Nastavenie a testovanie zaznamenávania konverzií pomocou údajov košíka

Ak nastavíte zaznamenávanie konverzií pomocou údajov košíka, budete môcť odosielať údaje košíka, čo vám umožní merať počet transakcií, výnosy a zisk z reklám v Nákupoch. Ak používate sledovanie konverzií v službe Google Ads, môžete odosielať údaje košíka súvisiace s konverziami predaja (ktoré výrobky boli predané, v akom množstve a za akú cenu). 

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť konverzie pomocou údajov košíka a odoslať údaje košíka. Ďalšie informácie o zaznamenávaní konverzií pomocou údajov košíka

Pokyny

Ak chcete odosielať informácie o košíku, musíte používať globálnu značku webu od Googlu alebo Správcu značiek Google. Používatelia služby Google Analytics (GA), ktorí už údaje košíka poskytujú prostredníctvom rozšírení elektronického obchodu, môžu prejsť na globálnu značku webu a odosielať rovnaké informácie do sledovania konverzií v službách Google Analytics a Google Ads.

Vďaka Správcovi značiek Google môžete ľahko spravovať značky na svojom webe. Namiesto pridávania a aktualizácie značiek priamo na webe ich pridávate a aktualizujete v Správcovi značiek Google. Prostredníctvom neho budú následne podľa potreby na váš web nasadené správne formátované značky. Ďalšie informácie o Správcovi značiek Google

Ak potrebujete odosielať dynamicky generované údaje, ako sú údaje predajov na úrovni výrobku určené na zaznamenávanie konverzií pomocou údajov košíka, váš webový vývojár môže inštalovať globálnu značku webu alebo použiť Správcu značiek Google.

Ak chcete zaznamenávať konverzie pomocou údajov košíka, kategória vašej konverznej akcie musí byť nastavená na možnosť Nákup/predaj a zahrnutá v konverziách.

Inštalácia pomocou globálnej značky webu

1. krok: inštalácia globálnej značky webu


Poznámka: Ak už používate kód sledovania konverzií s globálnou značkou webu, prejdite na 2. krok.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V rozbaľovacej ponuke Meranie kliknite na Konverzie.
 4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete použiť, alebo vytvorte novú konverznú akciu.
 5. Nainštalujte na svojom webe globálnu značku webu. Prečítajte si, ako nastaviť značku sledovania konverzií.

2. krok: inštalácia ďalších parametrov do kódu

Ak chcete odoslať informácie o košíku, musíte si do kódu nainštalovať tieto ďalšie parametre.

Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Popis
event_name= “purchase” Reťazec “Nákup” Informácie o košíku budú generované iba udalosťami s názvom „Nákup“.
items Pole 29.2*2*P12345** Pole ceny, množstva a identifikátorov položiek, ktoré boli zakúpené.
items.id Reťazec 'P12345' Tento údaj sa musí zhodovať s identifikátorom položky v službe Merchant Center.
items.price Plávajúci prvok '29.2' Predajná cena jednotky bez dane, dopravy a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie.
items.quantity Celé číslo “2” Počet predaných položiek.
discount Plávajúci prvok “10” Súčet všetkých zliav na úrovni transakcie, napríklad: 
 • bezplatná doprava,
 • kupónové zľavy na celý košík.
aw_merchant_id Celé číslo “12345” Identifikátor v službe Merchant Center, kde sú nahrané vaše položky.
aw_feed_country Reťazec “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language Reťazec “EN” Jazyk pridružený k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy jazyka ISO 639‑1.


Príklad nakonfigurovanej globálnej značky webu

<!-- Sample Code Conversion -->

<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {
  "send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",
  "transaction_id": "017809284",
  "value": 23.07,
  "currency": "USD",
  "discount": 10,
  "aw_merchant_id": 12345,
  "aw_feed_country": "US",
  "aw_feed_language": "EN",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "quantity": 2,
      "price": 50
    },
    {
      "id": "P67890",
      "quantity": 1,
      "price": 30.4
    }
  ]
});
/* ]]> */
</script>

3. krok (nepovinné): poskytnutie atribútu informačného kanála cost_of_goods_sold na získanie prehľadov o ziskových maržiach

Ak chcete získavať prehľady o ziskových maržiach, musíte v rámci informačného kanála výrobkov v účte Merchant Center poskytnúť atribút informačného kanála cost_of_goods_sold. Prečítajte si ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála

Atribút cost_of_goods_sold (cena predaného tovaru) predstavuje cenu produktu, ktorý predávate. Google Ads používa tento atribút na výpočet ziskovej marže každého produktu (výnosy – cena predaného tovaru = zisk). Ak nechcete poskytnúť presné údaje o cene svoiich produktov, no aj tak chcete využívať túto funkciu, môžete toto pole vyplniť zadaním odhadu (cenu predaného tovaru môžete odhadnúť napríklad ako 80 percent ceny produktu v prípade všetkých produktov v danej kategórii). 

Údaje o cene predaného tovaru môžete poskytnúť tromi spôsobmi: 

Ak neposkytnete atribút informačného kanála cost_of_goods_sold, v prehľadoch sa vám nezobrazia hodnoty niektorých metrík (napríklad ceny predaného tovaru a hrubej marže).

Inštalácia pomocou Správcu značiek Google

1. krok: inštalácia Správcu značiek Google

Poznámka: Ak už Správcu značiek Google používate, prejdite na 2. krok.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča .

 3. V rozbaľovacej ponuke Meranie kliknite na Konverzie.

 4. Kliknite na konverznú akciu, ktorú chcete použiť, alebo vytvorte novú konverznú akciu.

 5. Inštalujte Správcu značiek Google na svoj web. Zistite, ako nastaviť značku sledovania konverzií.

2. krok: inštalácia ďalších parametrov do kódu

Ak chcete odosielať informácie o košíku, použite tento postup:

 1. Vyberte značku konverzie, do ktorej chcete odoslať informácie o košíku.

 2. Začiarknite políčko s označením Poskytovať údaje o predaji na úrovni produktu.

 3. Ako zdroj údajov vyberte buď dátovú vrstvu, alebo premenné jazyka JavaScript.

 4. Premenné uvedené nižšie musia byť pridané na stránku dokončenia platby, aby na ne bolo možné odkazovať.

 
Parameter Typ hodnoty Vzorová hodnota Popis
event_name= “purchase” Reťazec “Nákup” Informácie o košíku budú generované iba udalosťami s názvom „Nákup“.
items Pole 29.2*2*P12345** Pole ceny, množstva a identifikátorov položiek, ktoré boli zakúpené.
items.id Reťazec 'P12345' Tento údaj sa musí zhodovať s identifikátorom položky v službe Merchant Center.
items.price Mena '29.2' Predajná cena jednotky bez dane, dopravy a akýchkoľvek zliav na úrovni transakcie.
items.quantity Celé číslo “2” Počet predaných položiek.
discount Celé číslo “10” Súčet všetkých zliav na úrovni transakcie, napríklad: 
 • bezplatná doprava,
 • kupónové zľavy na celý košík.
aw_merchant_id Celé číslo “12345” Identifikátor v službe Merchant Center, kde sú nahrané vaše položky.
aw_feed_country Reťazec “US” Krajina pridružená k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy území podľa normy CLDR.
aw_feed_language Reťazec “EN” Jazyk pridružený k informačnému kanálu, kde sú nahrané vaše položky. Používajte kódy jazyka ISO 639‑1.
 

Dátová vrstva slúži na dočasné uchovávanie údajov. Ide o štruktúrovaný formát, ktorý Správca značiek dokáže rozoznať a vďaka ktorému ľahko presuniete údaje z webovej stránky alebo mobilnej aplikácie do značiek, spúšťačov a iných premenných v Správcovi značiek.

Na to, aby premenné získali informácie, nemusíte vytvoriť dátovú vrstvu. Premenné Správcu značiek možno konfigurovať aj tak, aby získavali hodnoty priamo z premenných kódu JavaScript, súborov cookie hostiteľskej domény alebo modelu DOM. Osvedčeným postupom je však nastaviť premenné tak, aby získavali informácie priamo z vhodne navrhnutého objektu dátovej vrstvy. Implementáciou dátovej vrstvy môžete minimalizovať pravdepodobnosť straty údajov v dôsledku neúmyselných zmien kódu, prispieť k vhodne navrhnutému a prístupnému modelu údajov a uľahčiť riešenie problémov.

Príklad implementácie pomocou dátovej vrstvy

<!-- Sample Code datalayer push -->

dataLayer.push({
 "event": 'purchase',
 "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
 "value": 23.07,
 "currency": "USD",
 "tax": 1.24,
 "shipping": 0,
 "discount": 1.50,
 "aw_merchant_id": 12345,
 "aw_feed_country": "US",
 "aw_feed_language": "EN",
 "items": [
   {
     "id": "P12345",
     "quantity": 2,
     "price": 2
   },
   …
]
});

Tu je uvedený príklad implementácie pomocou premenných kódu JavaScript. Upozorňujeme, že v Správcovi značiek Google musíte vytvoriť premennú kódu JavaScript definovanú používateľom, na ktorú sa má odkazovať.

<!-- Sample Code JavaScript Variables-->

<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 23.07;
currency = "USD";
tax = 1.24;
shipping = 0;
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 12345;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
 {
   "id": "P12345",
   "quantity": 2,
   "price": 2
 },
 …
];
/* ]]> */
</script>

3. krok (nepovinné): poskytnutie atribútu informačného kanála cost_of_goods_sold na získanie prehľadov o ziskových maržiach

Ak chcete získavať prehľady o ziskových maržiach, musíte v rámci informačného kanála výrobkov v účte Merchant Center poskytnúť atribút informačného kanála cost_of_goods_sold. Prečítajte si ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála.

Cost_of_goods_sold (cena predaného tovaru) predstavuje cenu výrobku, ktorý predávate. Google Ads používa tento atribút na výpočet ziskovej marže každého produktu (výnosy – cena predaného tovaru = zisk). Ak nechcete zdieľať presné údaje o cene svojich výrobkov, no aj tak ich chcete uviesť, môžete do tohto poľa zadať odhadovanú hodnotu (napríklad cenu predaného tovaru môžete odhadnúť ako 80 % ceny výrobku pre všetky výrobky v danej kategórii).

Údaje o cene predaného tovaru môžete poskytnúť tromi spôsobmi:

Ak neposkytnete atribút informačného kanála cost_of_goods_sold, v prehľadoch sa vám nezobrazia hodnoty niektorých metrík (napríklad ceny predaného tovaru a hrubej marže).

Testovanie konverzií pomocou údajov košíka

Ak máte možnosť vytvoriť skúšobnú objednávku, pomocou nasledujúceho postupu zistite, či sa odosielajú parametre:

 1. Pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome skontrolujte stránku a ubezpečte sa, že kód je optimalizovaný, vykonaním týchto krokov:
  1. V pravom hornom rohu okna prehliadača kliknite na ikonu Ponuky Chrome Chrome Menu a vyberte Nástroje > Nástroje pre vývojárov.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľný prvok stránky a vyberte možnosť Preskúmať. V spodnej časti prehliadača Chrome sa otvorí okno s nástrojmi pre vývojárov.
 2. V okne s nástrojmi pre vývojárov vyberte položku Network.
 3. Odošlite v tomto webovom prehliadači svoju skúšobnú objednávku.
 4. Vyhľadajte žiadosť, ktorá obsahuje vašu konverziu (hľadajte s použitím príkazu „/conversion“). Parametre reťazca dopytu by mali zahŕňať ďalšie parametre tak, ako sú zobrazené v príklade nižšie:

mid: 12345
fcntr: US
flng: EN
dscnt: 10
bttype: purchase
item: (50*2*P12345**)(30.4*1*P67890**)

mid = aw_merchant_id
fcntr = aw_feed_country
flng =  aw_feed_language
dscnt = discount
bttype = event type
item = items (the array) maps to (items.price * items.quantity * items.id)

Súvisiace odkazy

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false