Konfigurer og test rapportering av konverteringer med handlekurvdata

Når du konfigurerer rapportering av konverteringer med handlekurvdata, kan du sende inn handlekurvdataene dine. På denne måten kan du måle antallet transaksjoner, inntektene og fortjenesten som genereres av Shopping-annonsene dine. Hvis du bruker Google Ads-konverteringssporing, kan du sende inn handlekurvdata for salgskonverteringer (hvilke produkter som ble solgt, i hvilken mengde og for hvilken pris). 

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer konverteringer med handlekurvdata, og hvordan du sender inn handlekurvdataene. Finn ut mer om rapportering av konverteringer med handlekurvdata

Veiledning

For å kunne sende inn handlekurvdata må du ta i bruk Googles globale nettstedstag eller Google Tag Manager. Google Analytics-brukere som allerede sender handlekurvdata via utvidelser for netthandel, kan bytte til den globale nettstedstaggen og sende den samme informasjonen til både Google Analytics og Google Ads-konverteringssporing.

Med Google Tag Manager er det enkelt å oppdatere taggene på nettstedet ditt. I stedet for å legge til og oppdatere taggene direkte på nettstedet, legger du til og oppdaterer taggene i Google Tag Manager. Deretter genererer Google Tag Manager tagger i riktig format på nettstedet ditt når det er nødvendig. Finn ut mer om Google Tag Manager

Når du har behov for å sende dynamisk genererte data – for eksempel salgsdata på produktnivå for konverteringer med rapportering av handlekurvdata – kan nettutvikleren din enten installere en global nettstedstag eller bruke Google Tag Manager.

For å kunne rapportere om konverteringer med handlekurvdata må du angi «Kjøp/salg» som kategori for konverteringshandlingen og inkludere kategorien i konverteringer.

Installer med global nettstedstag

Trinn 1: Installer den globale nettstedstaggen


Merk: Hvis du allerede bruker koden for konverteringssporing for den globale nettstedstaggen, kan du gå til trinn 2.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre.
 3. Klikk på «Måling»-rullegardinmenyen og deretter Konverteringer.
 4. Klikk på konverteringshandlingen du vil bruke, eller opprett en ny konverteringshandling.
 5. Installer den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt. Finn ut hvordan du konfigurerer taggen for konverteringssporing.

Trinn 2: Installer tilleggsparametere i koden

For å kunne sende inn handlekurvinformasjon må du installere disse tilleggsparameterne i koden:

Parameter Verditype Eksempelverdi Beskrivelse
event_name= “purchase” Streng Kjøp Det er bare «purchase»-aktiviteter som genererer handlekurvinformasjon.
items Matrise 29.2*2*P12345** En matrise med pris, antall og vare-ID-er som ble kjøpt.
items.id Streng P12345 Må samsvare med vare-ID-en i Merchant Center.
items.price Flyt 29.2 Salgsprisen til enheten ekskludert avgift, frakt og eventuelle rabatter på transaksjonsnivå.
items.quantity Heltall 2 Antall solgte varer.
discount Flyt 10 Den samlede verdien av alle rabatter på transaksjonsnivå. Eksempler: 
 • Gratis frakt
 • Kupongrabatter for hele handlekurven
aw_merchant_id Heltall 12345 Merchant Center-ID-en varene dine er lastet opp til.
aw_feed_country Streng US Landet knyttet til feeden varene dine er lastet opp til. Bruk CLDR-territoriekoder.
aw_feed_language Streng EN Språket knyttet til feeden varene dine er lastet opp til. Bruk ISO 639-1-språkkoder.


Eksempel på den globale nettstedstaggen som konfigureres:

<!-- Sample Code Conversion -->

<script type="text/javascript">
gtag('event', 'purchase', {
  "send_to": "AW-9999999999/abc123xyz",
  "transaction_id": "017809284",
  "value": 23.07,
  "currency": "USD",
  "discount": 10,
  "aw_merchant_id": 12345,
  "aw_feed_country": "US",
  "aw_feed_language": "EN",
  "items": [
    {
      "id": "P12345",
      "quantity": 2,
      "price": 50
    },
    {
      "id": "P67890",
      "quantity": 1,
      "price": 30.4
    }
  ]
});
/* ]]> */
</script>

Trinn 3 (valgfritt): Angi feedattributtet cost_of_goods_sold (varekostnad) for å motta rapporter om fortjenestemarginer

Du må angi feedattributtet cost_of_goods_sold i Merchant Center-produktfeeden din for å kunne rapportere om fortjenestemarginer. Finn ut mer om hvordan du oppretter feeder

Cost_of_goods_sold (COGS, varekostnad) representerer kostnaden til produktet du selger. Google Ads bruker dette attributtet til å beregne fortjenestemarginen på hvert produkt (inntekter – varekostnad (COGS) = overskudd). Hvis du ikke ønsker å dele nøyaktige data om kostnadene til produktene dine, men fortsatt ønsker å delta, kan du fylle ut dette feltet med et anslag (du kan f.eks. beregne varekostnaden som 80 prosent av produktprisen for alle produkter innenfor en gitt kategori). 

Du kan angi data om varekostnad 

 • via produktfeeden din
 • via Content API
 • ved å opprette en ekstrafeed og angi anslag eller verdier for produktene enkeltvis

Hvis du velger ikke å angi feedattributtet cost_of_goods_sold, kan du ikke se verdiene som rapporteres for enkelte av beregningene (f.eks. varekostnad og bruttomargin).

Installer med Google Tag Manager

Trinn 1: Installer Google Tag Manager

Merk: Hvis du allerede bruker Google Tag Manager, går du til trinn 2.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.

 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre.

 3. Klikk på «Måling»-rullegardinmenyen og deretter Konverteringer.

 4. Klikk på konverteringshandlingen du vil bruke, eller opprett en ny konverteringshandling.

 5. Installer Google Tag Manager på nettstedet ditt. Finn ut hvordan du konfigurerer taggen for konverteringssporing.

Trinn 2: Installer tilleggsparametere i koden

Slik sender du inn handlekurvdata:

 1. Velg konverteringstaggen du vil sende handlekurvdataene til.

 2. Merk av for «Angi salgsdata på produktnivå».

 3. Velg «Datalag» eller «JavaScript-variabler» som datakilde.

 4. Variablene nedenfor må legges til som referanser på kassesiden.

 
Parameter Verditype Eksempelverdi Beskrivelse
event_name= “purchase” Streng Kjøp Det er bare «purchase»-aktiviteter som genererer handlekurvinformasjon.
items Matrise 29.2*2*P12345** En matrise med pris, antall og vare-ID-er som ble kjøpt.
items.id Streng P12345 Må samsvare med vare-ID-en i Merchant Center.
items.price Valuta 29.2 Salgsprisen til enheten ekskludert avgift, frakt og eventuelle rabatter på transaksjonsnivå.
items.quantity Heltall 2 Antall solgte varer.
discount Heltall 10 Den samlede verdien av alle rabatter på transaksjonsnivå. Eksempler: 
 • Gratis frakt
 • Kupongrabatter for hele handlekurven
aw_merchant_id Heltall 12345 Merchant Center-ID-en varene dine er lastet opp til.
aw_feed_country Streng US Landet knyttet til feeden varene dine er lastet opp til. Bruk CLDR-territoriekoder.
aw_feed_language Streng EN Språket knyttet til feeden varene dine er lastet opp til. Bruk ISO 639-1-språkkoder.
 

Datalaget brukes til midlertidig oppbevaring av data. Med dette strukturerte formatet, som støttes av Tag Manager, er det enkelt å flytte dataene fra nettsiden eller mobilappen din til tagger, utløsere og andre variabler i Tag Manager.

Du behøver ikke nødvendigvis å konfigurere et datalag for at variabler skal kunne hente informasjon. Du kan også konfigurere Tag Manager-variabler slik at de henter verdier direkte fra JavaScript-variabler, informasjonskapsler fra førstetilbyder og DOM-elementet. Vi anbefaler imidlertid at variablene henter informasjon direkte fra et godt strukturert datalagsobjekt. Ved å implementere et datalag kan du redusere faren for datatap som følge av utilsiktede kodeendringer, legge til rette for en velstrukturert og tilgjengelig datamodell og forenkle feilsøkingen.

Eksempel på implementering med datalag.

<!-- Sample Code datalayer push -->

dataLayer.push({
 "event": 'purchase',
 "transaction_id": "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c",
 "value": 23.07,
 "currency": "USD",
 "tax": 1.24,
 "shipping": 0,
 "discount": 1.50,
 "aw_merchant_id": 12345,
 "aw_feed_country": "US",
 "aw_feed_language": "EN",
 "items": [
   {
     "id": "P12345",
     "quantity": 2,
     "price": 2
   },
   …
]
});

Nedenfor finner du et eksempel på implementering med JavaScript-variabler. Vær oppmerksom på at du må opprette en brukerdefinert JavaScript-variabel som referanse i GTM.

<!-- Sample Code JavaScript Variables-->

<script type="text/javascript">
transaction_id = "1545c34e-691e-4726-aeda-b798df255e9c";
value = 23.07;
currency = "USD";
tax = 1.24;
shipping = 0;
discount = 1.50;
aw_merchant_id = 12345;
aw_feed_country = "US";
aw_feed_language = "EN";
items = [
 {
   "id": "P12345",
   "quantity": 2,
   "price": 2
 },
 …
];
/* ]]> */
</script>

Trinn 3 (valgfritt): Angi feedattributtet cost_of_goods_sold (varekostnad) for å motta rapporter om fortjenestemarginer

Du må angi feedattributtet cost_of_goods_sold i Merchant Center-produktfeeden din for å kunne rapportere om fortjenestemarginer. Finn ut mer om hvordan du oppretter feeder.

Cost_of_goods_sold (COGS, varekostnad) representerer kostnaden til produktet du selger. Ved hjelp av dette attributtet beregner Google Ads fortjenestemarginen for hvert produkt (inntekter – varekostnad = fortjeneste). Hvis du ikke ønsker å dele nøyaktige data om kostnadene til produktene dine, men fortsatt ønsker å delta, kan du fylle ut dette feltet med et anslag (du kan f.eks. beregne varekostnaden som 80 prosent av produktprisen for alle produkter innenfor en gitt kategori).

Du kan angi data om varekostnad

 • via produktfeeden din

 • via Content API

 • ved å opprette en ekstrafeed og angi anslag eller verdier for produktene enkeltvis

Hvis du velger ikke å angi feedattributtet cost_of_goods_sold, kan du ikke se verdiene som rapporteres for enkelte av beregningene (f.eks. varekostnad og bruttomargin).

Test konverteringer med handlekurvdata

Hvis du har muligheten til å opprette en testbestilling, følger du denne fremgangsmåten for å sjekke om parameterne blir sendt:

 1. Ved hjelp av Chrome-utviklerverktøy kan du kontrollere at koden på siden er optimalisert, ved å følge denne fremgangsmåten:
  1. Velg Chrome-menyen Chrome Menu øverst til høyre i nettleservinduet, og velg deretter Verktøy > Utviklerverktøy.
  2. Høyreklikk på et hvilket som helst sideelement, og velg «Inspiser». DevTools-vinduet åpnes nederst i Chrome-nettleseren din.
 2. Velg «Network» i DevTools-vinduet.
 3. Send inn testbestillingen din i nettleseren.
 4. Søk etter forespørselen som inneholder konverteringen din (søk etter «/konvertering»). Parameterne for søkestrengen må inneholde flere parametere, som vist i eksemplet nedenfor:

mid: 12345
fcntr: US
flng: EN
dscnt: 10
bttype: purchase
item: (50*2*P12345**)(30.4*1*P67890**)

mid = aw_merchant_id
fcntr = aw_feed_country
flng =  aw_feed_language
dscnt = discount
bttype = event type
item = items (the array) maps to (items.price * items.quantity * items.id)

Linker til beslektet innhold

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt