Zaznamenávanie konverzií pomocou údajov košíka

Sledujte počet transakcií spolu s výnosmi a ziskom vygenerovaným v nákupných reklamách pomocou prehľadov konverzií košíka. Ak používate sledovanie konverzií v službe Google Ads, môžete odosielať údaje košíka týkajúce sa konverzií nákupu alebo predaja. Ak sledovanie konverzií ešte nepoužívate, musíte si ho nastaviť.

Kliknutie na reklamu týkajúcu sa jedného z výrobkov, ktoré propagujete prostredníctvom služby Google Ads, môže viesť k predaju iných produktov. Zistite, ktoré položky ľudia nakupujú po kliknutí na vaše reklamy, ktoré výrobky s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahnu konverziu a ktoré položky sú najpredávanejšie.

Výhody

 • podrobné prehľady predaných položiek,
 • jednoznačné sledovanie výnosov a ziskov generovaných reklamami v Nákupoch,
 • podrobné prehľady veľkosti košíka a priemernej hodnoty objednávky.

Ako zaznamenávať konverzie na základe údajov košíka


Poznámka: Konverzie na základe údajov košíka možno zaznamenávať len pomocou konverzií na webe v službe Google Ads.

Ak chcete odoslať informácie o košíku, musíte nasadiť globálnu značku webu od Googlu. Používatelia Google Analytics, ktorí už údaje košíka poskytujú prostredníctvom rozšírení elektronického obchodu, môžu prejsť na globálnu značku webu a odosielať rovnaké informácie do sledovania konverzií v službe Google Analytics aj Google Ads. Zavedenie prehľadov košíka sa tým môže urýchliť.

Ak chcete získať ďalšie prehľady o hrubom zisku, budete musieť poskytnúť hodnotu pre atribút cena_predaného_tovaru v sekcii Cena a dostupnosť v špecifikácii údajov pre informačný kanál výrobkov služby Merchant Center. Prečítajte si viac o atribúte cena_predaného_tovaru.

Ako nastaviť a otestovať prehľady konverzií košíka

Získanie prehľadov konverzií košíka

Keď odošlete dáta košíka týkajúce sa konverzie, Google Ads skombinuje výnosy z nahlásených predaných položiek s ich COGS a vypočíta a nahlási tak hrubý zisk. Údaje o konverziách košíka, ktoré poskytnete, sa použijú na vygenerovanie prehľadov konverzií, ktoré obsahujú ďalšie podrobnosti o predajoch a predaných výrobkoch, napríklad:

 • ktoré entity ponúkajúce ceny (kampane, reklamné skupiny, skupiny produktov) zabezpečujú predaje produktov;
 • či používatelia zakúpili produkty uvedené v reklamách, na ktoré klikli;
 • či si používatelia kúpili iné výrobky, než ktoré boli uvedené v reklamách, na ktoré klikli;
 • ako odlišné dimenzie ponúk (napr. zariadenie alebo geografická oblasť) ovplyvňujú veľkosť košíka a priemernú hodnotu objednávky;
 • ktoré entity ponúkajúce ceny prinášajú najvyšší hrubý zisk.
Poznámka: Položka sa môže zaznamenať, ak je identifikátor položky v službe Merchant Center rovnaký ako identifikátor v službe Merchant Center, ktorý je prepojený s účtom Google Ads používateľa.

Prehľady konverzií košíka poskytujú štatistiky o konverziách na úrovni výrobku. Povedzme napríklad, že predávate červené topánky, a v prehľadoch konverzií košíka uvidíte, že výrobku „červené topánky“ je pripísaná konverzia predaja. Znamená to, že červené topánky boli uvedené v reklame, na ktorú klikol používateľ, ktorý si neskôr kúpil jeden z vašich výrobkov. Neznamená to však, že osoba, ktorá na reklamu klikla, si kúpila výrobok uvedený v reklame (v tomto prípade červené topánky).

Vďaka informáciám o košíku a pridruženému prehľadu je prehľad výkonnosti užitočnejší a môže vám pomôcť rozhodovať sa informovanejšie. Na základe vašich dát konverzií košíka sa môžete napríklad rozhodnúť zvýšiť svoju cenovú ponuku pre produkty, ktoré zabezpečujú najvyššiu návštevnosť súvisiacu s konverziami, nie na produkty, ktoré sú vyhodnotené ako najpredávanejšie.

Kľúčové metriky prehľadov košíka

Metriky pripísaného predaja

Metriky pripísaného predaja merajú vplyv produktu na generovanie potenciálnych zákazníkov. Vypočítavajú sa so zohľadnením všetkých objednávok, ktoré sú pripísané kliknutiu na reklamu na konkrétny výrobok. Tieto metriky môžete vidieť na stránkach Skupiny výrobkov, Reklamné skupiny, Kampane a v editore prehľadov. Zahŕňajú nasledujúce informácie:

 • Objednávky: dokončené transakcie na vašom webe, ktoré sú pripísané kliknutiam na reklamu.
 • Výnosy: celková suma príjmov zo všetkých transakcií, ktoré sú pripísané ku kliknutiam na reklamu. Výnosy sa vypočítavajú ako súčet cien všetkých položiek v košíku.
 • Cena predaného tovaru: celková suma firemných nákladov, ktoré sú pripísané určitému výrobku. Táto metrika je k dispozícii iba v prípade, že poskytnete cenu predaného tovaru.
 • Hrubý zisk: celková suma zisku zo všetkých transakcií, ktoré sú pripísané kliknutiam na reklamu. Táto metrika sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predaného tovaru. Táto metrika je k dispozícii iba v prípade, že poskytnete cenu predaného tovaru.
 • Priemerná hodnota objednávky: metrika, ktorá sa vypočíta vydelením výnosov (celková suma príjmu zo všetkých transakcií) počtom objednávok (transakcie, ktoré vzniknú v dôsledku kliknutí na reklamy).
 • Priemerná veľkosť košíka: priemerný počet výrobkov v košíku objednávky. Táto metrika sa vypočíta ako podiel súčtu počtu položiek v košíku a počtu objednávok.

Metriky predaja na úrovni ponuky

Metriky predaja na úrovni ponuky merajú skutočné predané produkty v objednávkach. Môžu vám pomôcť pochopiť, čo ľudia kupujú, keď kliknú na reklamu. Tieto metriky nájdete v editore prehľadov. Zahŕňajú nasledujúce informácie:

 • Predané jednotky: celkový počet predajov produktu.
 • Výnosy produktu: celková výška príjmu z produktu.
 • Hrubý zisk výrobku: celková výška zisku z výrobku. Táto metrika je k dispozícii iba v prípade, že poskytnete cenu predaného tovaru.

Editor prehľadov bude navyše obsahovať aj tieto metriky:

 • Priemerná cena predaného tovaru: celková suma firemných nákladov, ktoré sú pripísané tomuto výrobku, vydelená počtom predaných výrobkov a vážená zobrazeniami.

Podpora konverzií naprieč zariadeniami

Google zohľadňuje konverzie naprieč zariadeniami a ponúka tak ucelenejší prehľad metrík prehľadov košíka.
Používame modely založené na agregovaných a anonymných údajoch od používateľov, ktorí sa predtým prihlásili do služieb Googlu. Tieto modely predvídajú konverzie naprieč zariadeniami a metriky prehľadov košíka, ktoré nedokáže Google pozorovať priamo. Vďaka tomu môžeme poskytovať prehľady správania naprieč zariadeniami, ktoré spájajú pozorované a modelované konverzie bez toho, aby sme porušili ochranu súkromia používateľa.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false