De Google Partner-badge verdienen

Zodra uw bedrijf deelneemt aan het kosteloze Google Partners-programma, kan het zich kwalificeren voor de Google Partner-status. De Partner-status laat zien dat uw bedrijf over Google Ads-vaardigheden en -expertise beschikt, aan de vereiste voor uitgaven aan Google-advertenties voldoet, opbrengstgroei heeft gerealiseerd voor zichzelf en voor klanten, en het klantenbestand heeft uitgebreid. De Partner-status geeft uw bedrijf toegang tot een aantal voordelen, waaronder de Google Partner-badge die u kunt weergeven op uw website en marketingmateriaal.

In dit artikel wordt beschreven wat de vereisten zijn om de Partner-status te behalen. U kunt ook lezen hoe u de Partner-status van uw bedrijf kunt bekijken en antwoord krijgen op veelgestelde vragen over de Partner-status.

Voordelen

Hier volgen enkele voordelen als uw bedrijf de Partner-status bereikt:

 • Google Partner-badge: Uw bedrijf kan twee verschillende Partner-badges verdienen, de Google Partner-badge en de Google Premier Partner-badge. U kunt de badge die uw bedrijf heeft verdiend weergeven op uw website, in andere online communicatiemiddelen en offline marketingmateriaal.
 • Bedrijfsspecialisaties: U kunt bedrijfsspecialisaties verdienen en daarmee laten zien dat uw bedrijf over expertise in een bepaald productgebied beschikt.
 • Contact met Google: U ontvangt uitnodigingen voor exclusieve Google-evenementen en krijgt toegang tot trainingen en ondersteuning op verschillende niveaus.

Meer informatie over de voordelen van de Google Partner-status.

Hieronder ziet u beide badges:

Google Partner-badge Google Premier Partner-badge

Vereisten om in aanmerking te komen voor een Partner-badge

Zowel de Partner-badge als de Premier Partner-badge geeft aan dat Google uw bedrijf als Google-partner erkent. Voor toonaangevende bedrijven die meer uitgeven en aan aanvullende certificerings- en prestatievereisten voldoen, heeft Google de Premier Partner-badge. 

In de tabel hieronder ziet u wat u moet doen om voor de badges in aanmerking te komen. Google wil dat het programma een hoge standaard behoudt en beoordeelt daarom of bedrijven in aanmerking komen om badges te krijgen en te behouden.

Criteria Partner-badge Premier Partner-badge
Certificering Eén gebruiker die Google Ads-gecertificeerd is met standaard- of beheerderstoegang tot het Google Ads-manageraccount of de Google Ads-subbeheerdersaccounts van uw bedrijf.  Twee gebruikers die Google Ads-gecertificeerd zijn met standaard- of beheerderstoegang tot het Google Ads-manageraccount of de Google Ads-subbeheerdersaccounts van uw bedrijf. 
Uitgaven Voldoe gedurende negentig dagen aan de uitgavenvereiste van 10.000 USD voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is. Voldoe aan een hogere uitgavenvereiste voor uw beheerde accounts om aan te tonen dat uw bedrijf voldoende actief is.
Bedrijfsprestaties Voldoe aan de prestatievereiste door een solide totale advertentieopbrengst en groei te realiseren en uw klantenbestand goed te onderhouden en uit te breiden. Voldoe aan de prestatievereiste door een solide totale advertentieopbrengst en groei te realiseren en uw klantenbestand goed te onderhouden en uit te breiden.

Hieronder vindt u meer informatie over elke vereiste.

Certificering

Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat de certificeringen van uw gebruikers meetellen voor de badge- en specialisatiestatus van uw bedrijf.

 1. Gecertificeerde gebruikers moeten hun Academy for Ads-gegevens delen.
 2. Gebruikers die zijn gecertificeerd onder persoonlijke e-mailadressen, moeten een e-mailadres voor het bedrijf toevoegen in Academy for Ads voor de juiste toeschrijving.
 3. Gecertificeerde gebruikers moeten standaard- of beheerderstoegang hebben tot het Google Ads-manageraccount of de Google Ads-subbeheerdersaccounts van uw bedrijf.

Opmerking: Als u een persoonlijk e-mailadres gebruikt voor uw Academy for Ads-account, moet u het bedrijfsmailadres dat u gebruikt voor het manageraccount of de subbeheerdersaccounts van uw bedrijf toevoegen aan uw Academy for Ads-gebruikersprofiel. U kunt dit doen in het veld 'E-mailadres van bedrijf'. Als u het e-mailadres van uw bedrijf gebruikt voor uw Academy for Ads-account, moet u ervoor zorgen dat dit hetzelfde e-mailadres is dat u gebruikt voor het manageraccount of de subbeheerdersaccounts van uw bedrijf. 

Dit zijn de certificeringsvereisten:

 • Partner-badge: Er moet ten minste één medewerker Google Ads-gecertificeerd zijn.
 • Premier Partner-badge: Er moeten ten minste twee medewerkers Google Ads-gecertificeerd zijn.

Voor een Google Ads-certificering moet een persoon slagen voor het Google Ads Fundamentals-assessment en een van de extra advertentie-assessments in Academy for Ads. De extra assessments zijn Search Advertising, Display Advertising, Mobile Advertising, Video Advertising en Shopping Advertising.

Meer informatie over hoe u een certificering behaalt

Uitgaven

Partners beoordeelt het Google Ads-manageraccount van uw bedrijf om te bepalen of uw bedrijf aan de uitgavenvereiste voldoet.

Aan de hand van de volgende criteria wordt bepaald of uw bedrijf aan de uitgavenvereiste voldoet:

 • U heeft in de afgelopen negentig dagen in totaal ten minste 10.000 USD (of het equivalent daarvan in lokale valuta) uitgegeven aan Google-advertenties.

Bedrijven moet aantoonbaar meer uitgeven om de Premier Partner-badge te verdienen. De uitgavedrempels verschillen per land en marktgebied.

Opmerking: Uw uitgavebedrag (in USD) is nu te vinden in Partners voor zowel Partner-badges als bedrijfsspecialisaties.

Bedrijfsprestaties

Partners beoordeelt het Google Ads-manageraccount van uw bedrijf om te bepalen of uw bedrijf aan de prestatievereiste voldoet.

Google Partners kijkt naar de volgende criteria om te bepalen of uw bedrijf aan de vereiste voldoet:

 • Opbrengstgroei van klanten
 • Klantbehoud
 • Algemene opbrengstgroei
 • Toename van het aantal adverteerders

Partners evalueert om de totale prestaties van uw bedrijf te beoordelen, gedurende een periode van achttien maanden de klantaccounts die zijn gekoppeld aan uw manageraccount. Hiervoor moet er met uw manageraccount ten minste twaalf maanden geld zijn uitgegeven.

Als een klantaccount en het manageraccount van uw bedrijf tijdens deze periode van achttien maanden worden ontkoppeld, tellen we alleen de uitgaven die plaatsvonden in de tijd dat het account was gekoppeld.

Als u de prestatiescore van uw bedrijf wilt verbeteren, moet u ervoor zorgen dat u de marketingdoelen van uw klanten volledig begrijpt en het succes van hun Google Ads-campagnes maximaliseert door deze doelen te bereiken.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?