Zabezpečenie účtu Google Ads: dôležitosť protokolu HTTPS

Ochrana súkromia používateľov má pre Google aj pre každého, kto podniká na internete, najvyššiu dôležitosť. HTTPS je zabezpečený protokol, ktorý prispieva k ochrane informácií zákazníkov šifrovaním údajov prenášaných medzi webovým prehliadačom a webovým serverom. Google Ads odporúča (a v niektorých prípadoch vyžaduje), aby všetky webové adresy používali protokol HTTPS namiesto protokolu HTTP na ochranu osobných a finančných informácií zákazníkov.

Prečo HTTPS?

Dôvera a bezpečnosť

Súkromie zákazníkov je v centre pozornosti vašej firmy i služby Google Ads. Prehliadač Chrome preto od júla 2018 označuje všetky stránky využívajúce protokol HTTP ako nezabezpečené.

Vyššia výkonnosť

Protokol HTTPS umožňuje používať technológie, ktoré vďaka vyššej rýchlosti zlepšujú dojem používateľa. Nové webové protokoly, ktoré zvyšujú výkonnosť, napríklad HTTP/2, vyžadujú protokol HTTPS. Aj preto 81 zo 100 najvýznamnejších webov na internete predvolene používa protokol HTTPS. Funkcia súbežného sledovania služby Google Ads slúžiaca na zvýšenie rýchlosti tiež vyžaduje, aby všetky webové adresy merajúce kliknutia (webové adresy v poli „webovej adresy sledovania“) používali protokol HTTPS. Od 30. októbra 2018 je súbežné sledovanie jediným spôsobom merania kliknutí. Webové adresy sledovania preto musia používať protokol HTTPS.

Webové normy

Z dôvodu výhod týkajúcich sa zabezpečenia a výkonnosti, ktoré sú spojené s jeho používaním, sa protokol HTTPS stal štandardným protokolom používaným na webe.

Ako skontrolovať, či váš web podporuje protokol HTTPS

Otvorte svoj web v prehliadači Chrome a zistite, ktorá z nasledujúcich situácií sa na vás vzťahuje:

  • Ak je vľavo od webovej adresy zelená ikona zámku Uzamknúť, váš web podporuje protokol HTTPS.
  • Ak sa zámok nezobrazí, skúste znova zadať webovú adresu svojho webu s reťazcom „https://“ namiesto „http://“.
  • Ak sa stránka nenačíta, váš web nepodporuje protokol HTTPS.

Prečítajte si, ako skontrolovať, či môžete web bezpečne navštíviť.

Ďalšie kroky

Ak váš web podporuje protokol HTTPS

Zmeňte cieľové webové adresy a mobilné cieľové webové adresy v službe Google Ads tak, aby používali protokol HTTPS. Existujú tri spôsoby hromadnej úpravy reklám a kľúčových slov:

Ak váš web nepodporuje protokol HTTPS

Porozprávajte sa s webovým vývojárom alebo správcom webu o svojej platforme CMS. Ak spravujete svoj web, viac sa dozviete na nasledujúcich webových stránkach:

Podľa krokov v predchádzajúcej sekcii „Ak váš web podporuje protokol HTTPS“ potom zmeňte cieľové webové adresy a mobilné cieľové webové adresy v službe Google Ads.

Poznámky

  • Keď na svojom webe zapnete protokol HTTPS, odporúča sa presmerovať inštancie s protokolom HTTP na protokol HTTPS, aby staré odkazy naďalej fungovali a aby boli návštevníci vášho webu presmerovaní na zabezpečený obsah.
  • Dôrazne odporúčame explicitne zmeniť v službe Google Ads cieľové webové adresy a mobilné cieľové webové adresy z protokolu HTTP na protokol HTTPS. Závislosť od presmerovaní neposkytuje úplnú bezpečnostnú ochranu protokolu HTTPS. Žiadosti používateľov nie sú šifrované. Presmerovania tiež spomaľujú načítanie stránok, čo má vplyv na dojem zo vstupnej stránky a môže to ovplyvniť váš konverzný pomer a návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS).

Automatické presmerovanie na protokol HTTPS v službe Google Ads

Osvedčeným postupom je nahradiť webové adresy HTTP webovými adresami HTTPS. V niektorých prípadoch sa však môže stať, že ak máte v službe Google Ads webové adresy HTTP a zistí sa, že váš web podporuje protokol HTTPS, Google Ads automaticky presmeruje kliknutia priamo na verziu webovej adresy s protokolom HTTPS.

Od 11. júna 2018 presmerúva Google Ads niektoré alebo všetky kliknutia na webové adresy HTTP v nasledujúcich situáciách na webové adresy HTTPS:

  1. Ak váš web implementoval bezpečnostný mechanizmus HTTPS Strict Transport Security (HSTS), na protokol HTTPS sa presmerujú všetky kliknutia.
  2. Ak je webová adresa presmerovaná na ekvivalentnú webovú adresu HTTPS prostredníctvom presmerovania 301, všetky kliknutia na danú webovú adresu sa presmerujú na webovú adresu HTTPS.

Súvisiace odkazy 

Centrum zabezpečenia

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
128443367905094739
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067
false