Всичко за деактивираните промоционални оферти от Google Ads

  • Промоционалните кодове от Google Ads могат да се използват за прилагане на промоционална оферта към профил в Google Ads. Общите условия за всяка промоция могат да се различават според държавата.
  • Ако установим, че дадено лице или агенция нарушава нашите правила за трети страни, правилата за промоционалните кодове или Общите условия на Partners, може да спрем възможността за получаване на нови промоционални кодове чрез Partners.

Защо биват спирани промоционални оферти

Възможността да получавате нови промоционални кодове е била спряна, тъй като Вие или агенцията, с която работите в сътрудничество, сте нарушили нашите правила за трети страни, правилата за промоционалните кодове или Общите условия на Partners.

Следват няколко примера:

  • конфигуриране на множество профили в Google Ads за привличане на трафик към един и същ уебсайт и прилагане след това на промоционален код към всеки от тях;

  • прилагане на повече от един промоционален код към един и същ профил в Google Ads;

  • продажба на промоционални оферти.

Какво означава това

При спиране на промоционалните оферти няма да получавате нови промоционални кодове, които могат да бъдат прилагани към отговарящи на условията профили или предоставяни на вероятни клиенти от профила Ви в Partners.

Какво се случва

Разработили сме редица правила за трети страни и за промоционалните кодове, както и Общи условия на Partners, които всички членове на програмата Google Partners трябва да спазват.

Когато нарушите тези изисквания, може да Ви изпратим имейл с предупреждение и възможност да отстраните проблема. Ако не коригирате проблема в определения период от време, може да спрем достъпа Ви до промоционалните оферти.

Ако обаче нарушите изискванията повторно или по сериозен начин, може да спрем достъпа Ви до тези оферти незабавно, без предварително известие.

Как да предотвратите спирането на промоционални оферти

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си