Giới thiệu về bài đánh giá cấp Giấy chứng nhận Google Ads

Bài đánh giá cấp Giấy chứng nhận Google Ads được thiết kế để kiểm tra kiến thức của bạn về các phương pháp quảng cáo trực tuyến hay nhất và về Google Ads. Đây là những bài đánh giá bắt buộc mà bạn phải tham gia để được chứng nhận về Google Ads.

Bài viết này bao gồm thông tin về các bài đánh giá, kể cả cách thức chuẩn bị và tham gia các bài đánh giá đó. Bài viết cũng bao gồm thông tin về điểm số để vượt qua và giới hạn thời gian cho mỗi bài đánh giá.

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa có tài khoản Academy for Ads thì bạn cần tạo tài khoản để truy cập vào các bài đánh giá AdWords mà bạn cần vượt qua để đạt được chứng nhận. Hãy tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Academy for Ads.

Giới thiệu về bài đánh giá

Bài đánh giá cấp Giấy chứng nhận Google Ads được thiết kế để kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao của quảng cáo trực tuyến, bao gồm các khái niệm sau:

  • Tuyên bố giá trị của quảng cáo trực tuyến
  • Thiết lập và quản lý chiến dịch
  • Đo lường
  • Tối ưu hóa

Các bài đánh giá hiện có

Đánh giá Mô tả
AdWords Căn bản Bài đánh giá AdWords Căn bản kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và trung cấp, bao gồm cả những lợi ích của quảng cáo trực tuyến và AdWords cũng như các phương pháp hay nhất để quản lý và tối ưu hóa chiến dịch AdWords.
Quảng cáo trong Tìm kiếm Bài đánh giá Quảng cáo trong Tìm kiếm kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm cả các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Mạng tìm kiếm.
Quảng cáo hiển thị Bài đánh giá Quảng cáo hiển thị kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm nâng cao và các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa Chiến dịch hiển thị.
Quảng cáo trên Di động Bài đánh giá Quảng cáo trên Di động kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao về Quảng cáo trên Di động, bao gồm định dạng quảng cáo, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu, cũng như đo lường và tối ưu hóa chiến dịch.
Quảng cáo video Bài đánh giá Quảng cáo video kiểm tra hiểu biết của bạn về đến các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo video trên YouTube và web.
Quảng cáo mua sắm Bài đánh giá Quảng cáo mua sắm kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm việc tạo tài khoản Merchant Center và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, cũng như tạo và quản lý Chiến dịch mua sắm.

Ngôn ngữ hỗ trợ

Bài đánh giá cấp Giấy chứng nhận Google Ads hiện hỗ trợ 21 ngôn ngữ.

Ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: tiếng Séc, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Hà Lan, tiếng Anh (Anh), tiếng Anh (Mỹ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Nga, tiếng Slovak, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt

Cách chuẩn bị cho các bài đánh giá

Trước khi thực hiện các bài đánh giá Google Ads, bạn nên có kinh nghiệm sử dụng Google Ads trong thực tiễn. Bạn nên làm quen với các khái niệm và các phương pháp quảng cáo trực tuyến hay nhất, đồng thời nên có kinh nghiệm quản lý các loại chiến dịch Google Ads khác nhau.

Khóa học trực tuyến tại Academy for Ads

Khi đăng nhập vào tài khoản Academy for Ads, bạn có thể truy cập vào lộ trình học tập cho mỗi bài đánh giá. Bạn có thể tham gia các khóa học nằm trong mỗi lộ trình học tập để chuẩn bị cho các bài đánh giá. Vui lòng lưu ý rằng các khóa học trong Academy for Ads chỉ được hỗ trợ bằng tiếng Anh.

TRUY CẬP VÀO ACADEMY FOR ADS

Hướng dẫn ôn tập trong Trung tâm trợ giúp của Partners

Trung tâm trợ giúp của Partners có các hướng dẫn ôn tập cho mỗi bài đành giá. Các hướng dẫn ôn tập đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau mà mỗi bài đánh giá sẽ kiểm tra bạn.

Sau đây là liên kết đến các hướng dẫn ôn tập cho bài đánh giá:

Cách thực hiện bài đánh giá

Trong Academy for Ads, bạn có thể thực hiện các bài đánh giá từ bất kỳ lộ trình học tập nào có từ "giấy chứng nhận" trong tiêu đề.

Để nhận được Giấy chứng nhận Google Ads, bạn cần phải thực hiện 2 bài đánh giá: bài đánh giá cơ bản Google Ads cùng một bài đánh giá kiến thức chuyên môn về sản phẩm. Khi thực hiện bài đánh giá, bạn cần phải vượt qua bài đánh giá cơ bản Google Ads trước khi có thể truy cập vào bài đánh giá kiến thức chuyên môn về sản phẩm.

Để được chứng nhận Google Ads, bạn cần vượt qua bài đánh giá cơ bản Google Ads và một trong những bài đánh giá quảng cáo bổ sung có trong Academy for Ads. Các bài đánh giá bổ sung gồm có bài đánh giá Quảng cáo tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị, Quảng cáo trên Di động, Quảng cáo video và Quảng cáo mua sắm. 

Sau khi bạn đã vượt qua bài đánh giá cơ bản Google Ads và miễn là bài đánh giá này hợp lệ (chưa hết hạn), bạn sẽ chỉ cần vượt qua bài đánh giá sản phẩm tương ứng để đạt được giấy chứng nhận cho sản phẩm Google Ads đó.
Để đạt được giấy chứng nhận Google Ads về Tìm kiếm, bạn cần:

  • Vượt qua bài đánh giá Google Ads Căn bản
  • Vượt qua bài đánh giá Quảng cáo trong tìm kiếm

Để đạt được giấy chứng nhận Google Ads Hiển thị, bạn sẽ cần phải:

  • Vượt qua bài đánh giá Quảng cáo hiển thị. 

Lưu ý: Bạn luôn phải làm lại và vượt qua những bài đánh giá bắt buộc khi những bài đánh giá này hết hạn để duy trì chứng nhận hợp lệ.

Hãy tìm hiểu thêm về cách thực hiện bài đánh giá và lấy giấy chứng nhận tại Academy for Ads.

Điểm vượt qua và giới hạn thời gian cho bài đánh giá

Sau đây là số điểm bạn cần đạt được để vượt qua và thời gian giới hạn để thực hiện mỗi bài đánh giá. Nếu không vượt qua được, thì bạn có thể thực hiện lại bài đánh giá 1 ngày sau đó. 

Bài đánh giá Điểm vượt qua Giới hạn thời gian
Đánh giá cơ bản Google Ads 80% 90 phút
Quảng cáo tìm kiếm 80% 120 phút
Quảng cáo hiển thị 80% 120 phút
Quảng cáo trên di động 80% 90 phút
Quảng cáo video 80% 90 phút
Quảng cáo mua sắm 80% 90 phút

 

Khi bạn bắt đầu bài đánh giá, đồng hồ bấm giờ sẽ bắt đầu đếm ngược. Khi đó, bạn sẽ không thể tạm dừng đồng hồ. Nếu bạn thoát khỏi bài đánh giá, chẳng hạn như nếu bạn đóng trình duyệt hoặc máy tính tắt, thì đồng hồ sẽ bấm hết giờ ngay lập tức. Bạn sẽ phải đợi 1 ngày để thực hiện lại bài đánh giá.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?