Kontrola statusu certifikovaného partnera Google

Ak máte k účtu správcu Google Ads svojej spoločnosti správcovský prístup, štandardný prístup alebo prístup iba na čítanie, status certifikovaného partnera Google môžete nájsť tak, že prejdete na kartu programu Partners v účte správcu Google Ads a pozriete sa na kartu Stav odznaku. V závislosti od statusu partnera stránka obsahuje tieto informácie:
 • či vaša firma získala odznak Google Partner alebo odznak Premier Google Partner;
 • či vašej firme hrozí strata odznaku;
 • aké požiadavky musí vaša firma spĺňať, aby získala alebo si udržala odznak;
 • či vaša firma získala špecializácie;
 • či vašej firme hrozí strata špecializácie;
 • aké požiadavky musí vaša firma spĺňať, aby získala alebo si udržala špecializáciu.

Skôr než začnete

Ak nepoznáte požiadavky na získanie statusu certifikovaného partnera Google, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako získať odznak Google Partner. Ak nepoznáte požiadavky na získanie špecializácie, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako získať špecializáciu. 

Pokyny

Ako skontrolovať status partnera

 1. Prejdite na kartu Program Partners.
 2. Nájdite kartu Stav odznaku. Zistíte tak, či vaša spoločnosť získala odznak Google Partner alebo Premier Google Partner, alebo či jej hrozí strata odznaku. 
 3. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o statuse partnera svojej spoločnosti, kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti. Ak vaša spoločnosť nezískala odznak alebo jej hrozí, že oň príde, zobrazia sa požiadavky na získanie alebo udržanie odznaku. Zistíte tiež, či vaša spoločnosť získala špecializácie, alebo či jej hrozí strata špecializácie. 

Čo znamená váš status partnera

Partnerský status Čo to znamená
Ešte nie ste certifikovaným partnerom Google Vaša spoločnosť ešte nezískala odznak Google Partner alebo Premier Google Partner ani nezískala žiadne špecializácie. Ak chcete vedieť, aké požiadavky musí vaša spoločnosť spĺňať na získanie odznaku alebo špecializácie, kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti na karte Stav odznaku.  
Certifikovaný partner Google

Vaša spoločnosť získala odznak Google Partner. Na karte Stav odznaku sa zobrazí váš odznak Google Partner a vaše špecializácie. Kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti a vyberte možnosť odznak Google Partner. Pri požiadavkách na získanie odznaku sa vám zobrazia zelené značky začiarknutia a slovo Získané. Svoj odznak môžete pridať na svoj web a marketingové materiály.

Ak si chcete svoj odznak stiahnuť, prejdite na kartu Stav odznaku, kliknite na trojbodkovú ponuku 3 dot menu icon a potom kliknite na možnosť Stiahnuť podklady odznaku.

Prémiový partner Google

Vaša spoločnosť získala odznak Premier Google Partner. Na karte Stav odznaku sa zobrazí váš odznak Premier Google Partner a vaše špecializácie. Kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti a vyberte možnosť Odznak Google Partner. Pri požiadavkách na získanie odznaku sa vám zobrazia zelené značky začiarknutia a slovo Získané.  

Svoj odznak môžete pridať na svoj web a marketingové materiály.

Ak si chcete svoj odznak stiahnuť, prejdite na kartu Stav odznaku, kliknite na trojbodkovú ponuku 3 dot menu icon a potom kliknite na možnosť Stiahnuť podklady odznaku.

Odznak je ohrozený Vašej spoločnosti hrozí strata statusu partnera, pretože prestala spĺňať jednu alebo viaceré požiadavky. Ak je ohrozený váš odznak alebo špecializácie, zobrazí sa vám trojuholník s výkričníkom a správa. Kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti a vyberte možnosť, ktorá je v ohrození. Pri každej požiadavke na získanie odznaku sa vám zobrazia značky začiarknutia a slová Získané alebo Nezískané. 

Ďalšie informácie o výhodách statusu certifikovaného partnera Google.

Odznak a špecializácie sú ohrozené

V tabuľke statusov uvedenej vyššie vidíte, že vašej spoločnosti hrozí strata odznaku Google Partner v prípade, že prestane spĺňať jednu alebo viac požiadaviek na partnera. Budete mať dostatok času, aby ste mohli urobiť zmeny a znovu sa kvalifikovať na získanie odznaku.

Upozorňujeme, že podmienky na získanie statusu certifikovaného partnera môžeme pravidelne aktualizovať. Preto by ste si mali všímať všetky upozornenia týkajúce sa statusu partnera, ktoré sa zobrazia vo vašom účte.

Strata statusu partnera

Ak vaša spoločnosť nebude schopná splniť požiadavky na partnera, príde o nasledujúce výhody:

 • právo používať odznak Google Partner alebo Premier Google Partner,
 • špecializácie spoločnosti,
 • právo propagovať svoj status certifikovaného partnera Google alebo prémiového partnera Google.

Strata statusu partnera neznamená, že vaša spoločnosť už nie je členom programu Partners.

Vaša spoločnosť môže byť aj naďalej účastníkom programu a mať prístup k ďalším výhodám, ktoré prináša členstvo, ako sú promo ponuky Google Ads a prístup do komunít programu Partners. 

Poznámka: Upozorňujeme, že pravidlá spoločnosti Google pre tretie strany sa vzťahujú na spoločnosti, ktoré sú členmi programu Partners, a na tie, ktoré sa kvalifikovali na získanie odznaku Google Partner. 

Ak ste stratili svoj status, môžete odoslať odvolanie.

Časté otázky

Ako pomôcť spoločnosti získať odznak Google Partner

Dosiahnutie statusu partnera je kolektívny cieľ a jednotlivec ho môže výrazne ovplyvniť. Ak chcete pomôcť svojej spoločnosti stať sa partnerom a získať odznak Google Partner alebo Premier Google Partner, postupujte takto:

 • Certifikovaní používatelia musia zdieľať svoje informácie z programu Academy for Ads.
 • Používatelia certifikovaní pod osobnými e‑mailovými adresami musia v programe Academy for Ads pridať e‑mailovú adresu spoločnosti, aby sa zaistila správna atribúcia.
 • Certifikovaní používatelia potrebujú správcovský alebo štandardný prístup k účtu správcu alebo účtom podsprávcu Google Ads vašej spoločnosti.

Poznámka: Ak používate osobnú e‑mailovú adresu vo svojom účte Academy for Ads, na stránku používateľského profilu Academy for Ads budete musieť pridať e‑mailovú adresu svojej spoločnosti, ktorú používate pre svoj účet správcu alebo účty podsprávcu spoločnosti. Môžete tak urobiť v poli e‑mailu spoločnosti. Ak pre svoj účet Academy for Ads používate e‑mailovú adresu spoločnosti, uistite sa, že je to tá istá e‑mailová adresa, ktorú používate pre účet správcu alebo účty podsprávcu svojej spoločnosti.

Kým zmeny nadobudnú účinnosť, môže prejsť 48 hodín.

Kedy nie je odznak Google Partner vašej spoločnosti k dispozícii

Ak dostanete správu s informáciou, že odznak Google Partner vašej spoločnosti nie je k dispozícii, môže to byť spôsobené tým, že nemáme k dispozícii najnovšie informácie o požiadavkách na získanie odznaku Google Partner. Ak ste napríklad nedávno dokončili certifikáciu Google Ads v programe Academy for Ads, môže trvať až 48 hodín, kým sa zmena prejaví vo vyhodnotení odznaku Google Partner.

Kedy vaša spoločnosť nespĺňa podmienky na získanie odznaku Google Partner

Ak dostanete správu s informáciou, že vaša firma nemá nárok na odznak Google Partner z dôvodu porušenia pravidiel alebo zmluvných podmienok, je možné, že ste porušili ustanovenia jedného alebo viacerých z týchto dokumentov:

Prečítajte si vyššie uvedené pravidlá a zmluvné podmienky a uistite sa, že chápete všetky požiadavky. 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?