Hjälpa annonsörer att följa GDPR

Google har länge arbetat för att i alla lägen sätta användarna i första rummet. En del i detta åtagande gentemot användarna är att vi aldrig säljer personliga uppgifter och att vi ger användarna insyn och kontroll över annonsupplevelsen via Mitt konto och flera andra funktioner. Enligt vår policy för anpassade annonser använder vi aldrig känsliga uppgifter för att anpassa annonser. Vi investerar även i initiativ som Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiative och ads.txt för att främja ett sunt och hållbart ekosystem för annonsering.

I augusti 2017 tillkännagav vi vårt åtagande att följa den nya europeiska allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som gäller för användare i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I den här artikeln hittar du mer information om hur vi hjälper annonsörer och marknadsförare med de förändringar som GDPR innebär.

Kontraktsuppdateringar

Vi har gradvis uppdaterat våra avtal för många produkter sedan augusti 2017, för att ange om Google är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt den nya lagstiftningen.

Läs mer om hur vi använder data i Google Marketing Platform och Google Ads:

Stöd för inhämtning av samtycke

GDPR introducerar nya betydande förpliktelser för ekosystemet, och de förändringar som vi tillkännagav i vår policy för användares medgivande inom EU återspeglar detta. Enligt denna policy måste annonsörer som använder remarketingtaggar inhämta samtycke från användarna för insamling av data för anpassade annonser. Annonsörer som använder konverteringstaggar för mätningssyften måste inhämta samtycke för användning av cookies.

För att ta itu med frågor som vi fått från våra kunder har vi uppdaterat cookiechoices.org med förslag på formuleringar och en lista över tredjepartslösningar som kan användas för att inhämta samtycke.

Om du använder annonsprodukter från Google som tar emot data från din webbplats eller app rekommenderar vi att du läser Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster, där vi beskriver hur Google hanterar data i olika annonsprodukter. Om du gör det uppfyller det kraven i vår policy för användares medgivande inom EU att ge användarna information om hur Google använder deras personuppgifter.

Ändringar i annonsvisning och mätning från tredje part

I Google Ad Manager, AdSense och AdMob

För att hjälpa utgivare att välja vilka annonsteknikleverantörer som ska kunna visa och mäta annonser på utgivarnas webbplatser och appar för användare i EES har vi lanserat kontroller för annonsteknikleverantörer för utgivare (Google Ad Exchange, AdMob, AdSense). För utgivare som inte vill använda kontrollerna för att skapa egna listor används en lista över vanliga annonsteknikleverantörer.

I praktiken innebär detta att dina Google Ads- och Display & Video 360-kampanjer bara visar annonsexponeringar i EES där en viss utgivare har valt (och har fått användarsamtycke till) de annonsteknikleverantörer du anlitar. Alla leverantörer på listan har delat en länk med Google som förklarar deras dataanvändning, uppgett särskild information som krävs enligt GDPR och samtyckt till att följa vår policy för dataanvändning. Alla leverantörer som du arbetar med kan kontakta Google för att ansöka om certifiering att tas med i listan över annonsteknikleverantörer.

Som vi tidigare har tillkännagett lanserar vi också en lösning för icke-anpassade annonser (Google Ad Manager, AdMob, AdSense) så att utgivarna kan låta användare i EES välja mellan anpassade och icke-anpassade annonser (eller visa endast icke-anpassade annonser för användare i EES). Kampanjer som till exempel når användare baserat på demografi och kategorier av appar som de har installerat kan inte visas i annonsutrymmen för icke-anpassade annonser. De val som användarna gör på utgivarwebbplatser som erbjuder icke-anpassade annonser avgör tillgängligheten av annonsutrymme för anpassade och icke-anpassade annonser för dessa webbplatser. Vi rekommenderar att Google Ads- och Display & Video 360-annonsörer noggrant övervakar kampanjvisning efter den 25 maj och överväger alternativa kampanjkriterier efter behov.

På YouTube

I januari 2017 meddelade vi att YouTube globalt slutar godkänna de flesta mätpixlar från tredje part med början den 21 maj 2018. Vi meddelade också att vi arbetar med en liten grupp leverantörer (bland annat comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar och Dynata) för att utvärdera omcertifieringen av deras pixlar. Annonsörer kan dessutom aktivera YouTube-rapportering via de partner som vi har integrerat med Ads Data Hub (ADH).

Kontroller för insamling, radering och lagring av data

Målgruppslistor i Google Ads/Google Marketing Platform

  • Målgrupper för Kundmatchning i Google Ads: Vi lagrar inte dina datafiler längre än vad som krävs för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs (se Så använder Google data från Kundmatchning). När det är klart raderar vi datafilerna som du har laddat upp via Google Ads eller Google Ads API (AdWords API):et. Du kan läsa mer om hur du uppdaterar eller ersätter en befintlig målgrupp för Kundmatchning i Uppdatera din kundlista.
  • Remarketing med Google Ads eller Floodlight-taggar: Annonsörerna kontrollerar vilka användare som läggs till och inte läggs till i remarketinglistor och hur länge användarna är kvar på en lista. Om du använder Google Ads- eller Floodlight-taggen för remarketing måste du se till att taggen inte är aktiv för användare som har angett att de inte vill få anpassade annonser. Det finns många sätt att göra detta på. Vi rekommenderar att du kontaktar webbansvarig för att få information om möjliga lösningar, till exempel Google Taggstyrning. Om du använder Google Analytics-taggen för Google Ads-remarketing, se avsnittet Google Analytics-data nedan.
  • Listor som tillhandahålls av Campaign Manager: Annonsörerna kontrollerar hur länge cookies är kvar på en viss målgruppslista. Om du vill ta bort en användare från en lista kan du lägga till en 1:a bredvid identifieraren som är associerad med den cookie som du vill ta bort från listan. Om du vill läsa mer, se File formating > File headers > Delete i artikeln Provided lists i hjälpcentret.

Google Analytics-data

Google Analytics innehåller sedan länge funktioner och policyer som hjälper dig att skydda din data. Här är några exempel på funktioner som kan vara användbara när du bedömer hur GDPR kommer att påverka ditt företag och er implementering av Analytics.

  • Datalagring: Använd kontroller för datalagring för att hantera hur länge din användar- och händelsedata ska lagras på våra servrar.
  • Användare: Med API:et för användarradering kan du hantera radering av all data som är kopplad till enskilda användare (t.ex. besökare) från dina Google Analytics- och/eller Analytics 360-egendomar.
  • Egendomar och konton: Google Analytics-kunder kan även radera data för sina egendomar och/eller konton.
  • Remarketing: Annonsörer kontrollerar vilka användare som läggs till och inte läggs till i remarketinglistor. Om du använder Google Analytics kan du se till att annonseringsfunktionerna är inaktiverade för användare som har angett att de inte vill få anpassade annonser. Om du vill inaktivera annonseringsfunktioner för dessa användare, inklusive remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner, se Inaktivera annonsfunktioner i guiden Visningsegenskaper.

Arbeta med IAB-ramverket

Köpa annonsutrymme från Google Ad Manager och AdSense:

  • När Google har registrerats på IAB:s globala leverantörslista kommer Display & Video 360 att visa programmatiska icke-anpassade annonser för utgivare på Google Ad Manager under förutsättning att användaren gett sitt samtycke till Google för syfte 1 (Informationslagring och åtkomst) och syfte 3 (Annonsval, leverans, rapportering) i IAB Europe:s ramverk.

  • Från början av juni kan utgivare som använder IAB Europe:s ramverk visa anpassade annonser via Google Ad Manager. Detta är en interimslösning som omsätter samtycke som samlats in av IAB:s ramverk till inställningarna för Google Ad Manager-annonsteknikleverantörer. När samtycke har getts till alla utgivare som valts för syfte 1, syfte 2 och syfte 3 i ramverket kan anpassade annonser visas.

  • Vi förväntar oss att Google Ad Manager kommer att vara helt integrerat med IAB Europe:s ramverk i augusti. Då kan utgivare visa anpassade annonser utifrån samtycke från en användare eller per leverantör, eller visa icke-anpassade annonser.

Köpa annonsutrymme på börser från tredje part:

När Google har registrerats på IAB:s globala leverantörslista kan Display & Video 360-användare köpa annonsutrymme från våra partnerbörser från tredje part, som också omfattas av Googles policy för användares medgivande inom EU, förutsatt att börsen från tredje part skickar oss förfrågningar som innehåller uttryckligt syfte och leverantörssamtycke i budbegäran (med hjälp av IAB:s ramverk). När ett giltigt samtycke ges kan Display & Video 360 visa anpassade annonser via dessa börser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt