เกี่ยวกับการเปรียบเทียบราคาสำหรับโฆษณา Shopping (เบต้า)

การเปรียบเทียบราคาสำหรับโฆษณา Shopping แสดงราคาโดยเฉลี่ยที่ผู้ขายรายอื่นๆ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่คุณขาย คุณจะเห็นราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักจากการคลิกของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ซึ่งจะช่วยให้ทราบราคาที่ผู้ลงโฆษณารายอื่นดึงดูดให้ผู้ใช้คลิกผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ได้สำเร็จ 

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของการเปรียบเทียบราคาสำหรับโฆษณา Shopping

ประโยชน์

การรายงานการเปรียบเทียบราคาอาจมีประโยชน์เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

  • การเสนอราคา: ระบุผลิตภัณฑ์ที่ราคาดีกว่าคู่แข่งและปรับราคาเสนอให้เหมาะสม หรือลดราคาเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่ดีเท่าคู่แข่ง รวมกลยุทธ์ด้วยการกำหนดราคาที่น่าดึงดูดและเพิ่มราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
  • การวินิจฉัย: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน
  • การจัดประเภท: ตัดสินใจจัดประเภทด้วยการทำความเข้าใจอุปสงค์ของจุดราคาที่ต่างกัน
  • การกำหนดราคา: ทำความเข้าใจระดับราคาของคุณเทียบกับผู้ขายรายอื่นๆ เพื่อตัดสินใจเรื่องการกำหนดราคา

วิธีการทำงาน

มีเมตริก 3 รายการที่จะช่วยในการวัดการเปรียบเทียบราคา ดังนี้

  • ราคาผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย: ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์เมื่อโฆษณาของคุณแสดงหรือแข่งขันในการประมูล
    ราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ: ราคาถ่วงน้ำหนักจากการคลิกโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์จากผู้ขายทุกรายที่โฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นโดยใช้โฆษณา Shopping ตัวอย่างเช่น 
ผู้ขาย ราคาผลิตภัณฑ์ คลิก (ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา)
ผู้ขาย A 3,000 บาท 9
ผู้ขาย B 3,600 บาท 1
ผู้ขาย C 3,750 บาท 0

ราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ = (3,000 บาท x 9 + 3,600 บาท x 1 + 3,750 บาท x 0) ÷ 10 คลิก = 3,060 บาท

  • ความแตกต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ: เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันระหว่างราคาผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ของคุณกับราคาผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง ราคาที่แตกต่างกันของกลุ่มผลิตภัณฑ์จะถ่วงน้ำหนักโดยอิงจากโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการเข้าชม ระบบจะถ่วงน้ำหนักผลิตภัณฑ์ยอดนิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม

หากต้องการดูข้อมูลการเปรียบเทียบราคา ให้ใช้ฟีเจอร์การรายงานมาตรฐานของ Google Ads เมื่อค้นหาคอลัมน์ คุณจะเห็นราคาผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย ใน "Shopping" และจะเห็นราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบและความแตกต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบใน “เมตริกการแข่งขัน” คุณเปรียบเทียบการเปรียบเทียบราคากับเมตริกประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อดูการรายงานขั้นสูงได้ 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว