De Google Partner-badge verdienen

Zodra uw bedrijf deelneemt aan het kosteloze Google Partners-programma, kan het zich kwalificeren voor de Google Partner-status. De Partner-status laat zien dat uw bedrijf over Google Ads-vaardigheden en -expertise beschikt, aan de vereisten voor uitgaven aan Google-advertenties voldoet, opbrengstgroei heeft gerealiseerd voor zichzelf en voor klanten, bestaande klanten heeft vastgehouden en nieuwe klanten heeft aangetrokken. De Partner-status geeft uw bedrijf toegang tot een aantal voordelen, waaronder de Google Partner-badge die u kunt weergeven op uw website en marketingmateriaal.

In dit artikel wordt beschreven wat de vereisten zijn om de Partner-status te behalen. U kunt ook ontdekken hoe u de Partner-status van uw bedrijf bekijkt en antwoord krijgen op veelgestelde vragen over de Partner-status.

Voordelen

Hier volgen enkele voordelen van het bereiken van de Partner-status:

 • Google Partner-badge: Er zijn twee verschillende Partner-badges die uw bedrijf kan verdienen, namelijk de Google Partner-badge en de Google Premier Partner-badge. U kunt de badge die uw bedrijft heeft verdiend weergeven op uw website, andere online publicaties en offline marketingmateriaal.
 • Bedrijfsspecialisaties: U kunt bedrijfsspecialisaties verdienen en daarmee laten zien dat uw bedrijf over expertise in een bepaald productgebied beschikt.
 • Contact met Google: U ontvangt uitnodigingen voor exclusieve Google-evenementen en krijgt toegang tot verschillende trainings- en ondersteuningsniveaus.

Meer informatie over de voordelen van de Google Partner-status.

Hieronder ziet u beide badges:

Google Partner-badge Google Premier Partner-badge

Vereisten om in aanmerking te komen voor een Partner-badge

Zowel de Partner-badge als de Premier Partner-badge geeft aan dat Google uw bedrijf als Google-partner erkent. Voor toonaangevende bedrijven die meer uitgeven en aan aanvullende certificerings- en prestatievereisten voldoen, heeft Google de Premier Partner-badge.

In de tabel hieronder ziet u wat u moet doen om voor de badges in aanmerking te komen. Google wil dat het programma een hoge standaard behoudt en beoordeelt daarom of bedrijven in aanmerking komen voor ontvangst en behoud van de badge.

Criteria Partner-badge Premier Partner-badge
Certificering Eén Google Ads-gecertificeerde gebruiker met standaard- of beheerderstoegang tot het Google Ads-manageraccount of de subbeheerders van uw bedrijf. Twee Google Ads-gecertificeerde gebruikers met standaard- of beheerderstoegang tot het Google Ads-manageraccount of de subbeheerders van uw bedrijf.
Uitgaven Voldoe gedurende 90 dagen aan de uitgavenvereiste van 10.000 USD voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is. Voldoe aan een hogere uitgavenvereiste voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is.
Bedrijfsprestaties Voldoe aan de prestatievereiste door solide totale advertentie-inkomsten en groei te realiseren en uw klantenbestand op peil te houden en uit te breiden. Voldoe aan de prestatievereiste door solide totale advertentie-inkomsten en groei te realiseren en uw klantenbestand op peil te houden en uit te breiden.

Hieronder vindt u meer informatie over elke vereiste.

Certificering

Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat de certificeringen van uw gebruikers meetellen voor de badge- en specialisatiestatus van uw bedrijf.

 1. Gecertificeerde gebruikers moeten hun Skillshop-informatie delen.
 2. Gebruikers die onder persoonlijke e-mailadressen gecertificeerd zijn, moeten in Skillshop een zakelijk e-mailadres toevoegen om de gegevens correct toe te schrijven.
 3. Gecertificeerde gebruikers moeten standaard- of beheerderstoegang hebben tot het Google Ads-manageraccount of de Google Ads-subbeheerdersaccounts van uw bedrijf.

Gebruikt u een persoonlijk e-mailadres in uw Skillshop-account? Dan moet u het zakelijke e-mailadres dat u voor het manageraccount of de subbeheerdersaccounts van uw bedrijf gebruikt, toevoegen aan uw Skillshop-gebruikersprofiel. U kunt dit doen in het veld 'E-mailadres van bedrijf'. Als u uw zakelijke e-mailadres gebruikt voor uw Skillshop-account, moet u ervoor zorgen dat dit overeenkomt met het e-mailadres u gebruikt voor het manageraccount of de subbeheerdersaccounts van uw bedrijf.

Dit zijn de certificeringsvereisten:

 • Partner-badge: Er moet ten minste één gekoppelde persoon Google Ads-gecertificeerd zijn.
 • Premier Partner-badge: Er moeten ten minste twee medewerkers Google Ads-gecertificeerd zijn.

Voor een Google Ads-certificering moet een persoon slagen voor het bijbehorende assessment. De volgende certificeringen tellen mee voor de badge: Google Ads Search, Google Ads Display, Google Ads Video en Shopping-advertenties. De certificeringen zijn beschikbaar in Skillshop.

Bekijk meer informatie over hoe u een certificering behaalt.

Uitgaven

Partners beoordeelt het Google Ads-manageraccount van uw bedrijf om te bepalen of uw bedrijf aan de uitgavenvereiste voldoet.

Aan de hand van de volgende criteria wordt bepaald of uw bedrijf aan de uitgavenvereiste voldoet:

 • U heeft in de afgelopen 90 dagen in totaal ten minste 10.000 USD (of het equivalent daarvan in lokale valuta) uitgegeven aan Google-advertenties.

Om de Premier Partner-badge te verdienen, moeten bedrijven meer uitgeven. De uitgavedrempels verschillen per land en marktgebied.

Uw uitgavebedrag (in USD) is nu in Partners te vinden voor zowel Partner-badges als bedrijfsspecialisaties.

Bedrijfsprestaties

Partners beoordeelt het Google Ads-manageraccount van uw bedrijf om te bepalen of uw bedrijf aan de prestatievereiste voldoet.

Google Partners kijkt naar de volgende criteria om te bepalen of uw bedrijf aan de vereiste voldoet:

 • Omzetgroei van klanten
 • Klantbehoud
 • Algemene omzetgroei
 • Toename van het aantal adverteerders

Om de totale prestaties van uw bedrijf te beoordelen, evalueert Google Partners gedurende een periode van achttien maanden de klantaccounts die zijn gelinkt aan uw manageraccount. Hiervoor moet er met het AdWords-manageraccount ten minste twaalf maanden geld zijn uitgegeven.

Als tijdens deze periode van achttien maanden de link tussen een klantaccount en uw manageraccount wordt verwijderd, tellen we alleen de uitgaven die plaatsvonden terwijl het account was gelinkt.

Als u de prestatiescore van uw bedrijf wilt verbeteren, moet u volledig inzicht hebben in de marketingdoelen van uw klanten en het succes van hun Google Ads-campagnes maximaliseren door deze doelen te realiseren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen