoši elementi, lietotājam virzot kursoru pāri emblēmas augšējam labajam stūrim. Katram specializācijas veidam ir sava ikona.


Drukātajos mārketinga materiālos (piemēram, vizītkartēs) specializācijas tiek norādītas ikonu un teksta veidā zem emblēmas. Lai uzzinātu vairāk, apskatiet emblēmas izmantošanas vadlīnijas.

Kā pārbaudīt specializācijas statusu

Ja jums ir administratora, standarta vai tikai lasīšanas piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam, varat atrast savu specializācijas statusu, Google Ads pārziņa kontā atverot cilni “Partneru programma” un apskatot uzņēmuma emblēmas statusa kartīti. Ja uzņēmums būs ieguvis specializāciju, tā tiks norādīta emblēmas kartītē. Varat noklikšķināt uz vienuma “Skatīt detalizētu informāciju”, lai atrastu plašāku informāciju par tālāk norādīto.

 • Kādas specializācijas uzņēmums ir ieguvis.
 • Iespējamais risks, ka uzņēmums var zaudēt specializāciju.
 • Kādas prasības uzņēmumam jāizpilda, lai iegūtu vai saglabātu specializācijas.

Norādījumi

Kā pārbaudīt specializācijas statusu

 1. Atveriet cilni Partneru programma.
 2. Atrodiet emblēmas statusa kartīti un atrodiet vienumu Specializācijas.
 3. Lai skatītu plašāku informāciju par uzņēmuma specializācijas statusu, noklikšķiniet uz vienuma Skatīt detalizētu informāciju.

Kartītē “Skatīt detalizētu informāciju” noklikšķiniet uz katras specializācijas, lai skatītu uzņēmuma statusu par katru prasību.

Ko nozīmē specializācijas statuss

Specializācijas statuss Nozīme
Nav sasniegts Uzņēmums neatbilst prasībām konkrētajā specializācijas jomā. Izvērsiet šo sadaļu, lai skatītu detalizētu informāciju par prasībām.
Sasniegts Uzņēmums atbilst prasībām konkrētajā specializācijas jomā. Izvērsiet šo sadaļu, lai skatītu detalizētu informāciju par prasībām.
Apdraudēts Uzņēmums vairs neatbilst prasībām konkrētajā specializācijas jomā. Izvērsiet šo sadaļu, lai skatītu detalizētu informāciju par prasībām.

Bieži uzdotie jautājumi

Kādos gadījumos uzņēmums var zaudēt specializāciju

Kā izklāstīts iepriekš statusa tabulā, uzņēmums var zaudēt specializāciju, ja tas vairs neatbilst vienai vai vairākām specializācijas prasībām. Saprātīgā laika posmā jums jāizpilda prasības, lai varētu atkārtoti kvalificēties specializācijas iegūšanai.

Ņemiet vērā, ka mēs varam periodiski atjaunināt kvalificēšanās prasības specializācijai, tāpēc aplūkojiet visus savā kontā redzamos paziņojumus saistībā ar specializācijas statusu.

Specializācijas zaudēšana

Ja uzņēmums nevar nodrošināt specializācijas prasību izpildi, tas vairs nevar izmantot tālāk norādītās priekšrocības.

 • Tiesības reklamēt specializāciju.
 • Specializācijas iekļaušana partnera emblēmā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.