Teave Shopping-reklaamide hinnavõrdluste kohta (beeta)

Shopping-reklaamide hinnavõrdlused näitavad, milline on teiste kaupmeeste määratud keskmine hind nende toodete puhul, mida ka teie müüte. Näete iga toote puhul saadud klikkide arvu alusel arvutatud keskmist hinda, mis aitab teil mõista, millise hinnaga teised reklaamijad inimesi toote reklaamil klikkima meelitavad. 

Selles artiklis selgitatakse, kuidas Shopping-reklaamide puhul hinnavõrdlused toimivad.

Eelised

Hinnavõrdluse aruandlus võib olla kasulik juhul, kui teete otsuseid järgmise kohta.

  • Pakkumine: tuvastage tooted, mille hind on konkurentsivõimeline, ja kohandage selle järgi oma pakkumisi. Toodete puhul, mille hind ei ole nii konkurentsivõimeline, võite ka pakkumisi vähendada. Kombineerige strateegiaid, pakkudes soodsaid hindu ja tõstes populaarsete toodete pakkumisi.
  • Diagnostika: mõistke toimivuse muutusi, mille põhjuseks võib olla hinna muutmine või muutused turul.
  • Tootevalik: tehke teadlikke otsuseid tootevaliku määramisel, mõistes nõudlust eri hinnapunktide lõikes.
  • Hinnakujundus: võrrelge enda pakutavat hinda teiste kaupmeestega, et hinna puhul õigeid otsuseid teha.

Tööpõhimõtted

Hinnavõrdluste puhul on teile abiks kolm mõõdikut.

  • Toote keskmine hind: see on toote keskmine hind, kui teie reklaami esitati või kui teie reklaam oli oksjonil konkurentsivõimeline.
    Toote võrdlushind: see on toote saadud klikkide arvu alusel arvutatud keskmine hind, arvestades kõiki seda toodet Shopping-reklaamidega reklaamivaid müüjaid. Näide 
Müüja Toote hind Klikid (viimase seitsme päeva jooksul)
Kaupmees A 100 eurot 9
Kaupmees B 120 eurot 1
Kaupmees C 125 eurot 0

Toote võrdlushind = (100 eurot x 9 + 120 eurot x 1 + 125 eurot x 0) ÷ 10 klikki = 102 eurot.

  • Toote võrdlushinna erinevus: see on protsentuaalne erinevus teie toote keskmise hinna ja seotud toote võrdlushinna vahel. Tooterühmade korral kaalutakse hinnaerinevus teie toote potentsiaalse liikluse alusel. Populaarsemate toodete kaal on kõrgem kui vähem populaarsete toodete kaal.

Hinnavõrdluse andmete leidmiseks kasutage tavapäraseid Google Adsi aruandlusfunktsioone. Veergude otsimisel näete jaotises „Shopping” valikut Keskmine toote hind ning jaotises „Konkurentsimõõdikud” valikuid Toote võrdlushind ja Toote võrdlushinna erinevus. Põhjalikumaks aruandluseks on hinnavõrdlusi võimalik võrrelda ka muude toimivusmõõdikutega. 

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse