Jak uzyskać status Partnera Google

Gdy Twoja agencja dołączy do bezpłatnego programu Google Partners, może otrzymać status Partnera Google. Uzyskanie go będzie oznaczać, że agencja ma umiejętności i wiedzę w zakresie Google Ads, spełnia wymagania Google dotyczące wydatków, utrzymuje i powiększa grono klientów oraz zapewnia im i sobie wzrost przychodów. Status Partnera daje agencji dostęp do wielu korzyści, takich jak logo Partnera Google, które można umieścić na stronie internetowej oraz w materiałach marketingowych.

W tym artykule znajdziesz opis wymagań, które musisz spełnić, aby uzyskać status Partnera. Dowiesz się też, jak sprawdzić status Partnera, i poznasz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego statusu.

Korzyści

Oto kilka korzyści z uzyskania statusu Partnera:

 • Logo Partnera Google: są dwa rodzaje logo Partnera, które Twoja agencja może zdobyć – logo Partnera Google i Partnera Google Premium. Możesz je umieścić na stronie internetowej i w innych zasobach online, a także w tradycyjnych materiałach marketingowych.
 • Specjalizacje agencji: zdobywając specjalizacje, zaprezentujesz wiedzę i doświadczenie agencji związane z daną usługą.
 • Społeczność Google: będziesz otrzymywać zaproszenia na wybrane wydarzenia organizowane przez Google oraz uzyskasz dostęp do różnych poziomów szkoleń i pomocy.

Dowiedz się więcej o korzyściach z posiadania statusu Partnera Google.

Oba rodzaje logo znajdziesz poniżej:

Logo Partnera Google Logo Partnera Google Premium

Wymagania, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o status Partnera

Status Partnera i Partnera Google Premium oznacza, że Google uznaje Twoją agencję za Partnera Google. Status Partnera Google Premium oferujemy tym agencjom, które przodują pod względem wydatków oraz spełniają dodatkowe wymagania w zakresie certyfikacji i wyników. 

W poniższej tabeli znajdziesz wymagania, które musisz spełnić, by móc ubiegać się o określony status. Aby zagwarantować jak najwyższy poziom programu, Google przeprowadza weryfikację firm, które chcą uzyskać lub zachować status Partnera.

Kryteria Status Partnera Status Partnera Premium
Certyfikacja Jeden pracownik posiadający certyfikat Google Ads, który ma dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji.  Dwóch pracowników posiadających certyfikat Google Ads, którzy mają dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji. 
Wydatki Spełnij wymóg dotyczący osiągnięcia wydatków na reklamę w wysokości 10 000 USD w okresie 90 dni na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że Twoja agencja może pochwalić się sporą aktywnością. Spełnij wymóg dotyczący osiągnięcia wyższego progu wydatków na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że Twoja agencja może pochwalić się sporą aktywnością.
Wyniki firmy Spełnij wymóg dotyczący wyników, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklamy oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymania i powiększania bazy klientów. Spełnij wymóg dotyczący wyników, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklamy oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymania i powiększania bazy klientów.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat każdego z wymagań.

Certyfikacja

Aby mieć pewność, że certyfikaty zdobyte przez Twoich pracowników są zaliczane do statusu i specjalizacji Twojej agencji, wykonaj te czynności:

 1. Certyfikowani użytkownicy muszą udostępniać swoje informacje z Academy for Ads.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskali certyfikat na koncie zarejestrowanym z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail, muszą dodać firmowy adres e-mail w Academy for Ads, by ich certyfikaty zostały uwzględnione.
 3. Certyfikowani użytkownicy muszą mieć standardowy albo administracyjny dostęp do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej firmy.

Uwaga: jeśli używasz prywatnego adresu e-mail na koncie Academy for Ads, na profilu użytkownika w Academy for Ads musisz dodać swój firmowy adres e-mail, z którego korzystasz na koncie menedżera lub podrzędnych kontach menedżera agencji. Możesz to zrobić w polu „Firmowy adres e-mail”. Jeśli na koncie Academy for Ads korzystasz z firmowego adresu e-mail, dopilnuj, aby był to ten sam adres, którego używasz na koncie menedżera lub podrzędnych kontach menedżera swojej agencji. 

Oto wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat:

 • Status Partnera: Twoja agencja musi mieć co najmniej jednego specjalistę z certyfikatem Google Ads.
 • Status Partnera Premium: Twoja agencja musi mieć co najmniej dwóch specjalistów z certyfikatem Google Ads.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads, trzeba zdać test z podstaw reklamy w Google Ads i jeden z innych testów dostępnych w Academy for Ads. Należą do nich testy z reklamy w sieci wyszukiwania, z reklamy w sieci reklamowej, z reklamy mobilnej, z reklamy wideo i z reklamy w Zakupach Google.

Więcej informacji o tym, jak uzyskać certyfikat.

Wydatki

Google Partners ocenia konto menedżera Google Ads Twojej agencji, aby określić, czy spełnia ona wymagania dotyczące wydatków.

Aby spełnić wymagania dotyczące wydatków, agencja musi mieć:

 • łączne wydatki na reklamę Google w wysokości 10 000 USD (lub równowartość w lokalnej walucie) w ciągu ostatnich 90 dni kalendarzowych.

Agencje, które chcą uzyskać status Partnera Google Premium, muszą wykazać się wyższym poziomem wydatków. Progi, które trzeba przekroczyć, zależą od kraju i obszaru rynku.

Uwaga: minimalne wymagania dotyczące Twoich wydatków (w USD) zarówno dla statusu Partnera, jak i specjalizacji agencji możesz teraz znaleźć w programie Google Partners.

Wyniki firmy

Google Partners ocenia konto menedżera Google Ads Twojej agencji, aby określić, czy spełnia ona wymagania dotyczące wyników.

Oto różne kryteria, które program bierze pod uwagę:

 • wzrost przychodów klientów,
 • utrzymanie klientów,
 • ogólny wzrost przychodów,
 • wzrost liczby reklamodawców.

Aby ocenić ogólne wyniki firmy, Google Partners sprawdza konta klientów, które zostały połączone z Twoim kontem menedżera w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Google Partners wymaga, aby agencja miała na swoim koncie menedżera wydatki z co najmniej 12 miesięcy.

Pamiętaj, że jeśli w czasie tych 18 miesięcy konto klienta zostanie połączone i odłączone, będziemy brać pod uwagę tylko te wydatki, które zostały zarejestrowane, gdy konto było połączone.

Możesz poprawić wyniki firmy, jeśli dokładnie zrozumiesz cele marketingowe klientów i dopilnujesz, aby ich kampanie Google Ads jak najlepiej je realizowały.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?