Kā iegūt Google partnera emblēmu

Kad uzņēmums pievienojas bezmaksas programmai Google partneri, tas var kvalificēties Google partnera statusam. Partnera statusa iegūšana apliecina, ka uzņēmuma darbinieki ir pierādījuši Google Ads prasmes un zināšanas, uzņēmums atbilst prasībām par Google reklāmu tēriņiem, ir nodrošinājis uzņēmuma aģentūrai un klientiem ieņēmumu pieaugumu, kā arī ir noturējis un paplašinājis savu klientu loku. Partnera statuss sniedz uzņēmumam piekļuvi vairākām priekšrocībām, tostarp Google partnera emblēmai, ko var rādīt savā vietnē un mārketinga materiālos.

Šajā rakstā ir sniegta informācija par prasībām partnera statusa iegūšanai. Varat arī noskaidrot, kā pārbaudīt uzņēmuma partnera statusu, un saņemt atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par partnera statusu.

Priekšrocības

Tālāk minētas dažas priekšrocības, ko sniedz partnera statuss.

 • Google partnera emblēma. Uzņēmums var iegūt divu līmeņu partneru emblēmas: Google partnera emblēmu un Premium Google partnera emblēmu. Uzņēmuma iegūto emblēmu varat rādīt savā vietnē, citos tiešsaistes īpašumos un bezsaistes mārketinga materiālos.
 • Uzņēmuma specializācijas. Iegūstiet uzņēmuma specializācijas, lai demonstrētu uzņēmuma darbinieku zināšanas par konkrētiem produktiem.
 • Saziņa ar Google. Saņemiet ielūgumus uz īpašiem Google pasākumiem un piekļūstiet dažāda līmeņa apmācībām un atbalstam.

Uzziniet vairāk par Google partnera statusa sniegtajām priekšrocībām.

Abas emblēmas ir parādītas tālāk.

Google partnera emblēma Premium Google partnera emblēma

Prasības, lai pretendētu uz partnera emblēmu

Gan partnera emblēma, gan Premier partnera emblēma parāda, ka Google atzīst jūsu uzņēmumu kā Google partneri. Lai atpazītu vadošos uzņēmumus, kuriem ir lielāki tēriņi un kuri atbilst vēl citām sertifikācijas un veiktspējas prasībām, Google piedāvā Premier partnera emblēmu.

Tālāk tabulā redzams, kas jums jādara, lai varētu pretendēt uz katru emblēmu. Lai uzturētu mūsu programmas augstos standartus, Google izskatīs to uzņēmumu datus, kuri vēlas saņemt vai paturēt emblēmu.

Kritēriji Partnera emblēma Premier partnera emblēma
Sertifikācija Viens lietotājs ar Google Ads sertifikātu, kuram ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontiem. Divi lietotāji ar Google Ads sertifikātu , kuriem ir administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontiem.
Tēriņi Izpildiet 90 dienu reklāmas tēriņu prasības, kas ir 10 000 ASV dolāru jūsu pārvaldītajos kontos, lai parādītu, ka jūsu uzņēmums ir pietiekami aktīvs. Izpildiet lielākas tēriņu prasības savos pārvaldītajos kontos, lai parādītu, ka jūsu uzņēmums ir pietiekami aktīvs.
Uzņēmuma veiktspēja Nodrošiniet atbilstību veiktspējas prasībām ar stabiliem kopējiem reklāmu ieņēmumiem un izaugsmi, kā arī saglabājot un paplašinot klientu loku. Nodrošiniet atbilstību veiktspējas prasībām ar stabiliem kopējiem reklāmu ieņēmumiem un izaugsmi, kā arī saglabājot un paplašinot klientu loku.

Tālāk izlasiet vairāk par katru izpildāmo prasību.

Sertifikācija

Lai nodrošinātu lietotāju sertifikātu attiecināšanu uz jūsu uzņēmuma emblēmu un specializācijas statusu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Sertificētajiem lietotājiem ir jākopīgo sava informācija no programmas Skillshop.
 2. Lai nodrošinātu pareizu attiecinājumu, lietotājiem, kas ir sertificēti ar personīgajām e-pasta adresēm, programmā Skillshop ir jāpievieno uzņēmuma e-pasta adrese.
 3. Sertificētajiem lietotājiem ir nepieciešama administratora vai standarta piekļuve jūsu uzņēmuma Google Ads pārziņa vai apakšpārziņu kontiem.

Ja Skillshop kontā izmantojat personīgo e-pasta adresi, Skillshop lietotāja profila lapā jums būs jāpievieno uzņēmuma e-pasta adrese, ko izmantojat uzņēmuma pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontam. Varat to izdarīt “uzņēmuma e-pasta” laukā. Ja Skillshop kontā izmantojat uzņēmuma e-pasta adresi, pārbaudiet, vai tā atbilst e-pasta adresei, kuru izmantojat uzņēmuma pārziņa kontam vai apakšpārziņa kontam.

Tālāk norādītas sertifikāta iegūšanas prasības.

 • Partnera emblēma: vismaz vienam programmā iesaistītajam darbiniekam jābūt ar Google Ads sertifikātu.
 • Premier partnera emblēma: vismaz diviem uzņēmuma darbiniekiem jābūt ar Google Ads sertifikātu.

Lai iegūtu Google Ads sertifikātu, personai ir jānokārto sertifikācijas novērtējums. Tālāk ir norādīti sertifikāti, kas tiek ņemti vērā, piešķirot emblēmu: Google Ads meklēšanas tīkla sertifikāts, Google Ads reklāmas tīkla sertifikāts, Google Ads videoreklāmu sertifikāts un pirkumu reklāmu sertifikāts. Sertifikācija ir pieejama programmā Skillshop.

Uzziniet vairāk par to, kā iegūt sertifikātu.

Tēriņi

Partneru programmā tiek vērtēts uzņēmuma Google Ads pārziņa konts, lai noteiktu, vai uzņēmuma tēriņi atbilst prasībām.

Lai izpildītu tēriņu prasības, jānodrošina atbilstība tālāk norādītajam kritērijam.

 • Uzņēmuma kopējie Google reklāmu tēriņi iepriekšējo 90 kalendāro dienu laikā ir bijuši vismaz 10 000 ASV dolāru (vai ekvivalenta summa vietējā valūtā)

Lai iegūtu Premium partnera emblēmu, uzņēmumiem ir jāparāda, ka tiem ir augstāks tēriņu līmenis. Šie tēriņu sliekšņi dažādās valstīs un tirgus nozarēs atšķiras.

Tagad Partneru programmā var atrast partneru emblēmām un uzņēmuma specializācijām nepieciešamo tēriņu apmēru (ASV dolāros).

Uzņēmuma veiktspēja

Partneru programmā tiek vērtēts uzņēmuma Google Ads pārziņa konts, lai noteiktu, vai uzņēmums atbilst veiktspējas prasībām.

Tālāk uzskaitīti dažādi kritēriji, kas Partneru programmā tiek ņemti vērā, lai noteiktu uzņēmuma atbilstību prasībām.

 • Klientu ieņēmumu pieaugums
 • Klientu noturēšanas līmenis
 • Kopējais ieņēmumu pieaugums
 • Reklāmdevēju skaita pieaugums

Lai novērtētu uzņēmuma kopējo veiktspēju, programmā Partneri tiek vērtēti klientu konti, kuri ir saistīti ar jūsu pārziņa kontu 18 mēnešu periodā. Programmā Partneri jūsu pārziņa kontā jābūt datiem par tēriņiem vismaz 12 mēnešu periodā.

Ņemiet vērā: ja konts tika saistīts un atsaistīts no uzņēmuma pārziņa konta šajā 18 mēnešu periodā, mēs ņemsim vērā tikai tos tēriņus, kas radušies laikā, kad konts bija saistīts.

Lai uzlabotu uzņēmuma veiktspējas rādītāju, ir pilnībā jāizprot klientu mārketinga mērķi un maksimāli jāpalielina viņu Google Ads kampaņu panākumi, sasniedzot šos mērķus.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.