Ako získať odznak Google Partner

Keď sa vaša firma zapojí do bezplatného programu Google Partners, môže získať status certifikovaného partnera Googlu. Ak sa jej to podarí, znamená to, že preukázala schopnosti a odborné znalosti v oblasti služby Google Ads, splnila podmienky reklamných výdavkov Googlu, zvýšila výnosy agentúry a klienta a udržala a rozšírila svoju klientsku základňu. Status certifikovaného partnera prináša vašej firme množstvo výhod vrátane odznaku Google Partner, ktorý môžete uvádzať na svojom webe a v marketingových materiáloch.

V tomto článku sa opisujú požiadavky na získanie statusu certifikovaného partnera. Okrem toho sa dozviete, ako si môžete skontrolovať partnerský status svojej firmy, a získate odpovede na bežné otázky týkajúce sa statusu certifikovaného partnera.

Výhody

Niektoré výhody získania statusu certifikovaného partnera:

 • Odznak Google Partner: Existujú dve úrovne odznaku Google Partner, ktoré môže vaša firma získať – odznak Google Partner a odznak Premier Google Partner. Odznak získaný vašou firmou môžete uvádzať na svojom webe, na iných weboch a v offline marketingových materiáloch.
 • Firemné špecializácie: Získajte firemné špecializácie, aby ste mohli prezentovať odborné znalosti svojej firmy v určitej oblasti služby.
 • Spojenie s Googlom: Dostávajte pozvánky na vybrané podujatia Googlu a získajte prístup k rôznym úrovniam školení a podpory.

Ďalšie informácie o výhodách statusu certifikovaného partnera Googlu

Takto vyzerajú partnerské odznaky:

Odznak Google Partner Odznak Premier Google Partner

Požiadavky na posúdenie kvôli získaniu odznaku Google Partner

Odznak Google Partner aj odznak Premier Google Partner sú dôkazom toho, že Google uznáva vašu firmu ako certifikovaného partnera Googlu. Odznak Premier Google Partner však Google ponúka, aby vyslovil uznanie popredným firmám, ktoré majú vyššie reklamné výdavky a ktoré spĺňajú dodatočné certifikačné a výkonnostné podmienky.

V tabuľke nižšie uvádzame, čo musíte urobiť, aby ste mali nárok na jednotlivé odznaky. V záujme zachovania vysokého štandardu programu preveruje Google firmy kvôli získaniu aj udržaniu odznaku.

Kritériá Odznak Google Partner Odznak Premier Google Partner
Certifikácia 1 používateľ certifikovaný v službe Google Ads, ktorý má správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej firmy. 2 používatelia certifikovaní v službe Google Ads, ktorí majú správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej firmy.
Výdavky Splňte požiadavku preinzerovanej sumy vo výške 10 000 USD za 90 dní v rámci spravovaných účtov a ukážte tak, že vaša firma vykazuje zdravý objem aktivity. Splňte požiadavku vyššej preinzerovanej sumy v rámci spravovaných účtov a ukážte tak, že vaša firma vykazuje zdravý objem aktivity.
Výkonnosť firmy Splňte požiadavku na výkon tým, že vykážete stabilné celkové výnosy z reklám a rast a budete udržiavať a rozširovať svoju zákaznícku základňu. Splňte požiadavku na výkon tým, že vykážete stabilné celkové výnosy z reklám a rast a budete udržiavať a rozširovať svoju zákaznícku základňu.

Ďalšie informácie o jednotlivých požiadavkách si môžete prečítať nižšie.

Certifikácia

Ak chcete mať istotu, že certifikácie vašich používateľov sa započítajú do splnených podmienok získania odznaku a špecializácie vašej firmy, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Certifikovaní používatelia musia zdieľať svoje informácie z platformy Skillshop.
 2. Používatelia certifikovaní pod osobnými e‑mailovými adresami musia v platforme Skillshop pridať e‑mailovú adresu firmy, aby sa zaistila správna atribúcia.
 3. Certifikovaní používatelia musia mať správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo podsprávcu Google Ads vašej firmy.

​Ak vo svojom účte Skillshop používate osobnú e‑mailovú adresu, na stránku používateľského profilu Skillshop budete musieť pridať e‑mailovú adresu svojej firmy, ktorú používate pre účet správcu alebo podsprávcu firmy. Môžete to urobiť v poli pre e‑mail firmy. Ak pre svoj účet Skillshop používate e‑mailovú adresu firmy, uistite sa, že je rovnaká ako tá, ktorú používate pre účet správcu alebo podsprávcu firmy.

Podmienky získania certifikácie:

 • odznak Google Partner: aspoň jeden pridružený jednotlivec musí mať certifikáciu Google Ads,
 • odznak Premier Google Partner: aspoň dvaja pridružení jednotlivci musia mať certifikáciu Google Ads.

Ak sa chcete stať certifikovaným partnerom Google Ads, musíte úspešne absolvovať certifikačný test. Do odznaku sa započítajú certifikácie Google Ads pre Vyhľadávaciu sieť, Google Ads pre Obsahovú sieť, Videoreklama v službe Google Ads a Reklamy v Nákupoch. Certifikácie sú k dispozícii v platforme Skillshop.

Ďalšie informácie o získaní certifikácie

Výdavky

Program Partners hodnotí účet správcu Google Ads vašej firmy a na základe toho zisťuje, či vaša firma spĺňa požiadavku reklamných výdavkov.

Ak chcete splniť podmienku reklamných výdavkov, musíte dodržať nasledujúce požiadavky:

 • preinzerovaná suma vo výške minimálne 10 000 USD (alebo ekvivalentná suma v miestnej mene) za posledných 90 kalendárnych dní.

Na získanie odznaku Premier Google Partner musia firmy vykazovať vyššie reklamné výdavky. Tieto minimálne výdavky sa líšia v závislosti od krajiny a trhu.

Výšku svojich reklamných výdavkov (v USD) teraz nájdete v programe Partners pre odznaky Google Partner aj firemné špecializácie.

Výkonnosť firmy

Program Partners hodnotí účet správcu Google Ads vašej firmy a na základe toho zisťuje, či vaša firma spĺňa podmienku výkonnosti.

Nižšie uvádzame kritériá, ktoré program Partners sleduje, aby určil, či vaša firma podmienku spĺňa:

 • nárast výnosov klientov,
 • miera udržania klientov,
 • nárast celkových výnosov,
 • nárast počtu inzerentov.

Program Partners počas 18 mesiacov hodnotí účty klientov spojené s vaším účtom správcu a na základe toho posudzuje celkovú výkonnosť vašej firmy. Program Partners vyžaduje minimálne 12 mesiacov výdavkovej aktivity v účte správcu.

Nezabúdajte, že ak sa klientsky účet počas tohto 18-mesačného obdobia pripojí a odpojí od účtu správcu vašej firmy, do úvahy budeme brať preinzerovanú sumu iba za to obdobie, keď bol prepojený.

Ak chcete zvýšiť skóre výkonnosti svojej firmy, dbajte na to, aby ste dokonale chápali marketingové ciele svojich klientov a ich dosiahnutím maximálne zvýšili úspešnosť ich kampaní Google Ads.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory