Par reklāmguvumu pārskatu veidošanu, izmantojot iepirkumu groza datus

Reklāmguvumu pārskatu veidošanā izmantojot iepirkumu groza datus, varat noteikt pirkumu reklāmu veicināto darījumu skaitu, kā arī ieņēmumus un peļņu. Ja izmantojat Google Ads reklāmguvumu uzskaiti, varat iesniegt iepirkumu groza datus, lai veidotu pārskatus par pirkumu vai pārdošanas reklāmguvumiem. Ja vēl neizmantojat reklāmguvumu uzskaiti, tā vispirms ir jāiestata.

Reklāmas klikšķis uz kāda no jūsu pakalpojumā Google Ads iekļautajiem produktiem var sekmēt citu produktu pārdošanu. Varat skatīt, kuri vienumi tiek pirkti pēc noklikšķināšanas uz jūsu reklāmām, kuriem produktiem ir vislielākā reklāmguvumu varbūtība un kuri vienumi tiek pirkti visvairāk.

Priekšrocības

 • Detalizēti pārskati par pārdotajiem vienumiem
 • Precīza pirkumu reklāmu veicināto ieņēmumu un peļņas uzskaite
 • Detalizēti pārskati par iepirkumu groza lielumu un vidējo pasūtījuma vērtību

Kā veidot reklāmguvumu pārskatus, izmantojot iepirkumu groza datus


Piezīme: tikai Google Ads vietņu reklāmguvumus var ietvert reklāmguvumu pārskatā, izmantojot iepirkumu groza datus.

Lai varētu iesniegt iepirkumu groza informāciju, jums ir jāizmanto Google vispārējais vietnes tags. Google Analytics lietotāji, kas iepirkumu groza datus jau iesniedz, izmantojot e-komercijas paplašinājumus, var ievietot vispārējo vietnes tagu, lai to pašu informāciju iesniegtu gan pakalpojumā Google Analytics, gan Google Ads reklāmguvumu uzskaitē. Tas arī var paātrināt iepirkumu groza datu izmantošanu pārskatos.

Lai pārskatā ietvertu arī bruto peļņas datus, Merchant Center produktu plūsmas datu specifikācijas sadaļā “Price & availability” (Cena un pieejamība) atribūtam cost_of_goods_sold (PPI — pārdoto preču izmaksas) ir jānorāda kāda vērtība. Uzziniet vairāk par atribūtu cost_of_goods_sold (PPI).

Uzziniet, kā iestatīt un pārbaudīt iepirkumu groza reklāmguvumu pārskatu veidošanu.

Iepirkumu groza reklāmguvumu pārskati

Lai aprēķinātu un pārskatā iekļautu bruto peļņu, programmā Google Ads tiek izmantoti iesniegtie iepirkumu groza dati — no ieņēmumiem par pārdotajiem vienumiem tiek atskaitītas pārdoto preču izmaksas (PPI). Iesniegtie iepirkumu groza reklāmguvumu dati tiks izmantoti, lai veidotu reklāmguvumu pārskatus ar papildu informāciju par pārdošanu un pārdotajiem produktiem. Papildu informācija var ietvert, piemēram, šādus rādītājus:

 • kuri cenu noteikšanas elementi (kampaņas/reklāmu kopas/produktu kopas) sekmē produktu pārdošanu;
 • vai lietotāji iegādājās tos produktus, uz kuru reklāmām noklikšķināja;
 • vai lietotāji iegādājās arī citus produktus, ne tikai tos, uz kuru reklāmām noklikšķināja;
 • kā atšķirīgas cenu noteikšanas kategorijas (piemēram, ierīce vai ģeogrāfiska atrašanās vieta) ietekmē groza lielumu un vidējo pasūtījuma vērtību;
 • kuri cenas noteikšanas elementi veicina vislielāko bruto peļņu.
Piezīme. Vienumu var iekļaut pārskatā, ja tā Merchant Center ID precīzi atbilst tam Merchant Center ID, kas ir saistīts ar lietotāja Google Ads kontu.

Iepirkumu groza reklāmguvumu pārskati ļauj jums gūt ieskatus par reklāmguvumiem produktu līmenī. Piemēram, jūs pārdodat sarkanas kurpes un iepirkumu groza reklāmguvumu pārskatos ir redzams, ka produkts “sarkanas kurpes” ir attiecināts ar pirkuma reklāmguvumu. Tas nozīmē, ka sarkanās kurpes bija iekļautas reklāmā, uz kuras pircējs noklikšķināja un vēlāk iegādājās kādu no jūsu produktiem. Tomēr tas nenozīmē, ka pircējs, kas noklikšķināja uz reklāmas, iegādājās tieši reklamēto produktu (šajā gadījumā — sarkanās kurpes).

Iepirkumu groza informācija un saistītie pārskati pilnveido veiktspējas pārskatu un tādējādi ļauj jums pieņemt pārdomātākus lēmumus. Piemēram, pamatojoties uz iepirkumu groza reklāmguvumu datiem, varat paaugstināt cenu produktiem, kas piesaista vislielāko reklāmguvumu datplūsmu, nevis vispārdotākajiem produktiem.

Iepirkumu groza pārskatu galvenie rādītāji

Attiecinātie pārdošanas rādītāji

Attiecinātie pārdošanas rādītāji ļauj izvērtēt produkta ietekmi uz potenciālo pircēju piesaistīšanu. Rādītāja vērtības tiek aprēķinātas, ņemot vērā visus pasūtījumus, kas ir attiecināti ar klikšķi uz konkrēta produkta reklāmas. Šos rādītājus varat skatīt lapā “Produktu grupas”, “Reklāmu kopas”, “Kampaņas” un pārskatu redaktorā. Rādītāji ietver tālāk norādīto informāciju.

 • Pasūtījumi: pabeigtie darījumi jūsu vietnē, kas ir attiecināti ar klikšķiem uz reklāmas.
 • Ieņēmumi: kopējais ienākumu apjoms no visiem darījumiem, kas ir attiecināti ar klikšķiem uz reklāmas. Ieņēmumi tiek aprēķināti, saskaitot visu iepirkumu groza vienumu cenu summu.
 • Pārdoto preču izmaksas (PPI): ar konkrētiem produktiem saistīto uzņēmējdarbības izmaksu kopējā summa. Šis rādītājs ir pieejams tikai tad, ja esat norādījis pārdoto preču izmaksas (PPI).
 • Bruto peļņa: kopējā peļņa no visiem darījumiem, kas ir attiecināti ar klikšķiem uz reklāmas. Šī rādītāja vērtība tiek aprēķināta kā starpība starp ieņēmumiem un pārdoto preču izmaksām. Šis rādītājs ir pieejams tikai tad, ja esat norādījis pārdoto preču izmaksas (PPI).
 • Vidējā pasūtījuma vērtība: rādītāja vērtība tiek aprēķināta, dalot ieņēmumu summu (kopējie ienākumi no visiem darījumiem) ar pasūtījumu skaitu (darījumi, kas notiek pēc klikšķa uz reklāmām).
 • Vidējais groza lielums: vidējais produktu skaits pasūtījuma iepirkumu grozā. Šī rādītāja vērtība tiek aprēķināta, kopējo groza vienumu skaitu dalot ar pasūtījumu skaitu.

Piedāvājuma līmeņa pārdošanas rādītāji

Piedāvājuma līmeņa pārdošanas rādītāji ļauj uzskaitīt faktiskos pasūtījumos pārdotos produktus. Šie rādītāji ļauj izprast, ko lietotāji iegādājas pēc tam, kad ir noklikšķinājuši uz reklāmas. Šos rādītājus varat skatīt pārskatu redaktorā. Rādītāji ietver tālāk norādīto informāciju.

 • Pārdotās vienības: kopējais pārdotā produkta vienību skaits.
 • Ieņēmumi par produktu: kopējā ieņēmumu summa no produkta pārdošanas.
 • Bruto peļņa par produktu: kopējā peļņas summa no produkta pārdošanas. Šis rādītājs ir pieejams tikai tad, ja esat norādījis pārdoto preču izmaksas (PPI).

Pārskatu redaktorā ir pieejami tālāk norādītie papildu rādītāji.

 • Produkta vidējā PPI vērtība: ar šo produktu saistīto kopējo uzņēmējdarbības izmaksu summa, kas ir dalīta ar pārdoto produktu skaitu, attiecībā pret seansu skaitu.

Atbalsts vairāku ierīču reklāmguvumiem

Lai piedāvātu vēl pilnīgāku atskaiti par iepirkumu groza pārskatu rādītājiem, Google ņem vērā arī vairāku ierīču reklāmguvumus.
Mēs izmantojam modeļus, kuru pamatā ir apkopoti un anonīmi dati no lietotājiem, kas ir iepriekš pierakstījušies Google pakalpojumos. Šie modeļi paredz vairāku ierīču reklāmguvumus un iepirkumu groza pārskatu rādītājus, kurus Google nevar novērot tieši. Tādējādi varam sniegt pārskatus par rīcību vairākās ierīcēs, un šajos pārskatos ir apkopoti novērotie un modelētie reklāmguvumi, nepārkāpjot lietotāju konfidencialitāti.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false