Mainostajien tukeminen GDPR:n ja AADC:n noudattamisessa

Käyttäjän etu on jo kauan ollut lähtökohtana kaikessa Googlen toiminnassa. Olemme käyttäjiemme luotettavia kumppaneita emmekä milloinkaan myy käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Lisäksi edistämme avoimuutta ja annamme käyttäjille mahdollisuuden päättää mainoskokemuksiinsa liittyvistä asioista oman tilin asetusten ja useiden muiden ominaisuuksien avulla. Personoitua mainontaa koskevan käytäntömme mukaisesti emme koskaan käytä arkaluontoisia tietoja mainosten personointiin. Tuemme myös Coalition for Better Adsin, Digital News Innovation Fundin, Google News Initiativen ja ads.txt:n kaltaisia hankkeita, jotta voimme olla mukana luomassa toimivaa ja kestävää mainonnan ekosysteemiä.

Elokuussa 2017 ilmoitimme, että sitoudumme noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), joka koskee Euroopan talousalueella (ETA) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevia käyttäjiä.

Tässä artikkelissa on lisätietoja siitä, millä tavoin tuemme mainostajia ja markkinoijia.

Sopimuspäivitykset

Olemme elokuusta 2017 lähtien tehneet useiden tuotteiden sopimusehtoihin päivityksiä, joissa otetaan huomioon Googlen asema joko henkilötietojen käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä uuden lain mukaisesti.

Lue lisää siitä, miten käytämme dataa Google Marketing Platform ‑mainontatuotteissa ja Google Adsissa:

Suostumuksen pyytämiseen liittyvä tuki

GDPR asettaa mainontajärjestelmälle merkittäviä uusia velvoitteita. EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytännön muutokset, joista aiemmin ilmoitimme, ovat näiden uusien vaatimusten mukaisia. Tämän käytännön mukaan uudelleenmarkkinointitageja käyttävien mainostajien on saatava käyttäjiltä suostumus datan keräämiseen mainosten yksilöllistä kohdentamista varten ja mainostajien, jotka käyttävät konversiotageja mittaustarkoituksiin, on saatava käyttäjiltä suostumus evästeiden käyttöön.

Vastauksena asiakkailtamme tulleisiin kysymyksiin olemme päivittäneet osoitteeseen cookiechoices.org esimerkkejä suostumuskielestä ja saatavilla olevista kolmannen osapuolen suostumusratkaisuista.

Jos käytät Googlen mainontatuotteita, jotka vastaanottavat dataa sivustoltasi tai sovelluksestasi, suosittelemme lisäämään linkin Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja? ‑sivulle, jolla kerrotaan, miten Google käsittelee dataa mainostuotteissaan. Näin tarjoat käyttäjillesi tietoa siitä, miten Google käsittelee heidän henkilötietojaan, ja noudatat päivitettyä EU-alueella asuvan käyttäjän suostumuskäytäntöämme.

Kolmansien osapuolien toteuttamaan mainosten näyttöön ja mittaukseen tehdyt muutokset

Google Ad Manager, Ad Exchange, AdSense ja AdMob

Olemme lanseeranneet julkaisijoille tarkoitettuja mainosteknologiatyökaluja (Ad Manager/AdX, AdMob ja AdSense). Niiden avulla julkaisijat voivat valita mainosteknologioiden tarjoajat, jotka voivat toimittaa mainoksia heidän sivustoilleen ja sovelluksiinsa Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä mitata mainosten tuloksia. Jos julkaisija ei valitse omaa hyväksyttyjen mainosteknologioiden tarjoajien luetteloa näiden työkalujen avulla, käyttöön otetaan yleisesti käytettyjen mainosteknologioiden tarjoajien luettelo.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Google Ads- ja Display & Video 360 ‑kampanjoidesi mainokset näkyvät ja tavoittelevat impressioita Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain paikoissa, joissa julkaisija on valinnut käyttämäsi mainosteknologian tarjoajat (ja saanut käyttäjien suostumuksen). Kaikki luetellut tarjoajat ovat jakaneet Googlelle linkin, jossa kerrotaan datan käytöstä, ja antaneet tiettyjä GDPR-asetuksen edellyttämiä tietoja. Lisäksi nämä tarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan datan käyttöä koskevaa käytäntöämme. Kaikki mainosteknologian tarjoajat, joiden kanssa teet yhteistyötä, voivat ottaa yhteyttä Googleen ja hakea sertifiointia, jotta heidät voidaan lisätä mainosteknologioiden tarjoajien luetteloon.

Kuten aiemmin ilmoitimme, otamme myös käyttöön personoimattoman mainosratkaisun (Ad Manager/AdX, AdMob ja AdSense), jonka avulla julkaisijat voivat tarjota Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville käyttäjille mahdollisuuden valita personoidut tai personoimattomat mainokset (tai valita, että Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville käyttäjille näkyy vain personoimattomia mainoksia). Kampanjoissa, joilla tavoitetaan käyttäjiä esimerkiksi demografisten tietojen ja käyttäjien asentamien sovellusluokkien perusteella, ei voi näkyä mainoksia personoimattomassa mainosinventaarissa. Valinnat, jotka käyttäjät tekevät personoimattomia mainoksia tarjoavien julkaisijoiden sivustoilla, määrittävät, onko kyseisillä sivustoilla saatavilla personoitua ja personoimatonta mainosinventaaria. Kehotamme Google Ads- ja Display & Video 360 -mainostajia seuraamaan tarkasti kampanjan jakelua ja harkitsemaan tarvittaessa vaihtoehtoisia kampanjaehtoja.

YouTube

Tammikuussa 2017 ilmoitimme, että useimpia mainosten mittauksessa käytettäviä kolmannen osapuolen pikseleitä ei hyväksytä YouTubessa 21.5.2018 alkaen. Ilmoitimme myös, että teemme yhteistyötä joidenkin palveluntarjoajien kanssa (kuten comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT, Nielsen, Kantar ja Dynata) sen arvioimiseksi, onko kyseisten palveluntarjoajien pikselit sertifioitava uudelleen. Lisäksi mainostajat voivat ottaa käyttöön YouTube-raportoinnin Ads Data Hubiin (ADH) integroitujen kumppanien kautta.

Datan keräämiseen, poistamiseen ja säilyttämiseen liittyvät hallintaominaisuudet

Yleisöluettelot Google Adsissa ja Google Marketing Platform ‑mainontatuotteissa

  • Google Adsin asiakaskohdistusyleisöt: Säilytämme mainostajien lataamia datatiedostoja vain niin kauan kuin asiakaskohdistusyleisöjen luominen ja käytäntöjenmukaisuuden varmistaminen edellyttävät (katso Miten Google käyttää asiakaskohdistustietoja?). Kun nämä prosessit ovat päättyneet, poistamme viivyttelemättä Google Adsiin tai Google Ads APIin ladatut datatiedostot. Lisätietoja asiakaskohdistusyleisöjen päivittämisestä tai korvaamisesta on artikkelissa Asiakasluettelon päivittäminen.
  • Uudelleenmarkkinointi Google Ads- tai Floodlight-tagien avulla: Mainostajat voivat määrittää uudelleenmarkkinointiluetteloihin lisättävät käyttäjät ja sen, miten kauan käyttäjät pysyvät luettelossa. Jos käytät Google Ads- tai Floodlight‑tagia uudelleenmarkkinointiin, sinun on varmistettava, että tagi ei ole aktiivinen käyttäjillä, jotka eivät ole antaneet suostumustaan personoitujen mainosten käyttämiseen. Voit tehdä tämän monella eri tavalla. Suosittelemme kysymään web-kehittäjältäsi tietoja mahdollisista ratkaisuista, myös Google Tag Managerista. Jos käytät Google Analytics ‑tagia Google Adsin uudelleenmarkkinointiin, tutustu alla olevaan Google Analytics ‑dataa käsittelevään osioon.
  • Campaign Manager 360:n valmiit luettelot: Mainostajat voivat päättää, miten kauan evästeet pysyvät tietyssä yleisöluettelossa. Jos haluat poistaa käyttäjän luettelosta, voit lisätä luvun 1 siihen evästeeseen liittyvän tunnisteen viereen, jonka haluat poistaa luettelosta. Saat lisätietoja valitsemalla ohjekeskuksen Provided lists ‑artikkelista File formatting > File headers > Delete.

Google Analytics ‑data

Google Analytics on pitkään sisältänyt ominaisuuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat datasi suojaamisessa. Erityisesti seuraavista ominaisuuksista voi olla hyötyä, kun arvioit sitä, miten GDPR vaikuttaa yrityksesi yksilölliseen tilanteeseen ja Analyticsin käyttöön yrityksessäsi.

  • Datan säilytys: Datan säilytykseen liittyvien hallintaominaisuuksien avulla voit määrittää, miten kauan käyttäjä- ja tapahtumadataa säilytetään palvelimillamme.
  • Käyttäjät: User Deletion APIn avulla voit hallita kaiken yksittäiseen käyttäjään (kuten sivuston kävijään) liittyvän datan poistamista Google Analytics- tai Analytics 360 ‑omaisuuksista.
  • Omaisuudet ja tilit: Google Analytics ‑asiakkaat voivat myös poistaa omaisuuksiinsa tai tileihinsä liittyvää dataa.
  • Uudelleenmarkkinointi: Mainostajat voivat määrittää uudelleenmarkkinointiluetteloihin lisättävät käyttäjät. Jos käytät Google Analyticsia, voit varmistaa, että mainontaominaisuudet on poistettu käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät ole antaneet suostumustaan personoitujen mainosten käyttämiseen. Jos haluat poistaa mainontaominaisuudet (myös uudelleenmarkkinoinnin ja mainonnan raportointiominaisuudet) käytöstä näiltä käyttäjiltä, katso lisätietoja Display Features ‑ohjeen (Display-verkoston ominaisuudet) kohdasta Disable advertising features (Mainontaominaisuuksien poistaminen käytöstä).

Eurooppalaiset lapsia koskevat tietosuojasäädökset

Elokuussa 2020 julkistimme sitoumuksemme noudattaa Ikäryhmälle sopivaa suunnittelua koskevia sääntöjä (AADC) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muita lapsia koskevia tietosuojamääräyksiä Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä.

Ikäryhmälle sopivaa suunnittelua koskevien sääntöjen ja niihin liittyvien lasten tietosuojamääräysten mukaan mainostajat eivät saa kohdistaa tai personoida mainoksia alle 18-vuotiaille käyttäjille Euroopan talousalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä. Lisäksi Google ottaa käyttöön turvatoimia estääkseen ikäryhmän kannalta arkaluontoisten mainosluokkien näyttämisen lapsille ja nuorille. Mainostajana voit myös täyttää tämän lomakkeen ja pyytää, että mainostesi näkyminen estetään alle 17-vuotiaille sisäänkirjautuneille käyttäjille. Tämä poissulkeminen koskee Haku-, Display-, YouTube- ja Shopping-kampanjoiden mainoksia Google Adsissa, kun Googlen järjestelmät osoittavat, että käyttäjä on alle 17-vuotias edellä mainituilla alueilla tai nuorempi kuin kyseisessä maassa sovellettava ikäraja.

IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehys

Google tukee nyt IAB:n läpinäkyvyys- ja suostumuskehyksen versiota 2.0. Lue lisää siitä, miten Google Marketing Platformin mainontatuotteet ja Google Ads integroidaan IAB:n TCF-versioon 2.0:

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false
false