Meranie interakcií s reklamou na stránkach hostených Googlom

 

Od 31. októbra 2018 bola na meranie konkrétnych udalostí interakcie s reklamou vo vlastníctvach hostených Googlom pre vitrínové reklamy v Nákupoch, reklamy miestneho inventára (LIA)informatívne automobilové reklamy schválená iba malá skupina poskytovateľov merania. Tím Google Ads pozastavil všetky reklamné skupiny, pre ktoré sa uskutočňujú hovory tretej strany neschváleným poskytovateľom, aby zabezpečil, že sa vaše reklamy nezobrazia bez merania. 

Ak ste vo svojom účte nepovolili, aby sa dotknuté reklamy zobrazovali aj naďalej, reklamy vytvorené v minulosti budú pozastavené s cieľom zabrániť ich zobrazovaniu bez merania.

Ďalšie informácie o meraní interakcií s reklamou na stránkach hostených Googlom pomocou poskytovateľov merania kliknutí

 

V tomto článku opisujeme pravidlá Googlu súvisiace s používaním poskytovateľov merania kliknutí pre interakcie s platenou reklamou v rámci vitrínových reklám v Nákupoch, reklám miestneho inventárainformatívnych automobilových reklám

Interakcie s reklamou v rámci týchto konkrétnych typov reklám zahŕňajú kliknutia na váš web a nasledujúce udalosti:

Typ reklamy Udalosť interakcie
Vitrínové reklamy v Nákupoch Interakcia sa započíta, ak používateľ rozbalí reklamu a pozrie si aspoň desať sekúnd, prípadne na ňu klikne ešte pred uplynutím tohto času. 
Reklamy miestneho inventára Ak používate miestny výklad hostený Googlom (GHLS), interakcia sa započíta, keď používateľ klikne na reklamu miestneho inventára a je presmerovaný na stránku hostenú Googlom.
Informatívne automobilové reklamy

Úmyselná interakcia sa započíta, ak používateľ v galérii aspoň dvakrát potiahne prstom a dostane sa tak na tretí obrázok.

Pomocou poskytovateľa merania kliknutí môžete prostredníctvom šablón sledovania merať udalosti interakcie s reklamou vrátane kliknutí. 

Schválení poskytovatelia merania kliknutí 

Od 31. októbra 2018 platí:

  • Ak používate schváleného poskytovateľa merania kliknutí, Google použije šablónu sledovania na interakcie s reklamou vrátane kliknutí na váš web, ktoré sa vyskytujú na stránkach hostených Googlom. Znamená to, že budete môcť merať kliknutia na váš web a interakcie s platenou reklamou na stránke hostenej Googlom.
  • Ak používate poskytovateľa merania kliknutí, ktorého Google neschválil, Google použije šablónu sledovania iba na kliknutia na váš web. Znamená to, že nebudete môcť merať ďalšie interakcie s platenou reklamou na stránkach hostených Googlom. Kliknutia však budete môcť aj naďalej externe merať prostredníctvom týchto poskytovateľov.

Na meranie udalostí interakcie v rámci vitrínových reklám v Nákupoch, reklám miestneho inventára a informatívnych automobilových reklám boli schválení poskytovatelia Kenshoo, MarinSearch Ads 360 (predtým DoubleClick Search). 

Poznámka: Zoznam schválených poskytovateľov merania kliknutí sa vzťahuje len na udalosti interakcie s reklamou, teda nie na kliknutia. Ak chcete merať iba kliknutia, môžete tak urobiť pomocou ktoréhokoľvek poskytovateľa merania kliknutí prostredníctvom šablóny sledovania. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory