Kiểm tra trạng thái Đối tác Google của bạn

Nếu có quyền truy cập quản trị, quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập chỉ đọc đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty, thì bạn có thể thấy trạng thái Đối tác Google của mình khi chuyển đến tab Chương trình Partners trong tài khoản người quản lý Google Ads và xem thẻ Trạng thái huy hiệu. Căn cứ vào trạng thái Đối tác, bạn có thể tìm hiểu:
 • Công ty của bạn đã giành huy hiệu Đối tác Google hoặc huy hiệu Đối tác Google cao cấp chưa
 • Công ty của bạn có nguy cơ mất huy hiệu không
 • Công ty của bạn cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được hoặc duy trì huy hiệu
 • Công ty của bạn có được chứng nhận chuyên môn hay không
 • Công ty của bạn có nguy cơ mất chuyên môn không
 • Công ty của bạn cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được hoặc duy trì chuyên môn

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết các yêu cầu để đạt được trạng thái Đối tác Google, hãy tìm hiểu thêm về cách đạt huy hiệu Đối tác Google. Nếu bạn chưa biết hết các yêu cầu đối với chuyên môn, hãy tìm hiểu thêm về cách đạt chuyên môn.

Hướng dẫn

Cách kiểm tra trạng thái Đối tác

 1. Chuyển đến tab Chương trình Partners.
 2. Tìm thẻ Trạng thái huy hiệu. Bạn sẽ thấy công ty của bạn đã đạt huy hiệu Đối tác Google hoặc huy hiệu Đối tác Google cao cấp chưa hoặc liệu công ty của bạn có nguy cơ mất huy hiệu không.
 3. Để xem thêm chi tiết về trạng thái Đối tác của công ty bạn, nhấp vào trang Xem chi tiết. Nếu công ty của bạn chưa đạt được huy hiệu hoặc có nguy cơ bị mất huy hiệu, thì bạn sẽ thấy các yêu cầu mà công ty cần đáp ứng để giành hoặc duy trì huy hiệu. Bạn cũng sẽ thấy công ty của mình đã đạt chuyên môn nào hay có nguy cơ mất chuyên môn nào hay không.

Trạng thái Đối tác có ý nghĩa gì

Trạng thái đối tác Ý nghĩa
Chưa phải là Đối tác Google Công ty của bạn chưa đạt được huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp cũng như chưa đạt được bất kỳ chuyên môn nào. Nhấp vào "Xem chi tiết" trong thẻ Trạng thái huy hiệu để xem những yêu cầu nào công ty của bạn cần đáp ứng để đạt được huy hiệu và chuyên môn.
Đối tác Google

Công ty của bạn đã giành được huy hiệu Đối tác. Thẻ trạng thái Huy hiệu sẽ hiển thị huy hiệu Đối tác và chuyên môn của bạn. Hãy nhấp vào mục "Xem chi tiết" và chọn tùy chọn "Huy hiệu Đối tác". Bạn sẽ thấy các dấu kiểm màu xanh lá cây và từ "Đã đạt được" cạnh các yêu cầu để đạt huy hiệu. Bạn có thể thêm huy hiệu vào trang web và tài liệu tiếp thị của mình.

Để tải huy hiệu xuống, hãy chuyển đến thẻ Trạng thái huy hiệu, rồi nhấp vào biểu tượng ba chấm 3 dot menu icon để mở trình đơn, sau đó nhấp vào Nhận nội dung huy hiệu.

Đối tác Google cao cấp

Công ty của bạn đã giành được huy hiệu Đối tác cao cấp. Thẻ Trạng thái huy hiệu của bạn sẽ hiển thị huy hiệu Đối tác cao cấp và chuyên môn của bạn. Hãy nhấp vào mục "Xem chi tiết" và chọn tùy chọn "Huy hiệu Đối tác". Bạn sẽ thấy các dấu kiểm màu xanh lá cây và từ "Đã đạt được" cạnh các yêu cầu để đạt huy hiệu.

Bạn có thể thêm huy hiệu vào trang web và tài liệu tiếp thị của mình.

Để tải huy hiệu xuống, hãy chuyển đến thẻ Trạng thái huy hiệu, rồi nhấp vào biểu tượng ba chấm 3 dot menu icon để mở trình đơn, sau đó nhấp vào Nhận nội dung huy hiệu.

Huy hiệu có nguy cơ Công ty của bạn có nguy cơ mất trạng thái Đối tác vì công ty không còn đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu. Nếu huy hiệu hoặc chuyên môn của công ty bạn có nguy cơ bị mất, bạn sẽ thấy một hình tam giác có dấu chấm than và một thông báo. Nhấp vào mục "Xem chi tiết" và chọn mục đang có nguy cơ bị mất. Bạn sẽ thấy những dấu kiểm và từ "Đã đạt được" hoặc "Không đạt" bên cạnh từng yêu cầu để đạt huy hiệu.

Tìm hiểu thêm về lợi ích của trạng thái Đối tác của Google.

Huy hiệu và chuyên môn có nguy cơ bị mất

Như đã đề cập ở trên trong bảng trạng thái, công ty của bạn có nguy cơ mất trạng thái Đối tác nếu công ty ngừng đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu đối với Đối tác. Bạn sẽ có một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện các thay đổi và đáp ứng đủ điều kiện để đạt huy hiệu của mình lần nữa.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật chứng nhận Đối tác theo định kỳ, vì vậy, bạn cần lưu ý đến bất kỳ thông báo nào về trạng thái Đối tác sẽ xuất hiện trong tài khoản của bạn.

Mất trạng thái Đối tác

Nếu công ty của bạn không thể đáp ứng các yêu cầu Đối tác, thì công ty sẽ mất các lợi ích sau đây:

 • Quyền sử dụng huy hiệu Đối tác hoặc huy hiệu Đối tác cao cấp
 • Chuyên môn của công ty
 • Quyền quảng cáo trạng thái Đối tác hoặc Đối tác cao cấp

Việc mất trạng thái Đối tác không có nghĩa là công ty của bạn không còn là thành viên của chương trình Partners nữa.

Công ty của bạn có thể tiếp tục tham gia chương trình và tận hưởng các lợi ích khác khi làm thành viên, chẳng hạn như ưu đãi khuyến mại của Google Ads và tham gia vào các cộng đồng của Google Partners.

Lưu ý rằng chính sách dành cho bên thứ ba của Google áp dụng cho công ty là thành viên của chương trình Partners và những công ty đã đủ điều kiện nhận huy hiệu Đối tác.

Nếu đã bị mất trạng thái, bạn có thể gửi đơn kháng nghị.

Câu hỏi thường gặp

Cách giúp công ty của bạn đạt huy hiệu Đối tác

Đủ điều kiện cho trạng thái Đối tác là một nỗ lực tập thể và một cá nhân có thể có ảnh hưởng rất lớn. Để giúp công ty của bạn trở thành Đối tác và giành được huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp, hãy đảm bảo thực hiện những việc sau:

 • Người dùng được chứng nhận phải chia sẻ thông tin của họ trên Skillshop.
 • Người dùng được chứng nhận qua email cá nhân phải thêm email công ty vào Skillshop để được ghi nhận đúng.
 • Người dùng được cấp giấy chứng nhận cần có quyền truy cập cấp quản trị hoặc thông thường vào tài khoản người quản lý Google Ads hoặc các tài khoản người quản lý phụ của công ty.

Nếu đang sử dụng email cá nhân trong tài khoản Skillshop, bạn sẽ cần thêm email công ty mà bạn đang sử dụng cho tài khoản người quản lý của công ty hoặc người quản lý phụ vào trang hồ sơ người dùng trên Skillshop của bạn. Bạn có thể thực hiện thao tác này trong trường “company email” (email công ty). Nếu đang sử dụng email công ty cho tài khoản Skillshop, hãy chắc chắn rằng đó cũng là email bạn đang sử dụng cho tài khoản người quản lý hoặc người quản lý phụ của công ty bạn.

Vui lòng chờ 48 giờ để các thay đổi có hiệu lực.

Khi bạn không có trạng thái huy hiệu Đối tác của công ty

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết rằng hiện tại trạng thái huy hiệu Đối tác của công ty không hiển thị, thì lý do có thể là chúng tôi không có các thông tin mới nhất theo yêu cầu đối với huy hiệu Đối tác. Ví dụ: nếu gần đây bạn đã hoàn thành một bài đánh giá cấp giấy chứng nhận Google Ads trong Skillshop, thì có thể mất tới 48 giờ để hệ thống xem xét điểm thay đổi đó khi đánh giá để cấp huy hiệu Đối tác.

Khi công ty của bạn không đủ điều kiện đạt huy hiệu Đối tác

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết công ty của bạn không đủ điều kiện để nhận huy hiệu Đối tác do vi phạm chính sách hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ, có thể là do một hoặc nhiều nội dung sau đây bị vi phạm:

Hãy xem lại các chính sách và Điều khoản dịch vụ ở trên để đảm bảo bạn hiểu tất cả các yêu cầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố