เกี่ยวกับการประเมินความรู้ด้านการรับรอง Google Ads

การประเมินความรู้ด้านการรับรอง Google Ads ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการโฆษณาออนไลน์และ Google Ads ซึ่งจำเป็นต้องประเมินให้ผ่านเพื่อรับการรับรอง Google Ads

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน รวมถึงวิธีเตรียมตัวและเข้าถึงการประเมินเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนประเมินผ่านและเวลาที่กำหนดของการประเมินแต่ละครั้ง

ก่อนเริ่มต้น

หากไม่มีบัญชี Academy for Ads คุณจะต้องสร้างบัญชีก่อนจึงจะทำการประเมิน AdWords ได้ ซึ่งจำเป็นต่อการผ่านการรับรอง ดูวิธีตั้งค่าบัญชี Academy for Ads

เกี่ยวกับการประเมิน

การประเมินความรู้ด้านการรับรอง Google Ads ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับแนวคิดการโฆษณาออนไลน์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • การนำเสนอคุณค่าของการโฆษณาออนไลน์
  • การตั้งค่าและการจัดการแคมเปญ
  • การวัดผล
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ

การประเมินที่มีให้บริการ

การประเมิน รายละเอียด
พื้นฐาน AdWords การประเมินพื้นฐาน AdWords ครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง รวมถึงประโยชน์ของโฆษณาออนไลน์และ AdWords ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ AdWords
โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา การประเมินโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาทั่วทั้งเครือข่ายการค้นหา
โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ การประเมินโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ครอบคลุมแนวคิดขั้นสูงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์
โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประเมินโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ครอบคลุมแนวคิดการโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงรูปแบบโฆษณา การเสนอราคาและการกำหนดเป้าหมาย ตลอดจนการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
โฆษณาวิดีโอ การประเมินโฆษณาวิดีโอครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้าง จัดการ วัดผล และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาวิดีโอทั่วทั้ง YouTube และเว็บไซต์
โฆษณา Shopping การประเมินโฆษณา Shopping ครอบคลุมแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงการสร้างบัญชี Merchant Center และฟีดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างและจัดการแคมเปญ Shopping

ภาษาที่ให้บริการ

การประเมินความรู้ด้านการรับรอง Google Ads มีให้บริการทั้งหมด 21 ภาษา

ภาษาที่มีให้บริการ: เช็ก, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ดัตช์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, สโลวัก, สเปน, สเปน (ละตินอเมริกา), ไทย, ตุรกี และเวียดนาม

วิธีเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน

เราขอแนะนำว่าคุณควรมีประสบการณ์ทำงานจริงโดยใช้ Google Ads ก่อนทำการประเมินความรู้ด้าน Google Ads คุณควรคุ้นเคยกับแนวคิดการโฆษณาออนไลน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และควรมีประสบการณ์ในการจัดการแคมเปญ Google Ads ประเภทต่างๆ

หลักสูตรออนไลน์ของ Academy for Ads

เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Academy for Ads คุณจะเข้าถึงเส้นทางการเรียนรู้สำหรับการประเมินแต่ละครั้งได้ เราขอแนะนำให้เข้าร่วมหลักสูตรในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้เพื่อช่วยเตรียมตัวสำหรับการประเมิน โปรดทราบว่าหลักสูตรของ Academy for Ads มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ไปที่ Academy for Ads

คู่มือเตรียมสอบในศูนย์ช่วยเหลือของ Partners

เรามีคู่มือเตรียมสอบพร้อมให้ใช้งานในศูนย์ช่วยเหลือของ Partners สำหรับการประเมินแต่ละครั้ง คู่มือเตรียมสอบครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่จะทดสอบในการประเมินแต่ละครั้ง

ลิงก์ที่จะนำไปยังคู่มือเตรียมสอบการประเมินมีดังนี้

วิธีรับการประเมิน

ใน Academy for Ads คุณสามารถรับการประเมินจากเส้นทางการเรียนรู้ที่มีคำว่า "การรับรอง" อยู่ในชื่อได้

โดยคุณจะต้องรับการประเมิน 2 รายการสำหรับการรับรอง Google Ads ได้แก่ การประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้น และการประเมินความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เมื่อรับการประเมิน คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้พื้นฐานก่อนจึงจะเข้าถึงการประเมินความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ได้

หากต้องการผ่านการรับรอง Google Ads ในด้านผลิตภัณฑ์ของ Google Ads คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้น และการประเมินความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โฆษณาเพิ่มเติมอีก 1 รายการที่มีให้ประเมินผ่าน Academy for Ads ได้แก่ โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณา Shopping 

เมื่อผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้นแล้ว และตราบใดที่ผลการประเมินนั้นยังใช้ได้อยู่ (ไม่หมดอายุ) คุณเพียงต้องผ่านการประเมินความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อรับการรับรองผลิตภัณฑ์ Google Ads ดังกล่าว
หากต้องการรับการรับรองการค้นหาของ Google Ads คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้ในด้านต่อไปนี้

  • ผ่านการประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้น
  • ผ่านการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา

นอกจากนี้ หากต้องการรับการรับรองโฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google Ads คุณจะต้องผ่านการประเมินความรู้ในด้านต่อไปนี้

  • ผ่านการประเมินความรู้ด้านโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ 

หมายเหตุ: คุณจะต้องทำการประเมินความรู้ที่จำเป็นใหม่และผ่านการประเมินอยู่เสมอเมื่อการประเมินเหล่านั้นหมดอายุ เพื่อทำให้การรับรองใช้ได้ต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับการประเมินและการรับรองใน Academy for Ads

คะแนนประเมินผ่านและเวลาที่กำหนดของการประเมิน

ต่อไปนี้คือคะแนนที่คุณต้องได้รับจึงจะผ่านการประเมินแต่ละครั้ง และเวลาในการทำการประเมิน ทั้งนี้หากไม่ผ่านการประเมิน คุณต้องรอ 1 วันจึงจะรับการประเมินใหม่ได้ 

การประเมิน คะแนนประเมินผ่าน เวลาที่กำหนด
การประเมินความรู้ Google Ads เบื้องต้น 80% 90 นาที
โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา 80% 120 นาที
โฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ 80% 120 นาที
โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 80% 90 นาที
โฆษณาวิดีโอ 80% 90 นาที
โฆษณา Shopping 80% 90 นาที

 

ในการประเมินจะมีตัวจับเวลาที่จะเริ่มนับเวลาถอยหลังเมื่อเริ่มการประเมิน โดยคุณจะหยุดตัวจับเวลาชั่วคราวไม่ได้เมื่อเริ่มต้นแล้ว หากออกจากการประเมิน เช่น ในกรณีที่ปิดเบราว์เซอร์หรือปิดคอมพิวเตอร์ ตัวจับเวลาจะสิ้นสุดการจับเวลาทันที คุณจะต้องรอ 1 วันจึงจะรับการประเมินได้อีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร