Nastavenie a testovanie zaznamenávania konverzií pomocou údajov košíka (beta verzia)

Ak nastavíte zaznamenávanie konverzií pomocou údajov košíka, budete môcť odosielať údaje košíka, čo vám umožní merať počet transakcií, výnosy a zisk z nákupných reklám. Ak používate sledovanie konverzií v službe Google Ads, môžete odosielať údaje košíka súvisiace s konverziami z predaja (ktoré výrobky boli predané, v akom množstve a za akú cenu).

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť konverzie pomocou údajov košíka a odoslať údaje košíka. Ďalšie informácie o zaznamenávaní konverzií pomocou údajov košíka

Pokyny

Ak chcete odosielať informácie košíka, musíte používať globálnu značku webu od Googlu alebo Správcu značiek Google. Používatelia služby Google Analytics, ktorí už údaje košíka poskytujú prostredníctvom rozšírení elektronického obchodu, môžu prejsť na globálnu značku webu a odosielať rovnaké informácie do sledovania konverzií v službách Google Analytics a Google Ads.

Vďaka Správcovi značiek Google môžete ľahko spravovať značky na svojom webe. Namiesto pridávania a aktualizácie značiek priamo na webe ich pridávate a aktualizujete v Správcovi značiek Google. Prostredníctvom neho budú následne podľa potreby na váš web nasadené správne formátované značky. Ďalšie informácie o Správcovi značiek Google

Ak potrebujete odosielať dynamicky generované údaje, ako sú údaje predajov na úrovni výrobku určené na zaznamenávanie konverzií pomocou údajov košíka, váš webový vývojár môže inštalovať globálnu značku webu alebo použiť Správcu značiek Google.

Ak chcete zaznamenávať konverzie pomocou údajov košíka, kategória vašej konverznej akcie musí byť nastavená na možnosť Nákup/predaj a zahrnutá v konverziách.

Inštalácia pomocou globálnej značky webu

1. krok: inštalácia globálnej značky webu


Poznámka: Ak už používate kód sledovania konverzií s globálnou značkou webu, prejdite na 2. krok.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V rozbaľovacej ponuke Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete použiť, alebo vytvorte novú konverznú akciu.
 5. Nainštalujte na svojom webe globálnu značku webu. Ako nastaviť značku sledovania konverzií

2. krok: inštalácia ďalších parametrov do kódu

Ak chcete odosielať informácie o košíku, musíte si do kódu nazhromaždiť tieto ďalšie parametre:

Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Popis
event_name= “purchase” String “Nákup” Informácie o košíku budú generované iba udalosťami typu nákup.
items Array 29.2*2*P12345** Pole ceny, množstva a identifikátorov položiek, ktoré boli zakúpené.
items.id String 'P12345' Tento údaj sa musí zhodovať s identifikátorom položky v službe Merchant Center.
items.price Float '29.2' Predajná cena jednotky bez dane, dopravného a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie.
items.quantity Integer “2” Počet predaných položiek daného výrobku.
discount Float “10” Súčet všetkých zliav na úrovni transakcie, napríklad:
 • bezplatná doprava,
 • kupónové zľavy na celý košík.
aw_merchant_id Integer “12345” Identifikátor v službe Merchant Center, kde sú nahrané vaše položky.
aw_feed_country String “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language String “EN” Jazyk pridružený k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy jazyka podľa normy ISO 639‑1.


Príklad nakonfigurovanej globálnej značky webu

<!-- Sample Code Conversion -->

<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {
"send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",
"transaction_id": "017809284",
"value": 23.07,
"currency": "USD",
"discount": 10,
"aw_merchant_id": 12345,
"aw_feed_country": "US",
"aw_feed_language": "EN",
"items": [
{
"id": "P12345",
"quantity": 2,
"price": 50
},
{
"id": "P67890",
"quantity": 1,
"price": 30.4
}
]
});
/* ]]> */
</script>

3. krok (nepovinné): poskytnutie atribútu informačného kanála cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru) na získanie prehľadov o ziskových maržiach

Ak chcete získavať prehľady o ziskových maržiach, musíte v rámci informačného kanála výrobkov v účte Merchant Center poskytnúť atribút informačného kanála cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru). Ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála

Cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru) predstavuje cenu výrobku, ktorý predávate. Google Ads používa tento atribút na výpočet ziskovej marže každého produktu (výnosy – cena predaného tovaru = zisk). Ak nechcete zdieľať presné údaje o cene svojich výrobkov, no aj tak ich chcete uviesť, môžete do tohto poľa zadať odhadovanú hodnotu (napríklad cenu predaného tovaru môžete odhadnúť ako 80 % ceny výrobku pre všetky výrobky v danej kategórii).

Údaje o cene predaného tovaru môžete poskytnúť tromi spôsobmi:

Ak neposkytnete atribút informačného kanála cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru), v prehľadoch sa vám nezobrazia hodnoty niektorých metrík (napríklad ceny predaného tovaru a hrubej marže).

Inštalácia pomocou Správcu značiek Google

1. krok: inštalácia Správcu značiek Google

Poznámka: Ak už Správcu značiek Google používate, prejdite na 2. krok.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V rozbaľovacej ponuke Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete použiť, alebo vytvorte novú konverznú akciu.
 5. Inštalujte Správcu značiek Google na svoj web. Ako nastaviť značku sledovania konverzií

2. krok: inštalácia ďalších parametrov do kódu

Ak chcete odosielať informácie o košíku, použite tento postup:

 1. Vyberte značku konverzie, do ktorej chcete odoslať informácie o košíku.

 2. Začiarknite políčko s označením Poskytovať údaje o predaji na úrovni produktu.

 3. Ako zdroj údajov vyberte buď dátovú vrstvu, alebo premenné jazyka JavaScript.

 4. Premenné uvedené nižšie musia byť pridané na stránku dokončenia platby, aby na ne bolo možné odkazovať.

Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Popis
event_name= “purchase” String “Nákup” Informácie o košíku budú generované iba udalosťami typu nákup.
items Array 29.2*2*P12345** Pole ceny, množstva a identifikátorov položiek, ktoré boli zakúpené.
items.id String 'P12345' Tento údaj sa musí zhodovať s identifikátorom položky v službe Merchant Center.
items.price Mena '29.2' Predajná cena jednotky bez dane, dopravného a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie.
items.quantity Integer “2” Počet predaných položiek daného výrobku.
discount Integer “10” Súčet všetkých zliav na úrovni transakcie, napríklad:
 • bezplatná doprava,
 • kupónové zľavy na celý košík.
aw_merchant_id Integer “12345” Identifikátor v službe Merchant Center, kde sú nahrané vaše položky.
aw_feed_country String “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language String “EN” Jazyk pridružený k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy jazyka podľa normy ISO 639‑1.

Dátová vrstva slúži na dočasné uchovávanie údajov. Ide o štruktúrovaný formát, ktorý Správca značiek dokáže rozoznať a vďaka ktorému ľahko presuniete údaje z webovej stránky alebo mobilnej aplikácie do značiek, spúšťačov a iných premenných v Správcovi značiek.

Na to, aby premenné získali informácie, nemusíte vytvoriť dátovú vrstvu. Premenné Správcu značiek možno konfigurovať aj tak, aby získavali hodnoty priamo z premenných kódu JavaScript, súborov cookie hostiteľskej domény alebo modelu DOM. Osvedčeným postupom je však nastaviť premenné tak, aby získavali informácie priamo z vhodne navrhnutého objektu dátovej vrstvy. Implementáciou dátovej vrstvy môžete minimalizovať pravdepodobnosť straty údajov v dôsledku neúmyselných zmien kódu, prispieť k vhodne navrhnutému a prístupnému modelu údajov a uľahčiť riešenie problémov.

Príklad implementácie pomocou dátovej vrstvy

<!-- Sample Code datalayer push -->

dataLayer.push({
"event": 'purchase',
"transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
"value": 23.07,
"currency": "USD",
"tax": 1.24,
"shipping": 0,
"discount": 1.50,
"aw_merchant_id": 12345,
"aw_feed_country": "US",
"aw_feed_language": "EN",
"items": [
{
"id": "P12345",
"quantity": 2,
"price": 2
},

]
});

Tu je uvedený príklad implementácie pomocou premenných kódu JavaScript. Upozorňujeme, že v Správcovi značiek Google musíte vytvoriť premennú kódu JavaScript definovanú používateľom, na ktorú sa má odkazovať.

<!-- Sample Code JavaScript Variables-->

<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 23.07;
currency = "USD";
tax = 1.24;
shipping = 0;
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 12345;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
{
"id": "P12345",
"quantity": 2,
"price": 2
},
...
];
/* ]]> */
</script>

3. krok (nepovinné): poskytnutie atribútu informačného kanála cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru) na získanie prehľadov o ziskových maržiach

Ak chcete získavať prehľady o ziskových maržiach, musíte v rámci informačného kanála výrobkov v účte Merchant Center poskytnúť atribút informačného kanála cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru). Ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála

Cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru) predstavuje cenu výrobku, ktorý predávate. Google Ads používa tento atribút na výpočet ziskovej marže každého produktu (výnosy – cena predaného tovaru = zisk). Ak nechcete zdieľať presné údaje o cene svojich výrobkov, no aj tak ich chcete uviesť, môžete do tohto poľa zadať odhadovanú hodnotu (napríklad cenu predaného tovaru môžete odhadnúť ako 80 % ceny výrobku pre všetky výrobky v danej kategórii).

Údaje o cene predaného tovaru môžete poskytnúť tromi spôsobmi:

Ak neposkytnete atribút informačného kanála cost_of_goods_sold (cena_predaného_tovaru), v prehľadoch sa vám nezobrazia hodnoty niektorých metrík (napríklad ceny predaného tovaru a hrubej marže).

Inštalácia pomocou služby Google Analytics for Firebase a vlastníctva typu aplikácia a web

Ak už používate Správcu značiek Google, môžete ho naďalej používať spolu so službou Google Analytics for Firebase pre iOS alebo Android. Nasledujúce kroky vám pomôžu s nastavením a overením sledovania konverzií.

1. krok: nastavenie sledovania konverzií v službe Google Analytics

 1. Pridajte súpravu SDK služby Google Analytics for Firebase do svojej aplikácie pre iOS alebo Android.
 2. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 3. Prepojte svoj účet Google Ads so službou Google Analytics. Postupujte podľa pokynov na prepojenie.
 4. Merajte konverzie v aplikáciách pomocou súpravy SDK služby Google Analytics for Firebase. Postupujte podľa pokynov na meranie konverzií aplikácie.
Poznámka: Ak chcete merať konverzie pomocou služby Google Analytics, musíte používať novú súpravu SDK a Android 17.3 alebo novšiu verziu, prípadne iOS 6.2 alebo novšiu verziu.

2. krok: overenie nastavení konverznej akcie

Ak chcete odosielať informácie košíka, mali by ste overiť, či ste správne nastavili konverznú akciu. Tu sú nastavenia, ktoré by ste mali skontrolovať.

 • Kategória konverznej akcie: Nákup
 • Udalosť Firebase: nákup
 • Zdroj: Firebase
 • S možnosťou ponúk (zahrnutie medzi konverzie): Áno

3. krok: pridanie údajov košíka do udalosti nákupu

Parametre košíka uvedené nižšie predstavujú požiadavky na tvorbu prehľadov konverzií s údajmi košíka pomocou služby Google Analytics. Na správnu analýzu ceny sa vyžaduje mena na úrovni udalosti alebo položky.

Ďalšie parametre prehľadov údajov košíka

Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Popis
aw_merchant_id Integer “12345” Identifikátor v službe Merchant Center, kde sú nahrané vaše položky.
aw_feed_country String “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language String “EN” Jazyk pridružený k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy jazyka podľa normy ISO 639‑1.
discount Double “10.0” Súčet všetkých zliav na úrovni transakcie, napríklad: 
 • bezplatná doprava,
 • kupónové zľavy na celý košík.

Na tvorbu prehľadov údajov košíka sa vyžadujú existujúce parametre služby Google Analytics

Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Popis
currency String “USD” Mena nákupu alebo položky priradenej k udalosti v trojpísmenovom formáte ISO_4217
items Array list 29.2*2*P12345** Pole položiek (zoznam výrobkov), ktoré boli zakúpené.
items[].item_id String 'P12345' Tento údaj sa musí zhodovať s identifikátorom položky v službe Merchant Center.
items[].item_name String ‘Tričko v námorníckej modrej’ Názov položky.
items[].item_brand String ‘Google’ Značka položky.
items[].item_category String ‘Odevy’ Kategória položky.
items[].item_variant String ‘Véčkový výstrih’ Nepovinný variant položky.
items[].price Double '29.2' Predajná cena jednotky bez dane, dopravného a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie.
items[].discount Double “2.2” Peňažná hodnota zľavy priradenej k položke.
items[].currency String “USD” Mena ceny a zľavy položky v trojpísmenovom formáte ISO_4217.
items[].quantity Long “2” Počet predaných položiek.

Príklad udalosti nákupu s poskytnutými údajmi košíka.

Android

 1. Bundle product1 = new Bundle();
 2. product1.putString( Param.ITEM_ID, "12345" );
 3. product1.putDouble( Param.PRICE, 34.00D );
 4. product1.putDouble( Param.DISCOUNT, 1.00D );
 5. product1.putString( Param.CURRENCY, "EUR");
 6. product1.putLong( Param.QUANTITY, 2 );
 7. product1.putString( Param.ITEM_LIST_NAME, "Basket content" ); // List name
 8.  
 9.  
 10. Bundle product2 = new Bundle();
 11. product2.putString( Param.ITEM_ID, "67891" );
 12. product2.putDouble( Param.PRICE, 29.99D );
 13. product2.putLong( Param.QUANTITY, 1 );
 14. product2.putString( Param.ITEM_LIST_NAME, "Basket content" ); // List name
 15.  
 16.  
 17. // Prepare ecommerce bundle
 18. Bundle ecommerceBundle = new Bundle();
 19. ecommerceBundle.putParcelableArray(Param.ITEMS, new Bundle[] {product1, product2});
 20.  
 21.  
 22.  
 23. // Set relevant bundle-level parameters
 24. ecommerceBundle.putString( Param.TRANSACTION_ID, "T12345" );
 25. ecommerceBundle.putDouble( Param.VALUE, 97.99D );
 26. ecommerceBundle.putString( Param.CURRENCY, "USD" );
 27. ecommerceBundle.putDouble( Param.DISCOUNT, 10.00D );
 28.  
 29. // Set new conversion basket specific parameters. Fill out dynamically.
 30. ecommerceBundle.putDouble( "discount", 10.00D );
 31. ecommerceBundle.putInt( "aw_merchant_id", 12345 ); // Merchant center ID
 32. ecommerceBundle.putString( "aw_feed_country", "US" ); // Feed country
 33. ecommerceBundle.putString( "aw_feed_language", "EN" ); // Feed Language
 34.  
 35. // Log purchase event with ecommerce bundle
 36. mFirebaseAnalytics.logEvent( Event.PURCHASE, ecommerceBundle );

iOS

 1. NSDictionary *product1 = @{
 2. kFIRParameterItemID : @"12345",
 3. kFIRParameterPrice : @34.00,
 4. kFIRParameterDiscount : @1.00,
 5. kFIRParameterCurrency : @"EUR",
 6. kFIRParameterQuantity : @2,
 7. kFIRParameterItemList : @"Basket content", // List name.
 8. };
 9.  
 10. NSDictionary *product2 = @{
 11. kFIRParameterItemID : @"67891",
 12. kFIRParameterPrice : @29.99,
 13. kFIRParameterQuantity : @1,
 14. kFIRParameterItemList : @"Basket content", // List name.
 15. };
 16.  
 17. // Prepare ecommerce dictionary.
 18. NSArray *items = @[product1, product2];
 19.  
 20. NSDictionary *ecommerce = @{
 21. kFIRParameterItems: items,
 22. kFIRParameterTransactionID : @"T12345",
 23. kFIRParameterValue : @97.99,
 24. kFIRParameterCurrency : @"USD",
 25. // Set new conversion basket specific parameters. Fill out dynamically.
 26. @"discount" : @10.00, // Discount
 27. @"aw_merchant_id" : @12345, // Merchant center ID
 28. @"aw_feed_country" : @"US", // Feed country
 29. @"aw_feed_language" : @"EN" // Feed Language
 30. };
 31.  
 32. // Log purchase event with ecommerce dictionary.
 33. [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase parameters:ecommerce];

Testovanie konverzií pomocou údajov košíka pre internet

Ak máte možnosť vytvoriť skúšobnú objednávku, pomocou nasledujúceho postupu zistite, či sa odosielajú parametre:

 1. Pomocou nástrojov pre vývojárov v Chrome skontrolujte stránku a ubezpečte sa, že kód je optimalizovaný, vykonaním týchto krokov:
  1. V pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte ikonu Ponuka Chrome Chrome Menu a vyberte Nástroje > Nástroje pre vývojárov.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľný prvok stránky a vyberte Preskúmať. Dole v prehliadači Chrome sa otvorí okno s nástrojmi pre vývojárov.
 2. V okne s nástrojmi pre vývojárov vyberte Network (Sieť).
 3. Odošlite vo webovom prehliadači svoju testovaciu objednávku.
 4. Vyhľadajte dopyt, ktorý obsahuje vašu konverziu (hľadajte s použitím príkazu „/conversion“). Parametre reťazca dopytu by mali zahŕňať ďalšie parametre tak, ako sú zobrazené v príklade nižšie:

mid: 12345
fcntr: US
flng: EN
dscnt: 10
bttype: purchase
item: (50*2*P12345**)(30.4*1*P67890**)

mid = aw_merchant_id
fcntr = aw_feed_country
flng = aw_feed_language
dscnt = discount
bttype = event type
item = items (the array) maps to (items.price * items.quantity * items.id)

Testovanie konverzií pomocou údajov košíka pre aplikácie so službou Google Analytics for Firebase a vlastníctvom typu aplikácia a web

Skontrolujte, či používate Google Analytics for Firebase alebo vlastníctvo typu aplikácia a web a či ste pridali alebo upravili udalosť nákupu pomocou parametrov údajov košíka.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false