Jak uzyskać status Partnera Google

Gdy Twoja agencja dołączy do bezpłatnego programu Google Partners, może uzyskać status Partnera Google. Uzyskanie go będzie oznaczać, że agencja ma umiejętności i wiedzę w zakresie Google Ads, spełnia wymagania Google dotyczące wydatków, utrzymuje i powiększa grono klientów oraz zapewnia im i sobie wzrost przychodów. Status Partnera zapewnia agencji dostęp do wielu korzyści, takich jak logo Partnera Google, które można umieścić na stronie internetowej oraz w materiałach marketingowych.

W tym artykule znajdziesz opis wymagań, które musisz spełnić, aby uzyskać status Partnera. Dowiesz się też, jak sprawdzić status Partnera i poznasz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tego statusu.

Korzyści

Oto kilka korzyści z uzyskania statusu Partnera:

 • Logo Partnera Google: są dwa rodzaje logo Partnera, które Twoja agencja może zdobyć – logo Partnera Google i Partnera Google Premium. Logo to możesz umieścić na stronie internetowej i w innych zasobach online, a także w tradycyjnych materiałach marketingowych.
 • Specjalizacje agencji: zdobywając specjalizacje, zaprezentujesz wiedzę i doświadczenie agencji związane z daną usługą.
 • Społeczność Google: będziesz otrzymywać zaproszenia na wybrane wydarzenia organizowane przez Google oraz uzyskasz dostęp do różnych poziomów szkoleń i pomocy.

Dowiedz się więcej o korzyściach z posiadania statusu Partnera Google.

Oba rodzaje logo znajdziesz poniżej.

Logo Partnera Google Logo Partnera Google Premium

Wymagania, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o status Partnera

Status Partnera i Partnera Google Premium oznacza, że Google uznaje Twoją agencję za Partnera Google. Status Partnera Google Premium oferujemy tym agencjom, które przodują pod względem wydatków oraz spełniają dodatkowe wymagania w zakresie certyfikacji i wyników.

W poniższej tabeli znajdziesz wymagania, które musisz spełnić, by móc ubiegać się o każdy z tych statusów. Aby zagwarantować jak najwyższy poziom programu, Google przeprowadza weryfikację firm, które chcą uzyskać lub zachować status Partnera.

Kryteria Status Partnera Status Partnera Premium
Certyfikacja Jeden pracownik posiadający certyfikat Google Ads, który ma dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji. Dwóch pracowników posiadających certyfikat Google Ads, którzy mają dostęp standardowy albo administracyjny do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej agencji.
Wydatki Spełnij wymóg dotyczący osiągnięcia wydatków na reklamę w wysokości 10 000 USD w okresie 90 dni na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że Twoja agencja może pochwalić się sporą aktywnością. Spełnij wymóg dotyczący osiągnięcia wyższego progu wydatków na wszystkich zarządzanych kontach, aby pokazać, że Twoja agencja może pochwalić się sporą aktywnością.
Wyniki firmy Spełnij wymóg dotyczący wyników, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklamy oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymania i powiększania bazy klientów. Spełnij wymóg dotyczący wyników, wykazując odpowiedni poziom ogólnych przychodów z reklamy oraz wzrost przychodów, a także umiejętność utrzymania i powiększania bazy klientów.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat każdego z wymagań.

Certyfikacja

Aby mieć pewność, że certyfikaty zdobyte przez Twoich pracowników są zaliczane do statusu i specjalizacji Twojej agencji, wykonaj te czynności:

 1. Użytkownicy z certyfikatem muszą udostępniać swoje informacje ze Skillshop.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskali certyfikat na koncie zarejestrowanym z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail, muszą dodać firmowy adres e-mail w Skillshop, by ich certyfikaty zostały uwzględnione.
 3. Certyfikowani użytkownicy muszą mieć standardowy albo administracyjny dostęp do konta menedżera lub podrzędnych kont menedżera Google Ads Twojej firmy.

Jeśli na koncie Skillshop używasz prywatnego adresu e-mail, na profilu użytkownika w Skillshop musisz dodać swój firmowy adres e-mail, z którego korzystasz na koncie menedżera lub podrzędnych kontach menedżera agencji. Możesz to zrobić w polu „Firmowy adres e-mail”. Jeśli na koncie Skillshop korzystasz z firmowego adresu e-mail, dopilnuj, aby był to ten sam adres, którego używasz na koncie menedżera lub podrzędnych kontach menedżera swojej agencji.

Oto wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat:

 • Status Partnera: co najmniej jedna osoba połączona z agencją musi mieć certyfikat Google Ads.
 • Status Partnera Premium: Twoja agencja musi mieć co najmniej dwóch specjalistów z certyfikatem Google Ads.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads, trzeba zdać test certyfikacyjny. Certyfikaty, dzięki którym można uzyskać status, to: certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania, certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej, certyfikat Google Ads z reklamy wideo i certyfikat Google Ads z reklamy produktowej. Zasoby związane z certyfikacją są dostępne w Skillshop.

Poznaj więcej informacji o tym, jak uzyskać certyfikat.

Wydatki

Google Partners ocenia konto menedżera Google Ads Twojej agencji, aby określić, czy spełnia ona wymagania dotyczące wydatków.

Aby spełnić wymagania dotyczące wydatków, agencja musi mieć:

 • łączne wydatki na reklamę Google w wysokości 10 000 USD (lub równowartość w lokalnej walucie) w ciągu ostatnich 90 dni kalendarzowych.

Agencje, które chcą uzyskać status Partnera Google Premium, muszą wykazać się wyższym poziomem wydatków. Progi, które trzeba przekroczyć, zależą od kraju i obszaru rynku.

Minimalne wymagania dotyczące Twoich wydatków (w USD) zarówno dla statusu Partnera, jak i specjalizacji agencji możesz teraz znaleźć w programie Google Partners.

Wyniki firmy

Google Partners ocenia konto menedżera Google Ads Twojej agencji, aby określić, czy spełnia ona wymagania dotyczące wyników.

Oto różne kryteria, które program bierze pod uwagę:

 • wzrost przychodów klientów,
 • utrzymanie klientów,
 • ogólny wzrost przychodów,
 • wzrost liczby reklamodawców.

Aby ocenić ogólne wyniki firmy, Google Partners sprawdza konta klientów, które zostały połączone z Twoim kontem menedżera w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Google Partners wymaga, aby agencja miała na swoim koncie menedżera wydatki z co najmniej 12 miesięcy.

Pamiętaj, że jeśli w czasie tych 18 miesięcy konto klienta zostanie połączone i odłączone, będziemy brać pod uwagę tylko te wydatki, które zostały zarejestrowane, gdy konto było połączone.

Możesz pomóc zwiększyć wyniki firmy, jeśli dokładnie zrozumiesz cele marketingowe klientów i dopilnujesz, aby ich kampanie Google Ads jak najlepiej je osiągały.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem