Raportowanie konwersji z danymi koszyka

Dzięki raportowaniu konwersji z danymi koszyka poznasz liczbę transakcji wygenerowanych przez reklamy produktowe oraz związane z nimi przychody i zyski. Jeśli korzystasz ze śledzenia konwersji w Google Ads, możesz przesyłać dane koszyka, by śledzić konwersje zakupu lub sprzedaży. Jeśli nie korzystasz jeszcze z tej usługi, musisz ją najpierw skonfigurować, wybierając typ konwersji, który chcesz śledzić.

Kliknięcie reklamy jednego z produktów, które oferujesz przez Google Ads, może prowadzić do sprzedaży innych. Sprawdź, które produkty są kupowane po kliknięciu reklamy, które są najpopularniejsze, a w przypadku których prawdopodobieństwo konwersji jest najwyższe.

Zalety

 • Szczegółowe raporty na temat sprzedanych produktów.
 • Dokładne informacje o przychodach i zyskach wygenerowanych przez reklamy produktowe.
 • Szczegółowe raporty na temat rozmiarów koszyka i średniej wartości zamówienia.

Jak raportować konwersje z danymi koszyka


Uwaga: do raportowania konwersji z danymi koszyka można użyć tylko konwersji w witrynie w Google Ads.

Aby przesyłać informacje o koszyku, musisz zacząć używać globalnego tagu witryny. Użytkownicy Google Analytics, którzy przesyłają już dane koszyka, korzystając z rozszerzeń eCommerce, mogą przejść na globalny tag witryny i przesyłać te same informacje zarówno do Google Analytics, jak i do śledzenia konwersji w Google Ads. Dzięki temu będą mogli szybciej zacząć korzystać z raportów dotyczących koszyka.

Aby uzyskać dodatkowe raporty o zysku brutto, w sekcji „Cena i dostępność” specyfikacji danych produktów w pliku danych, który wysyłasz do Merchant Center, musisz podać wartość atrybutu cost_of_goods_sold [koszt_własny_sprzedaży (cogs)]. Dowiedz się więcej o atrybucie cost_of_goods_sold [koszt_własny_sprzedaży (cogs)].

Dowiedz się, jak skonfigurować i przetestować raportowanie konwersji koszyka.

Jak uzyskać raporty konwersji koszyka

Gdy przesyłasz dane koszyka związane z konwersją, Google Ads łączy przychody ze sprzedanych produktów objętych raportowaniem z kosztem własnym sprzedaży, by obliczać i podawać w raportach zysk brutto. Przesłane przez Ciebie dane o konwersjach koszyka zostaną wykorzystane do wygenerowania raportów konwersji. Będą one zawierać dodatkowe informacje o sprzedaży i sprzedanych produktach, takie jak:

 • które opcje określania stawek (na poziomie kampanii, grupy reklam lub grupy produktów) zwiększają sprzedaż produktów;
 • czy klienci kupili produkty prezentowane w reklamach, które klikali;
 • czy klienci kupili produkty inne niż te prezentowane w reklamach, które klikali;
 • w jaki sposób różne kryteria określania stawek (na przykład według urządzenia lub lokalizacji geograficznej) wpływają na wielkość koszyka i średnią wartość zamówienia;
 • które opcje określania stawek zapewniają najwyższy zysk brutto.
Uwaga: produkt zostanie uwzględniony w raporcie, jeśli jego identyfikator w Merchant Center jest taki sam jak ten połączony z kontem użytkownika Google Ads.

Raporty konwersji koszyka informują o konwersjach na poziomie produktu. Załóżmy na przykład, że sprzedajesz czerwone buty i w raportach konwersji koszyka widzisz, że do produktu „czerwone buty” jest przypisana konwersja zakupowa. Oznacza to, że czerwone buty były prezentowane w reklamie. Reklamę tę kliknął klient, który potem kupił jeden z Twoich produktów. Nie oznacza to jednak, że osoba, która kliknęła reklamę, kupiła prezentowany w niej produkt (w tym wypadku czerwone buty).

Dzięki informacjom o koszyku i opartych na nich raportach łatwiej będzie Ci wykorzystywać raporty wyników, by podejmować bardziej świadome decyzje. Na przykład na podstawie danych o konwersjach koszyka możesz zdecydować, że podniesiesz stawkę za produkty, które przyciągają większy ruch związany z konwersjami, a nie za te, które najlepiej się sprzedają.

Główne wskaźniki raportów dotyczących koszyka

Przypisane wskaźniki sprzedaży

Przypisane wskaźniki sprzedaży pozwalają śledzić skuteczność produktu, który ma zwiększać liczbę potencjalnych klientów. Są one obliczane z uwzględnieniem wszystkich zamówień przypisanych do kliknięcia reklamy danego produktu. Przypisane wskaźniki sprzedaży są widoczne na stronach: Grupy produktów, Grupy reklam i Kampanie oraz w edytorze raportów. Należą do nich:

 • Zamówienia: zrealizowane transakcje w Twojej witrynie przypisane do kliknięć reklamy.
 • Przychody: łączna kwota przychodu ze wszystkich transakcji przypisanych do kliknięć reklamy. Przychody są obliczane poprzez zsumowanie cen wszystkich produktów w koszyku.
 • Koszt własny sprzedaży: łączna kwota kosztów firmowych przypisanych do danego produktu. Wartość ta jest dostępna tylko wtedy, gdy podajesz koszt własny sprzedaży.
 • Zysk brutto: łączna kwota zysków ze wszystkich transakcji przypisanych do kliknięć reklamy. Wartość ta jest obliczana jako różnica między przychodami a kosztem własnym sprzedaży. Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy podajesz koszt własny sprzedaży.
 • Średnia wartość zamówienia: iloraz przychodów (łącznej kwoty ze wszystkich transakcji) i liczby zamówień (transakcji wynikających z kliknięć reklam).
 • Średnia wielkość koszyka: średnia liczba produktów w koszyku zamówienia. Ten wskaźnik to iloraz łącznej liczby produktów w koszyku i liczby zamówień.

Wskaźniki sprzedaży na poziomie oferty

Wskaźniki sprzedaży na poziomie oferty określają rzeczywiste sprzedane produkty w zamówieniach. Dzięki nim wiesz, które produkty kupowane są po kliknięciu reklamy. Wskaźniki te są widoczne w edytorze raportów. Należą do nich:

 • Sprzedane egzemplarze: łączna liczba transakcji sprzedaży produktu.
 • Przychody z produktu: łączna kwota przychodów z produktu.
 • Zysk brutto z produktu: łączna kwota zysków z produktu. Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy podajesz koszt własny sprzedaży.

Edytor raportów będzie dodatkowo zawierać te dane:

 • Średni koszt własny sprzedaży produktu: łączna kwota kosztów firmowych przypisanych do tego produktu, podzielona przez liczbę sprzedanych produktów i ważona według wyświetleń.

Obsługa konwersji na różnych urządzeniach

Aby zapewnić pełniejszy raport o danych koszyka, Google bierze pod uwagę konwersje na różnych urządzeniach.
Używamy modeli opartych na zbiorczych,  anonimowych danych o użytkownikach, którzy zalogowali się wcześniej w jednej z usług Google. Te modele prognozują konwersje na różnych urządzeniach i dane koszyka, których nie możemy bezpośrednio zmierzyć. Dzięki temu możemy zapewniać raporty o zachowaniu użytkowników na różnych urządzeniach uwzględniające konwersje rejestrowane i modelowane, a jednocześnie zachowywać prywatność użytkowników.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false