Meranie interakcií s reklamou na stránkach hostených Googlom

Od 31. októbra 2018 bola na meranie konkrétnych udalostí interakcie s reklamou vo vlastníctvach hostených Googlom pre vitrínové nákupné reklamy, reklamy na miestny inventár (LIA)informatívne automobilové reklamy schválená iba malá skupina poskytovateľov merania kliknutí. Tím Google Ads pozastavil všetky reklamné skupiny, ktoré uskutočňujú volania tretej strany neschváleným poskytovateľom. Cieľom je zabezpečiť, aby sa vaše reklamy nezobrazovali bez merania.

Ak ste vo svojom účte nepovolili, aby sa dotknuté reklamy zobrazovali aj naďalej, reklamy vytvorené v minulosti budú pozastavené s cieľom zabrániť ich zobrazovaniu bez merania.

Ďalšie informácie o meraní interakcií s reklamou na stránkach hostených Googlom pomocou poskytovateľov merania kliknutí

Od 26. decembra 2019 budeme ponúkať obmedzené spracúvanie údajov pre vitrínové nákupné reklamy a reklamy na miestny inventár. Inzerentom, vlastníkom a partnerom, ktorí pôsobia v Kalifornii, tak chceme pomôcť dodržiavať kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA). Google vypne volania adresované nástrojom tretích strán na sledovanie reklamy.

V prípade vitrínových nákupných reklám už nebude možné používať šablónu sledovania na meranie interakcií na základe času pomocou parametra ValueTrack. Kliknutia na cieľové webové adresy bude naďalej možné sledovať prostredníctvom nástrojov tretích strán na sledovanie reklamy.

V prípade miestneho inventára už nebude možné používať šablóny sledovania na miestnych výkladoch hostených Googlom pomocou parametra ValueTrack. Sledovanie konverzií a interakcií prostredníctvom nástrojov tretích strán nebude možné. Kliknutia na cieľové webové adresy bude naďalej možné sledovať prostredníctvom nástrojov tretích strán na sledovanie reklamy.

Ďalšie informácie o tejto zmene

V tomto článku opisujeme pravidlá Googlu súvisiace s používaním poskytovateľov merania kliknutí pre interakcie s platenou reklamou v rámci vitrínových nákupných reklám, reklám na miestny inventárinformatívnych automobilových reklám.

Interakcie s reklamou v rámci týchto konkrétnych typov reklám zahŕňajú kliknutia, ktoré používateľa presmerujú na váš web, a nasledujúce udalosti:

Typ reklamy Udalosť interakcie
Vitrínové reklamy v Nákupoch Interakcia sa započíta, ak používateľ rozbalí reklamu a pozrie si aspoň desať sekúnd, prípadne na ňu klikne ešte pred uplynutím tohto času.
Reklamy na miestny inventár Ak používate miestny výklad hostený Googlom (GHLS), interakcia sa započíta, keď používateľ klikne na reklamu na miestny inventár a je presmerovaný na stránku hostenú Googlom.
Informatívne automobilové reklamy

Ak používateľ v galérii aspoň dvakrát potiahne prstom a dostane sa tak v nej na tretí obrázok, zaznamená sa to ako úmyselné potiahnutie a započíta sa to ako interakcia.

Pomocou poskytovateľa merania kliknutí môžete prostredníctvom šablón sledovania merať udalosti interakcie s reklamou vrátane kliknutí.

Schválení poskytovatelia merania kliknutí

Od 26. decembra 2019 platí:

  • Ak používate niektorého zo schválených poskytovateľov merania kliknutí, Google použije na interakcie s reklamou, ktoré prebehnú na stránkach hostených Googlom (vrátane kliknutí na váš web), šablónu sledovania. Znamená to, že na stránkach hostených Googlom budete môcť merať kliknutia na váš web aj platené interakcie s reklamou.
  • Ak používate poskytovateľa merania kliknutí, ktorý nie je schválený Googlom, Google použije šablónu sledovania iba na kliknutia na váš web. Znamená to, že na stránkach hostených Googlom nebudete môcť merať ostatné platené interakcie. Pomocou týchto poskytovateľov však budete môcť kliknutia stále merať externe.
  • Inzerentom, vlastníkom a partnerom pôsobiacim v Kalifornii budeme v prípade vitrínových nákupných reklám a reklám na miestny inventár ponúkať obmedzené spracúvanie údajov. Chceme im tak pomôcť dodržiavať kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA). Google vypne volania adresované nástrojom tretích strán na sledovanie reklamy.
    • V prípade vitrínových nákupných reklám už nebude možné používať šablónu sledovania na meranie interakcií na základe času pomocou parametra ValueTrack. Kliknutia na cieľové webové adresy bude naďalej možné sledovať pomocou nástrojov tretích strán na sledovanie reklamy.
    • V prípade miestneho inventára už nebude možné používať šablónu sledovania na miestne výklady hostené Googlom prostredníctvom parametra ValueTrack. Sledovanie konverzií a interakcií prostredníctvom nástrojov tretích strán nebude možné. Kliknutia na cieľové webové adresy bude naďalej možné sledovať pomocou nástrojov tretích strán na sledovanie reklamy.

Na meranie udalostí interakcie v rámci vitrínových nákupných reklám, reklám na miestny inventár a informatívnych automobilových reklám boli schválení poskytovatelia Kenshoo, MarinSearch Ads 360 (predtým DoubleClick Search).

Poznámka: Zoznam schválených poskytovateľov merania kliknutí sa vzťahuje len na udalosti interakcie s reklamou, a nie na kliknutia. Ak chcete merať iba kliknutia, môžete tak urobiť pomocou ktoréhokoľvek poskytovateľa merania kliknutí použitím šablóny sledovania.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory