Всичко за базовите цени за реклами в Пазаруване

Базовите цени за рекламите в Пазаруване показват как, средно, други търговци ценообразуват същите продукти като тези, продавани от Вас. Ще видите средна цена, претеглена спрямо броя получени кликвания, за всеки продукт, която може да Ви помогне да разберете цената, на която други рекламодатели успяват да привличат кликвания за даден продукт. 

В тази статия се обяснява начинът на работа на базовите цени за реклами в Пазаруване.

Предимства

Отчитането на базовите цени може да е полезно, когато вземате решения относно следното:

  • Офериране: Идентифицирайте продукти, които са с конкурентна цена, и правете съответните корекции на офертите си. Или оферирайте по-ниско за по-малко конкурентните в ценово отношение продукти. Съчетавайте стратегии, като определяте атрактивни цени или повишавате офертите си за популярни продукти.
  • Диагностика: Разберете промените в ефективността с течение на времето, причинявани от промени в цените или в конкурентната среда.
  • Асортимент: Вземайте информирани решения относно асортимента, като разбирате търсенето за различни ценови точки.
  • Ценообразуване: Разберете как цената Ви се сравнява с други търговци, за да вземате правилни решения за ценообразуването си.

Начин на работа

Налице са три показателя, които могат да Ви помогнат да измервате базовите цени:

  • Средна цена на продукта: Това е средната цена на продукта, когато рекламата Ви се е показала или когато се е конкурирала в търг
    Базова цена на продукта: Това е средната цена на продукта, претеглена спрямо броя получени кликвания, сред всички търговци, които рекламират този продукт чрез реклами в Пазаруване. Например: 
Търговец Цена на продукта Кликвания (през последните 7 дни)
Търговец А 100 лв. 9
Търговец Б 120 лв. 1
Търговец В 125 лв. 0

Базова цена на продукта = (100 лв. x 9 + 120 лв. x 1 + 125 лв. x 0) ÷ 10 кликвания = 102 лв.

  • Разлика спрямо базовата цена на продукта: Това е разликата в проценти между средната Ви цена на продукта и свързаната с него базова цена. За групи продукти разликата в цената се претегля на базата на потенциала за трафик на продукта Ви. По-популярните продукти ще получат по-голямо тегло от по-малко популярните.

За да намерите данните за базовите си цени, трябва да използвате стандартните функции за отчитане в Google Ads. Когато търсите графи, ще намерите Средна цена на продукта под „Пазаруване“, а Базова цена на продукта и Разлика спрямо базовата цена на продукта – под „Конкурентни показатели“. Можете да сравнявате базовите цени с други показатели за ефективността за разширено отчитане. 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false