Par etalona cenu pirkumu reklāmām (beta)

Etalona cena pirkumu reklāmām apzīmē vidējo cenu, ko tirgotāji piemēro tādiem pašiem produktiem, kādus pārdodat jūs. Tā ir ar klikšķiem svērtā vidējā cena katram produktam — tādējādi varat gūt izpratni par cenu, ar kuru citi reklāmdevēji sekmīgi piesaista klikšķus noteiktiem produktiem. 

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas etalona cenas pirkumu reklāmām.

Ieguvumi

Etalona cenu pārskati var būt noderīgi, kad ir jāpieņem lēmumi par tālāk norādītajiem aspektiem.

  • Cenu noteikšana: identificējiet produktus ar konkurējošām cenām, un attiecīgi pielāgojiet savas cenas. Vai samaziniet cenu produktiem, kuru cena ir mazāk konkurējoša. Apvienojiet dažādas stratēģijas — piemērojiet pievilcīgas cenas un paaugstiniet cenu populārajiem produktiem.
  • Diagnostika: izpētiet veiktspējas izmaiņas, kuru cēlonis ir cenas svārstības vai izmaiņas konkurences vidē.
  • Klāsts: izvērtējiet pieprasījumu pēc dažādām cenām un pieņemiet pārdomātus lēmumus par klāstu.
  • Cena: salīdziniet savu cenu ar citu tirgotāju cenām, lai noteiktu un piemērotu visefektīvāko cenu.

Darbība

Etalona cenas noteikšanai varat izmantot trīs rādītājus.

  • Produkta vidējā cena: produkta vidējā cena, kad tika rādīta jūsu reklāma vai kad jūsu reklāma bija konkurētspējīga kādā izsolē.
    Etalona produkta cena: vidējā ar klikšķiem svērtā cena par kādu produktu visu to tirgotāju vidū, kuri reklamē attiecīgo produktu, izmantojot pirkumu reklāmas. Piemērs. 
Tirgotājs Produkta cena Klikšķi (pēdējās 7 dienās)
A tirgotājs 100 ASV dolāru 9
B tirgotājs 120 ASV dolāru 1
C tirgotājs 125 ASV dolāru 0

Produkta etalona cena = (100 USD x 9 + 120 USD x 1 + 125 USD x 0) ÷ 10 klikšķi = 102 USD.

  • Produkta etalona cenas atšķirība: starpība procentos starp jūsu produkta vidējo cenu un saistītā produkta etalona cenu. Produktu grupām cenu starpības svērums tiek noteikts, pamatojoties uz jūsu produkta datplūsmas potenciālu. Populārākiem produktiem svērums būs lielāks nekā mazāk populāriem produktiem.

Lai atrastu etalona cenas datus, izmantojiet standarta pārskata veidošanas funkcijas programmā Google Ads. Rādītājs Produkta vidējā cena ir atrodams slejā “Pirkumi”, bet rādītāji Produkta etalona cena un Produkta etalona cenas atšķirības ir pieejami slejā “Konkurējošie dati”. Lai pārskatā iekļautu papildu datus, varat salīdzināt etalona cenas ar citiem veiktspējas rādītājiem. 

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.