Ako získať odznak Google Partner

Keď sa vaša spoločnosť zapojí do bezplatného programu Google Partners, môže získať status certifikovaného partnera Googlu. Ak sa jej to podarí, znamená to, že preukázala schopnosti a odborné znalosti v oblasti služby Google Ads, splnila podmienky reklamných výdavkov Googlu, zvýšila výnosy agentúry a klienta a udržala a rozšírila svoju klientsku základňu. Ak vaša spoločnosť získa status certifikovaného partnera, prinesie jej to množstvo výhod vrátane odznaku Google Partner, ktorý môžete uvádzať na svojom webe a v marketingových materiáloch.

V tomto článku sú opísané podmienky, ktoré musí spoločnosť splniť, ak chce získať status certifikovaného partnera. Okrem toho sa dozviete, ako si môžete skontrolovať status certifikovaného partnera svojej spoločnosti, a získate odpovede na bežné otázky týkajúce sa statusu certifikovaného partnera.

Výhody

Niektoré výhody získania statusu certifikovaného partnera:

 • Odznak Google Partner: Existujú dve úrovne odznaku Google Partner, ktoré môže vaša spoločnosť získať – odznak Google Partner a odznak Premier Google Partner. Odznak získaný vašou spoločnosťou môžete uvádzať na svojom webe, na iných weboch a v offline marketingových materiáloch.
 • Špecializácie spoločnosti: Získajte špecializácie spoločnosti a ukážte tak odborné znalosti svojej spoločnosti v určitej skupine služieb.
 • Kontakt s Googlom: Dostávajte pozvánky na vybrané podujatia Googlu a získajte prístup k rôznym úrovniam školenia a podpory.

Ďalšie informácie o výhodách statusu certifikovaného partnera Googlu

Takto vyzerajú odznaky certifikovaných partnerov:

Odznak Google Partner Odznak Premier Google Partner

Predpoklady nároku na odznak Google Partner

Odznak Google Partner aj odznak Premier Google Partner ukazujú, že Google uznáva vašu spoločnosť ako certifikovaného partnera Googlu. Odznak Premier Google Partner však Google ponúka, aby vyslovil uznanie popredným spoločnostiam, ktoré majú vyššie reklamné výdavky a ktoré spĺňajú dodatočné certifikačné a výkonnostné podmienky. 

V tabuľke nižšie uvádzame, čo musíte urobiť, aby ste mali nárok na jednotlivé odznaky. V záujme zachovania vysokého štandardu programu preveruje Google spoločnosti kvôli získaniu aj udržaniu odznaku.

Kritériá Odznak Google Partner Odznak Premier Google Partner
Certifikácia Jeden používateľ certifikovaný v službe Google Ads, ktorý má prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti.  Dvaja používatelia certifikovaní v službe Google Ads, ktorí majú prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti. 
Výdavky Splňte podmienku reklamných výdavkov vo výške 10 000 USD za 90 dní vo všetkých svojich spravovaných účtoch. Dokážete tak, že vaša spoločnosť vykazuje zdravý objem aktivity. Splňte podmienku vyšších reklamných výdavkov vo všetkých svojich spravovaných účtoch. Dokážete tak, že vaša spoločnosť vykazuje zdravý objem aktivity.
Výkonnosť spoločnosti Splňte podmienku výkonnosti. Vykážte stabilné celkové výnosy z reklám a stabilný rast, udržiavajte a rozširujte svoju zákaznícku základňu. Splňte podmienku výkonnosti. Vykážte stabilné celkové výnosy z reklám a stabilný rast, udržiavajte a rozširujte svoju zákaznícku základňu.

Ďalšie informácie o jednotlivých podmienkach si môžete prečítať nižšie.

Certifikácia

Ak chcete mať istotu, že certifikácie vašich používateľov sa započítajú do splnených podmienok získania odznaku a špecializácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Certifikovaní používatelia musia zdieľať svoje informácie z programu Academy for Ads.
 2. Používatelia certifikovaní pod osobným e‑mailom musia v programe Academy for Ads pridať e‑mail spoločnosti, aby sa zaistilo správne pridruženie.
 3. Certifikovaní používatelia musia mať prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti.

Poznámka: Ak vo svojom účte Academy for Ads používate osobný e‑mail, na stránke používateľského profilu v programe Academy for Ads budete musieť pridať e‑mail svojej spoločnosti, ktorú používate pre účet správcu alebo účty podsprávcu svojej spoločnosti. Môžete tak urobiť v poli E‑mail spoločnosti. Ak pre svoj účet Academy for Ads používate e‑mail spoločnosti, uistite sa, že je to ten istý e‑mail, ktorý používate pre účet správcu alebo účty podsprávcu svojej spoločnosti. 

Podmienky získania certifikácie:

 • odznak Google Partner: aspoň jeden pridružený jednotlivec musí byť certifikovaným partnerom Google Ads,
 • odznak Premier Google Partner: aspoň dvaja pridružení jednotlivci musia mať certifikáciu Google Ads.

Ak sa chce používateľ stať certifikovaným partnerom Google Ads, musí úspešne absolvovať test Základy reklamy v službe Google Ads a jeden z ďalších testov o reklame, ktoré sú k dispozícii v programe Academy for Ads. Ďalšie testy sú Reklama vo Vyhľadávaní, Reklama v Obsahovej sieti, Mobilná reklama, Videoreklama a Reklama v Nákupoch.

Ďalšie informácie o získaní certifikácie

Výdavky

Program Partners hodnotí účet správcu Google Ads vašej spoločnosti a na základe toho zisťuje, či vaša spoločnosť spĺňa podmienku reklamných výdavkov.

Ak chcete splniť podmienku reklamných výdavkov, musíte dodržať nasledujúce požiadavky:

 • celkové reklamné výdavky na Googli v minimálnej výške 10 000 USD (alebo ekvivalent v miestnej mene) za posledných 90 kalendárnych dní.

Na získanie odznaku Premier Google Partner musia spoločnosti vykazovať vyššie reklamné výdavky. Tieto minimálne výdavky sa líšia v závislosti od krajiny a trhu.

Poznámka: Výšku svojich reklamných výdavkov (v USD) teraz nájdete v programe Partners pre odznaky Google Partner aj špecializácie spoločnosti.

Výkonnosť spoločnosti

Program Partners hodnotí účet správcu Google Ads vašej spoločnosti a na základe toho zisťuje, či vaša spoločnosť spĺňa podmienku výkonnosti.

Nižšie uvádzame kritériá, ktoré program Partners sleduje, aby určil, či vaša spoločnosť túto podmienku spĺňa:

 • nárast výnosov klientov,
 • miera udržania klientov,
 • nárast celkových výnosov,
 • nárast počtu inzerentov.

Program Partners počas 18 mesiacov hodnotí účty klientov spojené s vaším účtom správcu a na základe toho posudzuje celkovú výkonnosť vašej spoločnosti. Program Partners vyžaduje minimálne 12 mesiacov výdavkovej aktivity v účte správcu.

Upozorňujeme, že ak sa účet klienta počas tohto 18-mesačného obdobia pripojí a odpojí od vášho účtu správcu vašej spoločnosti, započítajú sa iba výdavky za to obdobie, keď bol účet pripojený.

Ak chcete zvýšiť skóre výkonnosti svojej spoločnosti, dbajte na to, aby ste dokonale chápali marketingové ciele svojich klientov a ich dosiahnutím maximálne zvýšili úspešnosť ich kampaní Google Ads.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?