Измерване на взаимодействията с рекламите на хоствани от Google страници

Считано от 31 октомври 2018 г., само малък брой доставчици на услуги за измерване на кликванията са одобрени за измерването на конкретни събития с взаимодействие с рекламите в хоствани от Google собствености за витринни реклами в Пазаруване, реклами за местни магазини и стоки (LIA) и реклами за модели автомобили. За да се увери, че рекламите Ви не се показват без измерване, екипът на Google Ads е поставил на пауза всички рекламни групи, които извършват обаждания от трети страни към неодобрени доставчици. 

Освен ако не сте упълномощили профила си да продължи да показва засегнатите реклами, създадените по-рано реклами ще бъдат поставени на пауза, за се избегне показването им без измерване.

Научете повече за измерването на взаимодействия с рекламите на хоствани от Google страници с помощта на доставчици на услуги за измерване на кликванията.

От 26 декември 2019 г. ще предлагаме ограничено обработване на данни за витринни реклами за Пазаруване и реклами за местни магазини и стоки, за да помогнем на рекламодателите, издателите и партньорите, които извършват бизнес в Калифорния, да спазват правилата на Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA). Google ще деактивира извикванията на инструменти на трети страни за проследяване на реклами.

При витринните реклами за Пазаруване повече не може да се използва шаблон за проследяване за измерване на ангажираността въз основа на време посредством ValueTrack. Проследяването на кликванията върху крайни URL адреси от инструменти на трети страни за целта ще продължи да действа.

При местните магазини и стоки повече няма да могат да се използват шаблони за проследяване за хоствани от Google местни магазини посредством ValueTrack. Реализациите и взаимодействията няма да се проследяват от трети страни. Проследяването на кликванията върху крайни URL адреси от инструменти на трети страни за целта ще продължи да действа.

Научете повече за тази промяна.

В тази статия се описват правилата на Google относно използването на доставчици на услуги за измерване на кликванията за платени взаимодействия с рекламите във витринни реклами в Пазаруване, реклами за местни рекламни места и реклами за модели автомобили.

Взаимодействията за тези конкретни типове реклами включват кликвания към уебсайта Ви, както и следното:

Тип реклама Събитие с взаимодействие
Витринни реклами в Пазаруване Когато даден потребител разгъне реклама и прекара 10 секунди на нея или кликне преди да са изтекли 10 секунди, това се отчита като ангажиране.
Реклами за местни магазини и стоки Ако използвате местна витрина, хоствана от Google (GHLS), когато потребителят кликне върху рекламата Ви за местни магазини и стоки и бъде насочен към хоствана от Google страница, това се отчита като ангажиране.
Реклами за модели автомобили

Ако потребителят извърши 2 или повече прокарвания на пръст в галерията, достигайки третото изображение в галерията, това се отчита като целенасочено действие и ангажиране.

Можете да използвате доставчик на услуги за измерване на кликванията, за да измервате взаимодействията с рекламите, включително кликванията, с помощта на шаблони за проследяване.

Одобрени доставчици на услуги за измерване на кликванията

Считано от 26 декември 2019 г.:

  • Ако използвате някой от одобрените доставчици на услуги за измерване на кликванията, Google ще приложи шаблона за проследяване към взаимодействията с рекламите, които се извършват на хоствани от Google страници, включително кликвания към уебсайта Ви. Това значи, че ще можете да измервате както кликвания към сайта Ви, така и платени взаимодействия с рекламите на хоствани от Google страници.
  • Ако използвате неодобрен от Google доставчик на услуги за измерване на кликванията, Google ще приложи шаблона за проследяване само за кликвания към сайта Ви. Това значи, че няма да можете да измервате други платени взаимодействия с рекламите на хоствани от Google страници. Все пак ще можете да измервате кликвания, като използвате тези доставчици.
  • Ако Вие сте рекламодател, издател или партньор, който извършва бизнес в Калифорния, ще предлагаме ограничено обработване на данни за витринни реклами в Пазаруване и реклами за местни магазини и стоки, за да Ви помогнем да спазвате правилата на Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA). Google ще деактивира извикванията на инструменти на трети страни за проследяване на реклами.
    • При витринните реклами за Пазаруване повече не може да се използва шаблон за проследяване за измерване на ангажираността въз основа на време посредством ValueTrack. Проследяването на кликванията върху крайни URL адреси от инструменти на трети страни за целта ще продължи да действа.
    • При местните магазини и стоки повече няма да могат да се използват шаблони за проследяване за хоствани от Google местни магазини посредством ValueTrack. Реализациите и взаимодействията няма да се проследяват от трети страни. Проследяването на кликванията върху крайни URL адреси от инструменти на трети страни за целта ще продължи да действа.

Kenshoo и Marin са одобрени за измерване на взаимодействия с витринни реклами в Пазаруване, реклами за местни магазини и стоки и реклами за модели автомобили, заедно със Search Ads 360 (по-рано DoubleClick Search).

Забележка: Списъкът с одобрени доставчици на услуги за измерване на кликванията важи само за събития с взаимодействие с рекламите, а не за кликвания. Ако искате да измервате само кликвания, можете да направите това с всеки доставчик на услуги за измерване на кликванията, като използвате шаблон за проследяване.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си