Nastavenie a testovanie prehľadov konverzií s údajmi košíka (beta)

Keď nastavíte prehľady konverzií s údajmi košíka, budete môcť odosielať údaje košíka, čo vám umožní merať počet transakcií, výnosy a zisk z reklám vo vyhľadávaní a Nákupoch. Ak používate sledovanie konverzií v službe Google Ads, môžete pri nákupných konverziách odosielať údaje košíka (ktoré výrobky sa predali, v akom množstve a za akú cenu).

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť konverzie s údajmi košíka a odosielať údaje košíka. Ďalšie informácie o prehľadoch konverzií s údajmi košíka

Pokyny

Ak chcete odosielať údaje košíka, konverzie musíte sledovať pomocou globálnej značky webu od Googlu alebo Správcu značiek Google.

Kontaktujte svojho webového vývojára a zistite, ako odovzdávať dynamicky generované údaje, ako sú identifikátory výrobkov, ktoré sa predali v rámci konverzie.

Poznámka: Ak už používate Google Analytics s rozšíreným elektronickým obchodom, odovzdávanie dynamicky generovaných údajov košíka do globálnej značky webu alebo Správcu značiek Google by malo byť jednoduché. Dynamicky generované údaje košíka, ktoré vyžaduje funkcia konverzií s údajmi košíka, sú podobné údajom, ktoré používa rozšírený elektronický obchod.

Inštalácia pomocou globálnej značky webu

1. krok: inštalácia globálnej značky webu

Poznámka: Ak už používate kód sledovania konverzií globálnej značky webu, prejdite na 2. krok.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. Vyberte Meranie > Konverzie.
 4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete použiť, alebo vytvorte novú konverznú akciu.
 5. Nainštalujte na svojom webe globálnu značku webu. Ďalšie informácie o nastavení značky sledovania konverzií

2. krok: pridanie parametrov údajov košíka

Ak chcete odosielať údaje košíka, do kódu útržku udalosti musíte pridať tieto dodatočné parametre:

Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Opis
event_name Reťazec “purchase” V súvislosti s údajmi košíka sa budú spracúvať len udalosti „purchase“ (nákup)
discount Číslo s pohyblivou rádovou čiarkou 1.50

Zľava 1,50 USD uplatnená na celú objednávku, napríklad:

 • doprava zdarma,
 • predaj v rámci limitovanej ponuky

aw_merchant_id

(nepovinný)

Celé číslo 98765 (Nepovinné) Číslo účtu Merchant Center. Tento parameter uveďte, ak máte určitú položku vo viacerých účtoch Merchant Center a chcete určiť, z ktorého účtu Merchant Center sa majú údaje položky, napríklad cena predaného tovaru, načítavať.
aw_feed_country String “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language String “EN” Krajina spojená s informačným kanálom, v ktorom sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa projektu CLDR.
items Pole [{
id: "P12345",
price: 12.50,
quantity: 2
}]
Pole ceny, množstva a identifikátorov jednotlivých zakúpených položiek
items.id String 'P12345' Identifikátor položky zakúpeného výrobku. Musí sa zhodovať s identifikátorom položky použitým v účte Merchant Center.
items.price Číslo s pohyblivou rádovou čiarkou 12.50 Predajná cena jednej položky bez dane, dopravy a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie
items.quantity Celé číslo 2 Počet predaných kusov položiek
Tu je príklad implementácie globálnej značky webu s údajmi košíka:

<!-- Sample Code Conversion -->
<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {
  "send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",
  "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
  "value": 53.50,
  "currency": "USD",
<!-- Start of CwCD Parameters -->
  "discount": 1.50,
  "aw_merchant_id": 98765,
  "aw_feed_country": "US",
  "aw_feed_language": "EN",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "quantity": 2,
      "price": 12.50
    },
    {
      "id": "P67890",
      "quantity": 1,
      "price": 30.00
    }
  ]
<!-- End of CwCD Parameters -->
});
/* ]]> */
</script> 

Inštalácia pomocou Správcu značiek Google

1. krok: inštalácia Správcu značiek Google

Poznámka: Ak už Správcu značiek Google používate, prejdite na 2. krok.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. Vyberte Meranie > Konverzie.
 4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete použiť, alebo vytvorte novú konverznú akciu.
 5. Nainštalujte Správcu značiek Google na svoj web. Ďalšie informácie o nastavení značky sledovania konverzií

2. krok: pridanie parametrov údajov košíka

Ak chcete odosielať údaje košíka, postupujte takto:

 1. Vyberte značku konverzie, do ktorej chcete odovzdávať údaje košíka.
 2. Začiarknite políčko s označením Poskytovať údaje o predaji na úrovni produktu.
 3. Ako zdroj údajov vyberte možnosť Dátová vrstva alebo Premenné v jazyku JavaScript.
 4. Na stránku platby pridajte povinné parametre uvedené nižšie, na ktoré sa bude odkazovať.
Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Opis
event_name Reťazec “purchase” V súvislosti s údajmi košíka sa budú spracúvať len udalosti „purchase“ (nákup)
discount Číslo s pohyblivou rádovou čiarkou 1.50 Zľava 1,50 USD uplatnená na celú objednávku, napríklad:
 • doprava zdarma,
 • predaj v rámci limitovanej ponuky

aw_merchant_id

(nepovinný)

Celé číslo 98765 (Nepovinné) Číslo účtu Merchant Center. Tento parameter uveďte, ak máte určitú položku vo viacerých účtoch Merchant Center a chcete určiť, z ktorého účtu Merchant Center sa majú údaje položky, napríklad cena predaného tovaru, načítavať.
aw_feed_country String “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language String “EN” Jazyk pridružený k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy jazyka podľa normy ISO 639‑1.
items Pole [{
id: "P12345",
price: 12.50,
quantity: 2
}]
Pole ceny, množstva a identifikátorov položiek každej zakúpenej položky
items.id Reťazec “P12345" Identifikátor položky zakúpeného výrobku. Musí sa zhodovať s identifikátorom položky použitým v účte Merchant Center.
items.price Číslo s pohyblivou rádovou čiarkou 12.50 Predajná cena jednej položky bez dane, dopravy a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie
items.quantity Celé číslo 2 Počet predaných kusov položiek

Dátová vrstva slúži na dočasné ukladanie údajov. Ide o štruktúrovaný formát, ktorý rozpoznáva Správca značiek a ktorý uľahčuje presun údajov z webovej stránky alebo mobilnej aplikácie do značiek, spúšťačov a iných premenných v Správcovi značiek.

Na získavanie informácií nie je nevyhnutné vytvoriť dátovú vrstvu. Premenné Správcu značiek môžu získavať hodnoty priamo z premenných v jazyku JavaScript, súborov cookie hostiteľskej domény alebo modelu DOM. Osvedčeným postupom je však používanie dobre usporiadaného objektu dátovej vrstvy. Uľahčuje to údržbu kódu webu a riešenie problémov s týmto kódom a minimalizuje sa pravdepodobnosť straty údajov o konverziách z dôvodu neúmyselných zmien kódu.

Príklad implementácie dátovej vrstvy:

<!-- Sample Code datalayer push -->
dataLayer.push({
 "event": 'purchase',
 "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
 "value": 53.50,
 "currency": "USD",
<!-- Start CwCD Parameters datalayer push -->
 "discount": 1.50,
 "aw_merchant_id": 98765,
 "aw_feed_country": "US",
 "aw_feed_language": "EN",
 "items": [
   {
     "id": "P12345",
     "quantity": 2,
     "price": 12.50
   },
   {
     "id": "P67890",
     "quantity": 1,
     "price": 30.00
   }
]
<!-- End CwCD Parameters datalayer push -->
});

Tu je príklad implementácie poskytovania údajov košíka do Správcu značiek Google pomocou premenných v jazyku JavaScript. Upozorňujeme, že v Správcovi značiek Google musíte vytvoriť premennú v jazyku JavaScript definovanú používateľom, na ktorú sa má odkazovať.

<!-- Sample Code JavaScript Variables-->
<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 53.50;
currency = "USD";
<!-- Start of CwCD Parameters -->
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 98765;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
 {
   "id": "P12345",
   "quantity": 2,
   "price": 12.50
 },
 {
   "id": "P67890",
   "quantity": 1,
   "price": 30.00
 }
];
<!-- End of CwCD Parameters -->
/* ]]> */
</script>
 

Poskytovanie ceny predaného tovaru (atribút informačného kanála) na zaznamenávanie ziskových marží

Ak chcete zaznamenávať ziskové marže, musíte v informačnom kanáli výrobkov v účte Merchant Center poskytnúť atribút informačného kanála cost_of_goods_sold (cena predaného tovaru). Ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála

Cost_of_goods_sold (cena predaného tovaru) predstavuje cenu výrobku, ktorý predávate. Google Ads používa tento atribút na výpočet ziskovej marže jednotlivých výrobkov (zisk = výnosy – cena predaného tovaru). Ak s výrobkami nechcete používať presné údaje o cene predaného tovaru, no chcete získať prehľady zisku, môžete atribút cena predaného tovaru pre výrobok nastaviť na približnú hodnotu. Môžete napríklad odhadnúť cenu predaného tovaru ako 80 % ceny výrobku.

Údaje o cene predaného tovaru môžete poskytnúť tromi spôsobmi:

Ak sa rozhodnete neposkytnúť atribút informačného kanála cost_of_goods_sold, v prehľadoch sa nebudú zobrazovať hodnoty niektorých metrík, ako sú cena predaného tovaru a hrubý zisk.

Testovanie konverzií s údajmi košíka

Ak máte možnosť vytvoriť skúšobnú objednávku, takto zistíte, či sa odovzdávajú príslušné parametre:

 1. Otvorte Nástroje pre vývojárov v Chrome tak, že kliknete na Ponuku Chrome v pravom hornom rohu webového prehliadača Google Chrome a vyberiete Ďalšie nástroje > Nástroje pre vývojárov.
 2. Na paneli Nástroje pre vývojárov vyberte Network (Sieť).
 3. Vo webovom prehliadači Google Chrome odošlite skúšobnú objednávku.
 4. Vyhľadajte žiadosť, ktorá obsahuje vašu konverziu (vyhľadajte reťazec "/conversion). Parametre reťazca dopytu by mali obsahovať parametre košíka ako v tomto príklade:

mid = aw_merchant_id
fcntr = aw_feed_country
flng = aw_feed_language
dscnt = discount
bttype = event type
item = items (pole) s mapovaním všetkých položiek (items.id * items.price * items.quantity)

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false