Prehľady konverzií s údajmi košíka (beta)

Merajte počet transakcií spolu s výnosmi a ziskom vygenerovaným reklamami vo vyhľadávaní a nákupnými reklamami vďaka prehľadom konverzií s údajmi košíka. Ak používate sledovanie konverzií v službe Google Ads, môžete odosielať údaje košíka. Ak sledovanie konverzií nepoužívate, budete musieť túto funkciu nastaviť.

Kliknutie na reklamu môže viesť k predaju iných výrobkov, než ktoré v skutočnosti propagujete. Konverzie s údajmi košíka umožňujú zistiť, ktoré položky si používatelia kúpia po kliknutí na vaše reklamy, ktoré položky s najväčšou pravdepodobnosťou povedú ku konverzii a ktoré sú najpredávanejšie.

Výhody

 • Jasné meranie výnosov a zisku vygenerovaného službou Google Ads (Vyhľadávanie a Nákupy)
 • Podrobné prehľady veľkosti košíka a priemernej hodnoty objednávky
 • Podrobné prehľady predaných položiek

Ako zaznamenávať konverzie s údajmi košíka

Konverzie s údajmi košíka môžete používať v prípade všetkých konverzií, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 • Ide o konverzie na webe.
 • Konverzie používajú globálnu značku webu od Googlu alebo Správcu značiek Google.

Ak chcete získať ďalšie prehľady hrubého zisku, v sekcii Price & availability (Cena a dostupnosť) v špecifikácii údajov informačného kanála výrobkov v službe Merchant Center budete musieť poskytnúť hodnotu atribútu cost_of_goods_sold (cena predaného tovaru). Ďalšie informácie o atribúte cost_of_goods_sold (cena predaného tovaru)

Ako nastaviť a otestovať prehľady konverzií košíka

Získanie prehľadov konverzií košíka

Keď odošlete dáta košíka týkajúce sa konverzie, Google Ads skombinuje výnosy z nahlásených predaných položiek s ich COGS a vypočíta a nahlási tak hrubý zisk. Údaje o konverziách košíka, ktoré poskytnete, budú slúžiť na generovanie prehľadov konverzií s ďalšími podrobnosťami o predajoch a predaných výrobkoch, napríklad:

 • ako rôzne dimenzie ponúk (napr. zariadenie alebo geografická oblasť) ovplyvňujú veľkosť košíka a priemernú hodnotu objednávky;
 • či si používatelia kúpili iné výrobky, než ktoré boli propagované v reklamách, na ktoré klikli;
 • či si používatelia kúpili výrobky propagované v reklamách, na ktoré klikli;
 • ktoré položky ponúkajúce ceny (kampane, reklamné skupiny, skupiny produktov) prinášajú predaje výrobkov;
 • ktoré položky ponúkajúce ceny prinášajú najvyšší hrubý zisk.
Poznámka: Položka sa môže zaznamenať, ak je číslo účtu Merchant Center danej položky rovnaké ako číslo účtu Merchant Center prepojeného s účtom Google Ads používateľa.

Prehľady konverzií košíka poskytujú štatistiky konverzií na úrovni výrobku. Predpokladajme napríklad, že predávate a inzerujete červené topánky. Z bežných prehľadov výkonnosti zistíte, že tomuto výrobku je pripísaná nákupná konverzia. Znamená to, že červené topánky boli propagované v reklame, na ktorú klikol používateľ, ktorý si neskôr kúpil jeden z vašich výrobkov. Neznamená to však, že osoba, ktorá na reklamu klikla, si nakoniec kúpila výrobok, ktorý bol propagovaný (v tomto prípade červené topánky). Namiesto toho si mohla kúpiť iný výrobok, ktorý predávate.

Vďaka informáciám o košíku a súvisiacim prehľadom obsahujú prehľady výkonnosti ďalšie štatistiky. Zistíte napríklad, ktoré výrobky si používateľ kúpil, keď klikol na reklamu. Tieto štatistiky prehľadov košíka vám celkovo pomáhajú rozhodovať sa informovanejšie. Na základe štatistík v prehľadoch košíka sa napríklad môžete rozhodnúť zvýšiť ponuku pre výrobky, ktoré prinášajú najvyššiu návštevnosť súvisiacu s konverziami, a nie pre výrobky, ktoré sú hodnotené ako najpredávanejšie.

Kľúčové metriky prehľadov košíka

Metriky pripísaného predaja

Metriky pripísaného predaja merajú vplyv výrobku, pokiaľ ide o generovanie potenciálnych zákazníkov. Tieto metriky napríklad ukazujú, či reklama na určitý výrobok vedie k predaju tohto výrobku alebo iných výrobkov. Metriky sa vypočítavajú zo všetkých objednávok pripísaných kliknutiu na reklamu na konkrétny výrobok. Tieto metriky môžete vidieť na stránkach Skupiny výrobkov, Reklamné skupiny, Kampane a v editore prehľadov. Zahŕňajú nasledujúce informácie:

 • Objednávky: dokončené transakcie na vašom webe, ktoré sú pripísané kliknutiam na reklamu.
 • Výnosy: celková suma príjmov zo všetkých transakcií, ktoré sú pripísané kliknutiam na reklamu. Výnosy sa vypočítavajú ako súčet cien všetkých položiek v košíku.
 • Cena predaného tovaru: celková suma firemných nákladov, ktoré sú pripísané určitému výrobku. Táto metrika je k dispozícii iba v prípade, že poskytnete cenu predaného tovaru.
 • Hrubý zisk: celková suma zisku zo všetkých transakcií, ktoré sú pripísané kliknutiam na reklamu. Táto metrika sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predaného tovaru. Táto metrika je k dispozícii iba v prípade, že poskytnete cenu predaného tovaru.
 • Priemerná hodnota objednávky: metrika, ktorá sa vypočítava ako podiel výnosov (celkovej sumy príjmov zo všetkých transakcií) a počtu objednávok (transakcií, ktoré vzniknú v dôsledku kliknutí na reklamy).
 • Priemerná veľkosť košíka: priemerný počet výrobkov v košíku objednávky. Táto metrika sa vypočíta ako podiel súčtu počtu položiek v košíku a počtu objednávok.

Metriky predaja na úrovni ponuky

Metriky predaja na úrovni ponuky merajú skutočné predané produkty v objednávkach. Môžu vám pomôcť pochopiť, čo ľudia kupujú, keď kliknú na reklamu. Tieto metriky nájdete v editore prehľadov. Zahŕňajú nasledujúce informácie:

Konverzie s údajmi košíka pre reklamy vo vyhľadávaní

V prípade reklám vo vyhľadávaní používateľ neklikne na žiaden výrobok. Pri každom kliknutí na reklamu vo vyhľadávaní, ktoré vedie k objednávke, však bude možné zaznamenať metriky predaja na úrovni ponuky. Tieto výrobky sa identifikujú pomocou informačného kanála služby Merchant Center prepojeného s účtom Google Ads, v ktorom došlo ku kliknutiu vo vyhľadávaní. Informačný kanál v službe Merchant Center môžete prepojiť s účtom Google Ads aj v prípade, že nezobrazuje nákupné reklamy.

Podpora konverzií naprieč zariadeniami

V snahe poskytovať komplexnejšie prehľady metrík košíka zohľadňuje Google konverzie naprieč zariadeniami. Používame modely založené na agregovaných a anonymných údajoch od používateľov, ktorí sa predtým prihlásili do služieb Googlu. V súvislosti s metrikami košíka tieto modely predpokladajú konverzie naprieč zariadeniami, ktoré Google nedokáže pozorovať priamo. Vďaka tomu môžeme poskytovať prehľady správania naprieč zariadeniami, ktoré spájajú pozorované a modelované konverzie bez narušenia ochrany súkromia používateľa.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false