Om prissammenligning for Shopping-annonser (betaversjon)

Med prissammenligning for Shopping-annonser kan du se hvilke priser andre selgere i gjennomsnitt tar for de samme produktene som du selger. Du ser en klikkvektet gjennomsnittspris for hvert produkt, som kan hjelpe deg med å forstå prisen som andre annonsører klarer å få klikk for et bestemt produkt med. 

I denne artikkelen forklarer vi hvordan prissammenligning for Shopping-annonser fungerer.

Fordeler

Rapporter med prissammenligning kan være nyttig når du tar avgjørelser om:

  • Budgivning: Identifiser produkter som er konkurransedyktige på pris og juster budene dine tilsvarende. Eller reduser budene på produkter som er mindre konkurransedyktige på pris. Kombiner strategier ved å sette attraktive priser og øke bud for populære produkter.
  • Diagnostikk: Forstå resultatendringer som skyldes prisendringer eller endringer i konkurransemiljøet.
  • Sortiment: Ta informerte utvalgsbeslutninger ved å forstå etterspørselen etter ulike prispunkter.
  • Prissetting: Forstå hvordan prisen din sammenlignes med andre selgere for å ta prisbeslutninger.

Sånn fungerer det

Det er tre beregninger tilgjengelig for å hjelpe deg med å måle prissammenligninger:

  • Gjennomsnittlig produktpris: Dette er gjennomsnittsprisen på et produkt da annonsen din ble vist eller var konkurransedyktig
    Pris for referansemålingsprodukt: Dette er den gjennomsnittlige klikkvektede prisen for et produkt for alle selgere som annonserer for dette produktet med Shopping-annonser Eksempel: 
Selger Produktpris Klikk (de siste sju dagene)
Selger A 1000 kr 9
Selger B 1200 kr 1
Selger C 1250 kr 0

Pris for referansemålingsprodukt = (1000 kr x 9 + 1200 kr x 1 + 1250 x 0) ÷ 10 klikk = 1020 kr.

  • Prisforskjell for referansemålingsprodukt: Dette er den prosentvise forskjellen mellom den gjennomsnittlige prisen på produktet ditt og tilhørende referansepris. For produktgrupper blir prisforskjellen vektet basert på produktets trafikkpotensial. Mer populære produkter vektes høyere enn mindre populære produkter.

For å finne dataene dine med prissammenligning bruker du standard rapporteringsfunksjoner i Google Ads. Når du søker etter kolonner, finner du Gjennomsnittlig produktpris under «Shopping», og Pris for referansemålingsprodukt og Prisforskjell for referansemålingsprodukt finner du under «Mål for konkurransedyktighet». Du kan sammenligne prissammenligninger med andre resultatberegninger for avansert rapportering. 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt