Pokyny pro odznaky Google Partner

Odznaky Google Partner a Premier Google Partner jsou udělovány společnostem v programu Google Partners, které splní požadavky na status certifikovaného partnera. Partneři, kteří odznak získají, jej mohou vložit na svůj web a do webových i klasických reklamních materiálů a prokázat tak, že společnost Google jejich společnost uznává jako certifikovaného partnera Google. Tento článek obsahuje informace, jak odznaky používat.

Než začnete

Pokud vaše společnost dosud nezískala status certifikovaného partnera Google, přečtěte si článek Splnění podmínek pro status certifikovaného partnera Google, kde jsou uvedeny příslušné požadavky.

Pokyny

Odznak Partner nebo Prémiový partner mohou používat pouze společnosti, které mají status certifikovaného partnera.

Společnosti, které mají nárok na odznak Partner nebo Prémiový partner, musí dodržovat následující pokyny. Odznaky se nesmí používat jinak než podle těchto pokynů. Nedodržení uvedených pravidel je považováno za porušení smluvních podmínek programu Google Partners.

Obecně se odznak Partner nebo Prémiový partner nesmí prezentovat žádným způsobem, který by mohl naznačovat vztah nebo přidružení ke společnosti Google. Nesmí se například používat způsobem, který by napovídal, že Google sponzoruje vaši společnost nebo podporuje vaše produkty nebo poskytované služby či informace.

Odznak se nesmí používat ani způsobem, ze kterého by mohlo vyplývat, že byl redakční obsah autorizován společností Google nebo jejími pracovníky nebo že vyjadřuje názor či pohled společnosti Google nebo jejich pracovníků.

Pokud vás zajímá, jak co nejlépe využít odznak Google Partner, stáhněte si dokument Příručka Google Partners pro agentury – značky

 

Jaký odznak zobrazit

Dynamický odznak zobrazí název vaší agentury a získané specializace, když si uživatel přesune kurzor nad ikonu teček v pravém rohu.

Na firemním webu a dalších doménách, které administrátor společnosti uvedl jako stránky, kde se zobrazuje odznak, je nutné používat dynamický odznak.

 

Statický odznak zobrazuje získané specializace vaší agentury v dolní části.

Na tištěných marketingových materiálech a ve webových službách, jako jsou stránky sociálních sítí, a v jiných médiích, je nutné používat statický odznak.

Statický odznak není možné používat na firemním webu a dalších doménách, které administrátor společnosti uvedl jako stránky, kde se zobrazuje odznak.

Kde odznaky zobrazit

Weby

Na firemním webu a dalších přidaných doménách je nutné používat dynamickou verzi odznaku Partner nebo Premier Partner. Odznak na firemním webu nebo dalších doménách nesmíte žádným způsobem napodobovat.

Odznak Partner nebo Prémiový partner se nesmí používat na žádném webu, který porušuje zákony či platná nařízení nebo jiným způsobem porušuje publikační zásady Google.

Odznak Partner nebo Prémiový partner se nesmí používat v žádných materiálech, například na webech, s těmito vlastnostmi:

  • Obsahují materiál vhodný jen pro dospělé.
  • Propagují hazardní hry.
  • Podílejí se na prodeji tabáku nebo alkoholu osobám mladším 21 let.

Odznak Partner nebo Prémiový partner se nesmí používat v žádných materiálech, například na webech, které inzerují služby optimalizace pro vyhledávače (SEO), pokud v nich zároveň není výrazně uvedeno, že tyto služby SEO nejsou ověřeny ani podporovány společností Google.

Marketingové materiály

Ve svých marketingových materiálech musíte používat statickou verzi odznaku Partner nebo Premiérový partner, která je dokladem toho, že jste na rozdíl od konkurence certifikovaným partnerem či prémiovým partnerem Google. Odznak však v materiálech nesmíte žádným způsobem napodobovat.

Zde nabízíme několik příkladů marketingových materiálů, kde je možné odznak používat:

  • Firemní vizitky
  • E-maily
  • Připojené stránky Google+
  • Prezentační materiály určené klientům
  • Životopisy
  • Hlavičkové papíry

Pokud používáte odznak Partner nebo Prémiový partner v internetových materiálech nebo v e-mailové komunikaci, musí vždy odkazovat na vaši veřejnou profilovou stránku partnera. 

Jak odznaky zobrazit

Vzhled

Velikost odznaku Partner nebo Prémiový partner můžete upravit podle konkrétních materiálů. Je však nutné zachovat poměr stran a původní barvy odznaku.
Používáte-li odznak Partner nebo Prémiový partner na webu, musíte mezi ním a dalším grafickým nebo textovým obsahem stránky ponechat po stranách volný prostor o velikosti alespoň poloviny výšky odznaku.
Pokud vkládáte odznak Partner nebo Prémiový partner do marketingových materiálů, musíte použít i vlastní firemní značku.
Žádná část odznaku Partner nebo Prémiový partner nesmí být odebrána, pozměněna ani upravena. Nesmíte například upravit barvy odznaku nebo posunout pozici loga „Google“.
Odznak nesmíte překládat ani žádným jiným způsobem lokalizovat do jiného jazyka.

Odznak Partner nebo Prémiový partner nesmí být nejvýraznějším prvkem vašich marketingových materiálů, nesmí tedy být větší nebo výraznější než název nebo logo vaší firmy.

Žádnou stránku Google nesmíte vkládat do rámců ani kopírovat (včetně stránky, která se zobrazí v odpovědi na kliknutí na Google nebo vyhledávací pole Google).

Obecné pokyny

Odznak Partner nebo Prémiový partner ani jeho jednotlivé prvky nesmíte vkládat do vlastního loga.
Odznakem Partner nebo Prémiový partner nesmí být označovány žádné produkty ani propagační předměty.
Odznak Partner nebo Prémiový partner nesmí být zobrazován způsobem, který je podle názoru společnosti Google zavádějící, hanlivý, nepřístojný, urážlivý, pohrdavý, obscénní nebo který je pro společnost Google jiným způsobem nežádoucí.

Související odkazy 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory