Οδηγίες για το σήμα Google Partner

Το σήμα Google Partner και το σήμα Premier Google Partner εκχωρούνται σε εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Google Partners και έχουν κριθεί κατάλληλες για τη λήψη της κατάστασης Partner. Οι Partner που έχουν αποκτήσει κάποιο από τα δύο σήματα μπορούν να το προσθέσουν στον ιστότοπό τους και σε άλλα σημεία στο διαδίκτυο, καθώς και στο έντυπο υλικό μάρκετινγκ που διαθέτουν, για να δείχνουν ότι η εταιρεία τους αναγνωρίζεται από την Google ως πιστοποιημένος συνεργάτης Google. Το άρθρο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σήματα.

Προτού ξεκινήσετε

Αν η εταιρεία σας δεν έχει αποκτήσει την κατάσταση Google Partner, διαβάστε το άρθρο "Προϋποθέσεις για την κατάσταση Google Partner", για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις.

Οδηγίες

Μόνο οι εταιρείες που έχουν την κατάσταση Partner μπορούν να επιδεικνύουν το σήμα Partner ή το σήμα Premier Partner.

Οι εταιρείες που έχουν το σήμα Partner ή το σήμα Premier Partner πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες οδηγίες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σήματα αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στις εν λόγω οδηγίες. Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες αποτελεί παράβαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Google Partners.

Σε γενικές γραμμές, δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή το σήμα Premier Partner με τρόπο που υποδηλώνει την ύπαρξη σχέσης ή συνεργασίας με την Google. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα με τρόπο που υποδηλώνει ότι η Google επιχορηγεί την εταιρεία σας ή υποστηρίζει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που παρέχετε.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα με τρόπο που να ερμηνεύεται ευλόγως ότι το περιεχόμενο έχει συνταχθεί από την Google ή το προσωπικό της ή εκφράζει τις θέσεις ή τις απόψεις της Google ή του προσωπικού της.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την βέλτιστη χρήση του σήματος Google Partner, κατεβάστε τον Οδηγός επωνυμιών Google Partners για εταιρείες

 

Ποιο σήμα να παρουσιάσετε

Το δυναμικό σήμα εμφανίζει την ονομασία και τους τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας σας, όταν κάποιος χρήστης τοποθετεί τον δείκτη στις κουκκίδες στη δεξιά γωνία.

Χρησιμοποιήστε το δυναμικό σήμα στον ιστότοπο της εταιρείας σας και στους επιπλέον τομείς που έχει προσθέσει ο διαχειριστής της εταιρείας ως ιστοτόπους όπου θα εμφανίζεται το σήμα.

 

Το στατικό σήμα παραθέτει τους τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας σας στο κάτω μέρος.

Χρησιμοποιήστε το στατικό σήμα σε έντυπο υλικό μάρκετινγκ και αλλού στο διαδίκτυο, όπως σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στατικό σήμα στον ιστότοπο της εταιρείας σας ή στους ιστοτόπους που έχει προσθέσει ο διαχειριστής της εταιρείας ως επιπλέον τομείς όπου θα εμφανίζεται το σήμα.

Πού μπορείτε να παρουσιάσετε τα σήματα

Ιστότοποι

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη δυναμική έκδοση του σήματος Partner ή του σήματος Premier Partner στον ιστότοπο της εταιρείας σας και στους επιπλέον τομείς που έχουν προστεθεί. Δεν μπορείτε να αντιγράφετε το σήμα με οποιονδήποτε τρόπο στον ιστότοπο της εταιρείας σας ή στους επιπλέον τομείς.

Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε ιστοτόπους που παραβαίνουν τυχόν νόμους ή κανονισμούς ή άλλως παραβαίνουν τις πολιτικές σύνταξης της Google.

Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε οποιοδήποτε υλικό (π.χ. ιστότοπο) που:

  • Περιέχει ή προβάλλει περιεχόμενο για ενηλίκους
  • Προωθεί τον τζόγο
  • Σχετίζεται με την πώληση καπνού ή αλκοόλ σε άτομα κάτω των 21 ετών

Δεν μπορείτε να παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε τυχόν υλικό (π.χ. ιστότοπο) που διαφημίζει υπηρεσίες Βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO) χωρίς εμφανή σημείωση που να δείχνει ότι τέτοιες υπηρεσίες SEO δεν επαληθεύονται ούτε υποστηρίζονται από την Google.

Υλικό μάρκετινγκ

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη στατική έκδοση του σήματος Partner ή του σήματος Premier Partner στο υλικό μάρκετινγκ της εταιρείας σας, για να δείχνετε ότι έχετε αποκτήσει τη διάκριση του Google Partner ή Premier Google Partner. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να αντιγράφετε το σήμα με οποιονδήποτε τρόπο στο υλικό σας.

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα υλικού μάρκετινγκ όπου μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα:

  • Επαγγελματικές κάρτες
  • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Συνδεδεμένη σελίδα Google+
  • Υλικό παρουσίασης για πελάτες
  • Βιογραφικό
  • Επιστολόχαρτα

Αν παρουσιάζετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε υλικό στο διαδίκτυο ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να το έχετε συνδέσει με τη σελίδα δημόσιου προφίλ Partner της εταιρείας σας. 

Πώς μπορείτε να παρουσιάζετε τα σήματα

Εμφάνιση

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του σήματος Partner ή Premier Partner, για να το χρησιμοποιήσετε σε υλικό μάρκετινγκ, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε τον λόγο διαστάσεων και τα χρώματα του σήματος.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε ιστοσελίδα, πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο διάστημα (όχι μικρότερο από το 1/2 του ύψους του σήματος) μεταξύ κάθε πλευράς του σήματος και άλλων γραφικών ή στοιχείων κειμένου στην ιστοσελίδα σας.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σήμα Partner ή Premier Partner σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό, πρέπει να συμπεριλάβετε τα στοιχεία καθιέρωσης επωνυμίας της εταιρείας σας.
Δεν μπορείτε να καταργήσετε, να παραποιήσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε στοιχείο του σήματος Partner ή Premier Partner. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα του σήματος ή τη θέση του λογοτύπου "Google".
Δεν μπορείτε να μεταφράσετε ή άλλως προσαρμόσετε τοπικά το σήμα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Δεν μπορείτε να προβάλλετε το σήμα Partner ή Premier Partner ως το κυρίαρχο στοιχείο στο υλικό μάρκετινγκ, όπως στον ιστότοπό σας, ή με τρόπο που να δείχνει μεγαλύτερο ή σημαντικότερο από την επωνυμία ή το λογότυπο της εταιρείας σας.

Δεν μπορείτε να πλαισιώνετε ή αντικατοπτρίζετε οποιαδήποτε σελίδα της Google (συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που εμφανίζεται μετά από κλικ πάνω στο λογότυπο Google ή στο πλαίσιο αναζήτησης Google).

Γενικές οδηγίες

Δεν μπορείτε να ενσωματώνετε το σήμα Partner/Premier Partner ή στοιχεία του σήματος στο λογότυπο της εταιρείας σας.
Δεν μπορείτε να τοποθετείτε το σήμα Partner ή Premier Partner σε τυχόν προϊόντα ή διαφημιστικά είδη.
Δεν μπορείτε να προβάλλετε το σήμα Partner ή Premier Partner με τρόπο που, κατά την αποκλειστική κρίση της Google, παραπλανά, δυσφημεί, παραβιάζει, συκοφαντεί, υποτιμά, αισχρολογεί σε βάρος ή προσβάλλει άλλως την Google.

Σχετικοί σύνδεσμοι 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας