Skydda ditt Google Ads-konto: Vikten av HTTPS

Användarnas integritet är av största vikt för Google och alla som bedriver verksamhet online. HTTPS är ett säkert protokoll som skyddar dina kunders information genom att kryptera data som överförs mellan en webbläsare och en webbserver. Google Ads rekommenderar (och kräver i vissa fall) att alla webbadresser använder HTTPS-protokollet i stället för HTTP för att skydda kundernas personliga och ekonomiska information.

Varför HTTPS?

Tillförlitlighet och säkerhet

Kundernas integritet är av största vikt för ditt företag och för Google Ads. Därför märker Chrome alla HTTP-sidor som ”icke-säkra” från och med juli 2018.

Högre prestanda

HTTPS möjliggör teknik som gör användarupplevelsen snabbare. Nya prestandahöjande webbprotokoll som HTTP/2 kräver HTTPS, vilket är en av anledningarna till att 81 av de 100 bästa webbplatserna använder HTTPS som standard. Funktionen för parallell spårning i Google Ads, som förbättrar hastigheten, kräver dessutom att alla klickmätningsadresser (webbadresser som finns i fältet Spårningsadress) använder HTTPS. Från och med den 30 oktober 2018 blir parallell spårning den enda metoden för klickmätning. Allt detta innebär att spårningsadresser måste använda HTTPS.

Webbstandarder

På grund av de säkerhets- och resultatmässiga fördelarna med HTTPS har det blivit standardprotokollet på webben.

Kontrollera om din webbplats har stöd för HTTPS

Öppna din webbplats i en Chrome-webbläsare och se efter vilken av följande situationer som gäller dig:

  • Om du ser en grön låsikon Lås till vänster om webbadressen har din webbplats stöd för HTTPS.
  • Om låsikonen inte visas kan du prova att skriva din webbadress med ”https://” i stället för ”http://”.
  • Om sidan inte läses in har din webbplats inte stöd för HTTPS.

Läs om hur du kontrollerar om en webbplats är säker att besöka

Nästa steg

Om din webbplats har stöd för HTTPS

Ändra dina slutliga webbadresser och slutliga mobilwebbadresser i Google Ads så att de använder HTTPS. Detta kan du göra genom att massredigera annonser och sökord på tre sätt:

Om din webbplats inte har stöd för HTTPS

Tala med webbutvecklaren eller administratören av din CMS-plattform. Om du hanterar din egen webbplats kan du läsa mer på följande webbplatser:

Följ sedan stegen i avsnittet ovan, ”Om din webbplats har stöd för HTTPS”, för att ändra dina slutliga webbadresser och slutliga mobilwebbadresser i Google Ads.

Kommentarer

  • När du aktiverar HTTPS på din webbplats rekommenderar vi att du omdirigerar alla instanser av HTTP till HTTPS så att gamla länkar fortsätter fungera och besökarna på din webbplats omdirigeras till säkert innehåll.
  • Vi rekommenderar starkt att du explicit ändrar dina slutliga webbadresser och slutliga mobilwebbadresser från HTTP till HTTPS i Google Ads. Enbart omdirigeringar ger inte ett hundraprocentigt skydd med HTTPS-protokollet. Användarnas begäranden krypteras inte. Omdirigeringar kan dessutom göra sidhämtningstiden långsammare, vilket påverkar upplevelsen av målsidan och kan få konsekvenser för din konverteringsfrekvens och avkastning på annonsutgift (ROAS).

Automatisk omdirigering till HTTPS i Google Ads

Det bästa tillvägagångssättet är att ersätta dina HTTP-webbadresser med HTTPS-webbadresser. Om du har HTTP-webbadresser i Google Ads och din webbplats har stöd för HTTPS kan det i vissa fall hända att Google Ads automatiskt vidarebefordrar dina klick direkt till HTTPS-versionen av webbadressen.

Från och med veckan som börjar den 11 juni 2018 börjar Google Ads vidarebefordra vissa av, eller alla, dina HTTP-klick till HTTPS i följande situationer:

  1. Om du har implementerat HTTPS Strict Transport Security (HSTS) på din webbplats vidarebefordras alla klick till HTTPS.
  2. Om en webbadress vidarebefordras till motsvarande HTTPS-webbadress via en 301-omdirigering vidarebefordras alla klick på webbadressen till HTTPS.

Relaterade länkar

Säkerhetscenter

Dina säkerhetsalternativ

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny