Firemní specializace

Firemní specializace představují způsob identifikace a odlišení agentur s konkrétními znalostmi služeb v určité oblasti. Tento článek vysvětluje, jak mohou společnosti firemní specializaci získat a jak se jednotlivé specializace graficky označují.

Výhody

Specializace jsou udělovány společnostem, které získaly status certifikovaného partnera, vykázaly vyšší výkon a prokázaly odborné znalosti konkrétních služeb Google Ads. Zobrazují se u profilu společnosti a na odznacích Partner. Můžete je využít k získání nových obchodních příležitostí a k odlišení vaší společnosti na trhu zdůrazněním konkrétních znalostí a dovedností.

Jak získat specializace

Specializace se udělují na základě různých kritérií, například získaných certifikací, útraty nebo výkonu společnosti v dané oblasti specializace.

Informace o jednotlivých kritériích naleznete níže.

Certifikace

Certifikační požadavky se týkají počtu jednotlivců s certifikací Google Ads, kteří mají standardní nebo administrátorský přístup k účtu správce či podřízeným účtům správce Google Ads vaší společnosti. Abyste splnili požadavek, musí alespoň jeden člověk získat certifikaci v dané oblasti specializace.

Kdo chce získat certifikaci Google Ads, musí úspěšně absolvovat certifikační test. Do odznaku se započítává certifikace pro Vyhledávací síť Google Ads, certifikace pro Obsahovou síť Google Ads, certifikace Google Ads pro video a certifikace Google Ads pro inzerci v Nákupech.

Aby se test jednotlivce započítal do certifikačních požadavků vaší firmy, je nutné splnit tyto podmínky:

 1. Certifikovaní uživatelé musí sdílet své údaje z portálu Skillshop.
 2. Uživatelé certifikovaní prostřednictvím osobního e-mailu musí na portálu Skillshop zadat firemní e-mail, aby byla možné provést přiřazení.
 3. Certifikovaní uživatelé potřebují standardní nebo administrátorský přístup k účtu správce či podřízeným účtům správce Google Ads ve vaší firmě.

Upozornění: Pokud ve svém účtu Skillshop používáte osobní e-mail, musíte na svou stránku uživatelského profilu Skillshop přidat firemní e-mail, který používáte v účtu správce či podřízeném účtu správce vaší firmy. Tento e‑mail zadejte do pole E‑mailová adresa společnosti. Pokud ve svém účtu Skillshop používáte firemní e-mail, musí se jednat o stejný e-mail, jaký používáte v účtu správce či podřízeném účtu správce vaší firmy.

Výkon

Vaše společnost musí prokázat odborné znalosti služeb v dané oblasti specializace. Při posuzování odborných znalostí služeb sledujeme u vaší společnosti řadu faktorů, například efektivitu implementace dané služby Google Ads u vašich klientů, růst ve využívání dané oblasti služeb, míru udržení klientů v dané oblasti služeb a další související faktory. Při hodnocení celkového výkonu vaší společnosti posuzujeme klientské účty připojené k vašemu účtu správce po dobu 18 měsíců. Ve vašem účtu správce také musí být minimálně dvanáctiměsíční historie útrat.

Výdaje

Požadavky na výdaje stanoví, že celková útrata vaší společnosti ve službě Google Ads v dané oblasti specializace musí být za posledních 90 dnů alespoň 10 000 amerických dolarů (nebo ekvivalent v místní měně).

Výši nutné útraty (v amerických dolarech) najdete na webu programu pro partnery. Je tam uvedena útrata vyžadovaná pro odznak Partner i specializace.

Ikony firemních specializací

Když splníte požadavky na specializaci v některé z produktových oblastí, zobrazuje se u vašeho odznaku Partner nebo Premier Partner příslušná ikona.

Specializace

Reklama ve Vyhledávání

Search Advertising

Videoreklama

Video Advertising

Inzerce v Obsahové síti

Display Advertising

Inzerce v Nákupech

Shopping Advertising

Zobrazování firemních specializací na odznacích Partner

Ve webových materiálech (například na firemních stránkách) se specializace zobrazí v podobě animovaného vyskakovacího okna, když uživatel přejede kurzorem nad pravý horní roh odznaku. Každá specializace má vlastní ikonu.


V tištěných marketingových materiálech (například na vizitkách) jsou specializace uvedeny pod odznakem jako ikony a v textové podobě. Podrobnější informace najdete v pokynech k používání odznaku.

Jak zjistit stav specializace

Když máte k vašemu firemnímu účtu správce Google Ads přístup správce, standardní přístup nebo přístup pouze pro čtení, můžete si stav specializace zobrazit na kartě Stav odznaku na záložce programu Partners v účtu správce Google Ads. Pokud vaše společnost získala nějakou specializaci, zobrazí se na kartě odznaku. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti zjistíte podrobnější informace:

 • jaké specializace vaše společnost získala,
 • zda vaší firmě nehrozí ztráta specializace,
 • jaké požadavky musí společnost splňovat, aby specializaci získala nebo si ji udržela.

Pokyny

Jak zjistit stav specializace

 1. Přejděte na kartu programu Partners.
 2. Vyhledejte si kartu Stav odznaku a hledejte položku Specializace.
 3. Informace o stavu specializace vaší firmy si zobrazíte kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti.

Na kartě Zobrazit podrobnosti si kliknutím na požadovanou specializaci zobrazíte stav společnosti u jednotlivých požadavků.

Co stav specializace znamená

Stav specializace Význam
Zatím je co dohánět Vaše společnost dosud v dané oblasti požadavky nesplňuje. Když si sekci rozbalíte, zobrazí se podrobnější informace o požadavcích.
Dosaženo Vaše společnost v dané oblasti požadavky splňuje. Když si sekci rozbalíte, zobrazí se podrobnější informace o požadavcích.
Ohroženo Vaše společnost už v dané oblasti požadavky nesplňuje. Když si sekci rozbalíte, zobrazí se podrobnější informace o požadavcích.

Časté dotazy

Za jakých okolností by vaše společnost mohla specializaci ztratit

Jak je uvedeno výše, vaší společnosti bude hrozit ztráta specializace, pokud přestane splňovat některý z požadavků. Na splnění požadavků a opětovnou kvalifikaci pro každou specializaci máte dostatek času.

Upozorňujeme, že požadavky můžeme průběžně aktualizovat, takže je potřeba sledovat všechna upozornění týkající se stavu specializací, která ve vašem účtu objeví.

Ztráta specializace

Pokud vaše společnost nesplní požadavky pro specializaci, ztratí následující výhody:

 • právo inzerovat danou specializaci,
 • uvedení specializace na odznaku Partner.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory