Σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης τιμής για διαφημίσεις Αγορών (beta)

Με τα κριτήρια αξιολόγησης τιμής για διαφημίσεις Αγορών βλέπετε, κατά μέσο όρο, πώς τιμολογούν άλλοι έμποροι τα ίδια προϊόντα που πωλείτε και εσείς. Θα δείτε μια μέση τιμή για κάθε προϊόν, σταθμισμένη με βάση τα κλικ, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την τιμή με την οποία άλλοι διαφημιζόμενοι προσελκύουν με επιτυχία κλικ για ένα συγκεκριμένο προϊόν. 

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργούν τα κριτήρια αξιολόγησης τιμής για διαφημίσεις Αγορών.

Οφέλη

Η αναφορά των κριτηρίων αξιολόγησης τιμής μπορεί να σας φανεί χρήσιμη, όταν λαμβάνετε αποφάσεις που αφορούν στα εξής:

  • Υποβολή προσφορών: Προσδιορίστε προϊόντα που έχουν ανταγωνιστική τιμή και προσαρμόστε τις προσφορές σας ανάλογα. Μπορείτε επίσης να μειώσετε το ποσό της προσφοράς για προϊόντα με λιγότερο ανταγωνιστική τιμή. Συνδυάστε στρατηγικές, ορίζοντας ελκυστικές τιμές και αυξάνοντας το ποσό των προσφορών για δημοφιλή προϊόντα.
  • Διαγνωστικά στοιχεία: Κατανοήστε μεταβολές στην απόδοση, οι οποίες οφείλονται σε αλλαγές στην τιμολόγηση ή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Διαφοροποίηση τιμών: Λάβετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση τιμών, κατανοώντας τη ζήτηση για διαφορετικά σημεία τιμής.
  • Τιμολόγηση: Κατανοήστε πού τοποθετείται η τιμή σας σε σύγκριση με τις τιμές άλλων εμπόρων, για να λάβετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση.

Πώς λειτουργεί

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες μετρήσεις που διαμορφώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης τιμής:

  • Μέση τιμή προϊόντος: Αυτή είναι η μέση τιμή ενός προϊόντος όταν εμφανίστηκε η διαφήμισή σας ή όταν η διαφήμισή σας ήταν ανταγωνιστική σε μια δημοπρασία.
    Συγκριτική αξιολόγηση τιμής προϊόντος: Αυτή είναι η μέση τιμή σταθμισμένη με βάση τα κλικ για ένα προϊόν σε όλους τους εμπόρους που διαφημίζουν αυτό το προϊόν με διαφημίσεις Αγορών. Για παράδειγμα: 
Έμπορος Τιμή προϊόντος Κλικ (τις τελευταίες επτά ημέρες)
Έμπορος Α 100 € 9
Έμπορος Β 120 € 1
Έμπορος Γ 125 € 0

Συγκριτική αξιολόγηση τιμής προϊόντος = (100 € x 9 + 120 € x 1 + 125 € x 0) ÷ 10 κλικ = 102 €.

  • Συγκριτική αξιολόγηση διαφοράς τιμής προϊόντος: Αυτή είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της τιμής του προϊόντος σας και της σχετικής συγκριτικής αξιολόγησης τιμής. Για τις ομάδες προϊόντων, η διαφορά τιμής σταθμίζεται με βάση τις δυνατότητες επισκεψιμότητας του προϊόντος σας. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα θα έχουν μεγαλύτερη στάθμιση από τα λιγότερο δημοφιλή προϊόντα.

Για να βρείτε τα δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης τιμής, χρησιμοποιήστε τις τυπικές λειτουργίες αναφορών του Google Ads. Κατά την αναζήτηση στηλών, θα βρείτε τη στήλη Μέση τιμή προϊόντος στην ενότητα "Αγορές", καθώς και τις στήλες Συγκριτική αξιολόγηση τιμής προϊόντος και Συγκριτική αξιολόγηση διαφοράς τιμής προϊόντος στην ενότητα "Μετρήσεις ανταγωνισμού". Για σύνθετες αναφορές, μπορείτε να συγκρίνετε κριτήρια αξιολόγησης τιμής με άλλες μετρήσεις απόδοσης. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας