Всичко за специализациите за компании

Специализациите за компании са начин за признаване и отличаване на агенции с експертни познания за конкретни продукти в определени области. Тази статия разяснява как компаниите могат да получат специализации и как ще се показват те.

Предимства

Специализациите са признание за компании, които получават статус в Google Partners и демонстрират по-голяма ефективност и експертни познания за продуктите на Google Ads. Те се показват в потребителските профили на компания и в значките „Google Партньор“ и „Premier Google Партньор“. Можете да използвате специализациите, за да развивате бизнеса си и да се отличите на пазара въз основа на специфичните си умения.

Как да получите специализации

Специализациите се предоставят въз основа на различни критерии, включително сертифицирания, разходи и ефективност на компанията в съответната продуктова област на специализация.

По-долу може да научите повече за всеки критерий.

Сертифициране

Изискването за сертифициране се определя въз основа на броя лица, сертифицирани по Google Ads, които имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви. За да изпълни изискването, компанията Ви трябва да има поне 1 лице, сертифицирано по съответната продуктова област на специализация.

За да се сертифицират по Google Ads, физическите лица трябва да издържат тест за сертифициране. В резултатите за значката се включват сертифициранията по: Google Ads за мрежата за търсене, Google Ads за дисплейната мрежа, Google Ads за видеорекламиране и реклами за Пазаруване.

За да се уверите, че тестът на дадено физическо лице се включва в изискванията за сертифициране на компанията Ви, трябва да осигурите следното:

 1. Сертифицираните потребители трябва да споделят информацията си от Skillshop.
 2. За да бъдат идентифицирани правилно, потребителите, сертифицирани с лични имейл адреси, трябва да добавят имейл адрес на компания в Skillshop.
 3. Сертифицираните потребители трябва да имат администраторски или стандартен достъп до профила на мениджър или на подмениджъри в Google Ads на компанията Ви.

Забележка: Ако в профила си в Skillshop използвате личен имейл адрес, трябва да добавите имейл адреса за профила на мениджър или на подмениджъри на компанията си към страницата на потребителския си профил в Skillshop. За целта можете да използвате полето „Имейл адрес на компанията“. Ако за профила си в Skillshop използвате имейл адрес на компания, проверете дали той съвпада с профила на мениджър или на подмениджъри на компанията Ви.

Ефективност

Компанията Ви трябва да демонстрира експертни знания в съответната продуктова област на специализация. За да определим нивото на експертните Ви знания за продуктите на Google Ads, оценяваме редица фактори, включително начина, по който ги използвате за клиентите си, дали употребата Ви в съответната продуктова област се увеличава, дали задържате клиентите си в тази област и други свързани фактори. За да определим цялостната ефективност на компанията Ви, правим оценка за период от 18 месеца на профилите на клиенти, свързани с профила Ви на мениджър, в който трябва да има най-малко 12 месеца разходна дейност.

Разходи

За да изпълни изискването за разходи, компанията Ви трябва да е похарчила поне 10 000 щ.д. (или равностойността в местна валута) за съответната продуктова област на специализация в Google Ads за период от 90 дни.

Можете да намерите сумата на разходите си (в щ.д.) в Partners както за значки „Google Партньор", така и за специализации за компании.

Икони на специализациите за компании

Ако отговаряте на изискванията за специализация в една от продуктовите области, ще виждате съответната икона в значката си „Google Партньор“ или „Premier Партньор“.

Специализация

Рекламиране в мрежата за търсене

Search Advertising

Видеорекламиране

Video Advertising

Дисплейно рекламиране

Display Advertising

Рекламиране с Google Пазаруване

Shopping Advertising

Как специализациите за компании се показват в значките „Google Партньор“ и „Premier Google Партньор“

В онлайн собствености (като уебсайта Ви) специализациите на компанията Ви се показват като анимиран изскачащ прозорец, когато потребител задържи курсора на мишката върху горния десен ъгъл на значката. Всяка специализация има своя собствена икона.


В печатни маркетингови материали (като визитки) специализациите ще бъдат посочени под значката като икони и текст. Разгледайте указанията за използване на значката за още подробности.

Как да проверите състоянието на специализациите си

Ако имате администраторски, стандартен или достъп само за четене до профила на мениджър в Google Ads на компанията си, можете да преглеждате състоянието на специализациите си, като отворите раздела „Програма Partners“ в профила на мениджър в Google Ads и прегледате картата „Състояние на значката“. Ако компанията Ви е получила специализация, ще я виждате в тази карта. За още информация можете да кликнете върху „Преглед на подробностите“:

 • какви специализации е получила компанията Ви;
 • има ли риск компанията Ви да загуби специализация;
 • кои изисквания трябва да изпълни компанията Ви, за да спечели или запази специализациите си.

Инструкции

Как да проверите състоянието на специализациите си

 1. Отворете раздела Програма Partners.
 2. Намерете картата на статуса на значката и разгледайте „Специализации“.
 3. За да видите още подробности за статуса на специализациите на компанията си, кликнете върху Преглед на подробностите.

В картата „Преглед на подробностите“ кликнете върху всяка специализация, за да прегледате статуса на компанията си за всяко изискване.

Какво означава състоянието на специализацията Ви

Състояние на специализацията Значение
Непридобита Компанията Ви не изпълнява изискванията за съответната област на специализация. Разгънете секцията, за да прегледате още подробности за тях.
Придобита Компанията Ви изпълнява изискванията за съответната област на специализация. Разгънете секцията, за да прегледате още подробности за тях.
В опасност Компанията Ви вече не изпълнява изискванията за съответната област на специализация. Разгънете секцията, за да прегледате още подробности за тях.

Често задавани въпроси

Кога за компанията Ви има риск да загуби специализация

Както е посочено в таблицата на състоянията по-горе, за компанията Ви има риск да загуби дадена специализация, ако спре да изпълнява едно или повече от изискванията за нея. В този случай ще получите разумен срок, в който да ги изпълните отново, за да запазите специализацията.

Имайте предвид, че може периодично да актуализираме квалификациите за специализации, така че препоръчваме да обръщате внимание на всички известия за състоянието на специализациите Ви, които се появяват в профила Ви.

Загуба на специализация

Ако компанията Ви не е в състояние да изпълни изискванията за специализациите, ще загуби следните предимства:

 • право да рекламира специализации;
 • включване на съответната специализация в значката „Google Партньор“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си