Raportowanie konwersji z danymi koszyka

Dzięki raportom konwersji z danymi koszyka określisz liczbę transakcji, a także przychody i zyski wygenerowane przez reklamy produktowe. Jeśli korzystasz ze śledzenia konwersji w Google Ads, możesz przesyłać dane koszyka, by śledzić konwersje zakupu lub sprzedaży. Jeśli nie korzystasz jeszcze ze śledzenia konwersji, skonfiguruj je.

Kliknięcie reklamy jednego z produktów, które promujesz za pomocą Google Ads, może prowadzić do sprzedaży innych. Sprawdź, które produkty są kupowane po kliknięciu reklamy, które są najpopularniejsze, a w przypadku których prawdopodobieństwo konwersji jest najwyższe.

Zalety

 • Szczegółowe raporty na temat sprzedanych produktów.
 • Dokładne informacje o przychodach i zyskach wygenerowanych przez reklamy produktowe.
 • Szczegółowe raporty na temat rozmiarów koszyka i średniej wartości zamówienia.

Jak raportować konwersje z danymi koszyka

Aby przesłać informacje o koszyku, musisz przejść na globalny tag witryny Google. Użytkownicy Google Analytics, którzy już przesyłają dane koszyka za pomocą rozszerzeń e-commerce, mogą przejść na globalny tag witryny i przesyłać te same informacje zarówno do Google Analytics, jak i do śledzenia konwersji w Google Ads. Dzięki temu będą oni mogli szybciej zacząć korzystać z raportów na temat koszyka.

Dowiedz się, jak skonfigurować i przetestować raportowanie konwersji koszyka.

Jak uzyskać raporty konwersji koszyka

Przesłane przez Ciebie dane konwersji koszyka zostaną wykorzystane do wygenerowania raportów konwersji. Będą one zawierać dodatkowe szczegółowe informacje o sprzedaży i sprzedanych produktach, takie jak:

 • które opcje określania stawek (kampanie, grupy reklam lub grupy produktów) zwiększają sprzedaż produktów;
 • czy klienci kupili produkty prezentowane w reklamach, które klikali;
 • czy klienci kupili produkty inne niż te prezentowane w reklamach, które klikali;
 • w jaki sposób różne kryteria określania stawek (na przykład urządzenie lub lokalizacja geograficzna) wpływają na wielkość koszyka i średnią wartość zamówienia;
 • które opcje określania stawek zapewniają najwyższy zysk brutto.
Uwaga: produkt zostanie uwzględniony w raporcie, jeśli jego identyfikator w Merchant Center jest taki sam jak ten połączony z kontem użytkownika Google Ads.

Raporty konwersji koszyka informują o konwersjach na poziomie produktu. Załóżmy na przykład, że sprzedajesz czerwone buty i w raportach konwersji koszyka widzisz, że do produktu „czerwone buty” jest przypisana konwersja zakupowa. Oznacza to, że czerwone buty były prezentowane w reklamie. Reklamę tę kliknął klient, który potem kupił jeden z Twoich produktów. Nie oznacza to jednak, że osoba, która kliknęła reklamę, kupiła prezentowany w niej produkt (w tym wypadku czerwone buty).

Informacje o koszyku i związane z tym raporty sprawiają, że raporty skuteczności są bardziej przydatne i mogą pomóc Ci w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Na przykład na podstawie danych konwersji koszyka możesz wybrać, czy chcesz podnieść stawkę za produkty, które przyciągają większy ruch związany z konwersjami, a nie za te, które najlepiej się sprzedają.

Główne wskaźniki raportów dotyczących koszyka

Przypisane wskaźniki sprzedaży

Przypisane wskaźniki sprzedaży pozwalają śledzić skuteczność produktu, który ma zwiększać liczbę potencjalnych klientów. Są one obliczane z uwzględnieniem wszystkich zamówień przypisanych do kliknięcia reklamy danego produktu. Wskaźniki są widoczne na stronach Grupy produktów, Grupy reklam, Kampanie i w edytorze raportów. Należą do nich:

 • Zamówienia: zrealizowane transakcje w Twojej witrynie przypisane do kliknięć reklamy.
 • Przychody: łączna kwota przychodu ze wszystkich transakcji przypisanych do kliknięć reklamy. Przychody są obliczane jako suma ceny wszystkich produktów w koszyku.
 • Średnia wartość zamówienia: iloraz przychodów (łącznej kwoty ze wszystkich transakcji) i liczby zamówień (transakcji wynikających z kliknięć reklam).
 • Średnia wielkość koszyka: średnia liczba produktów w koszyku zamówienia. Ten wskaźnik to iloraz łącznej liczby produktów w koszyku i liczby zamówień.

Wskaźniki sprzedaży na poziomie oferty

Wskaźniki sprzedaży na poziomie oferty określają rzeczywiste sprzedane produkty w zamówieniach. Dzięki nim wiesz, które produkty kupowane są po kliknięciu reklamy. Wskaźniki te są widoczne w edytorze raportów. Należą do nich:

 • Sprzedane egzemplarze: łączna liczba transakcji sprzedaży produktu.
 • Przychody z produktu: łączna kwota przychodów z produktu.

Obsługa konwersji na różnych urządzeniach

Aby zapewnić pełniejszy raport dotyczący danych koszyka, Google bierze pod uwagę konwersje na różnych urządzeniach.
Używamy modeli opartych na zagregowanych i anonimowych danych użytkowników, którzy zalogowali się wcześniej w jednej z usług Google. Te modele prognozują konwersje na różnych urządzeniach i dane koszyka, których nie możemy bezpośrednio zmierzyć. Dzięki temu możemy zapewniać raporty o zachowaniu użytkowników na różnych urządzeniach uwzględniające konwersje rejestrowane i modelowane, a jednocześnie zachowywać prywatność użytkowników.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem