Zakázané promo ponuky Google Ads

  • Pomocou promo kódov Google Ads si možno v účte Google Ads uplatniť promo ponuky. Zmluvné podmienky pre jednotlivé promá sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
  • Ak zistíme, že osoba alebo agentúra porušila naše pravidlá pre tretie strany, pravidlá pre promo kódy alebo zmluvné podmienky programu Partners, môžeme jej pozastaviť možnosť dostávať nové promo kódy v rámci programu Partners.

Príčiny pozastavenia promo ponúk

Pozastavili sme vám možnosť dostávať nové promo kódy, pretože ste vy alebo vaša pridružená agentúra porušili naše pravidlá pre tretie strany, pravidlá pre promo kódy alebo zmluvné podmienky programu Partners.

Tu je niekoľko príkladov:

  • nastavenie viacerých účtov Google Ads na získanie návštevnosti pre rovnaký web a následné použitie promo kódu vo všetkých týchto účtoch Google Ads,

  • použitie viacerých promo kódov v rovnakom účte Google Ads,

  • predaj promo ponúk.

Čo to znamená

Keď dôjde k pozastaveniu promo ponúk, nebudete dostávať nové promo kódy, ktoré možno použiť vo vhodných účtoch alebo distribuovať potenciálnym klientom z vášho účtu Partners.

Čo bude nasledovať

Vytvorili sme súbor pravidiel pre tretie strany, pravidiel pre promo kódy a zmluvných podmienok programu Partners, ktoré musia dodržiavať všetci členovia programu Google Partners.

V prípade porušenia týchto požiadaviek vám môžeme poslať e‑mail s upozornením a možnosťou príslušný problém odstrániť. Ak problém neodstránite v stanovenom časovom období, môžeme vám pozastaviť prístup k promo ponukám.

V prípade opakovaného či vážneho porušenia týchto požiadaviek vám však môžeme prístup k promo ponukám pozastaviť okamžite bez predchádzajúceho upozornenia.

Zabránenie pozastaveniu promo ponúk

Odvolanie proti pozastaveniu

Ak bol váš prístup k propagačným ponukám pozastavený pre porušenie našich podmienok, v programe Google Partners máte možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu.

Ako sa môžete odvolať

Tu je zhrnutie procesu:

  1. Porozumejte podmienkam, ku ktorých porušeniu došlo vo vašom účte.
  2. Odošlite odvolanie.

Je dôležité postupovať krok za krokom, aby sme dostali všetky informácie, ktoré potrebujeme na posúdenie vášho odvolania.

Krok č. 1: Porozumejte príčine pozastavenia možnosti používať propagačné kódy

Prečítajte si pravidlá spoločnosti Google pre tretie strany, pravidlá používania propagačných kódov a zmluvné podmienky programu Partners, aby ste rozumeli všetkým podmienkam.

Krok č. 2: Odošlite odvolanie

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára na podanie odvolania.

Upozorňujeme však, že k obnoveniu prístupu dôjde len v prípade presvedčivých dôvodov, preto je dôležité venovať odvolaniu čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť.

Poznámka

Nezabúdajte, že posúdiť môžeme iba odvolania podané v anglickom jazyku.

Čo bude nasledovať

Po prijatí vášho odvolania posúdime a vyhodnotíme všetky poskytnuté informácie a dôkladne skontrolujeme váš účet. Následne rozhodneme o stave vášho účtu a budeme vás informovať o našich záveroch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory