Åtkomstnivåer för förvaltarkonton

 Vissa funktioner får du bara åtkomst till om du har ett kopplat Google Ads-förvaltarkonto och rätt åtkomstnivå.  Om du inte har något Google Ads-förvaltarkonto men vill bli certifierad kan du använda dig av Google-utbildningar och Google Ads-certifieringar i Academy for Ads.

Vad det innebär för dig

Få certifieringarna att räknas mot företagets status för märke och specialiseringar

  • I Google Ads: Alla användare som har administrativ åtkomst eller standardåtkomst till företagets Google Ads-förvaltarkonto eller underordnade förvaltarkonton klassificeras som anslutna till företaget. Deras Google Ads-certifieringar räknas då mot företagets status för märke och specialiseringar. Tänk på: Användare med skrivskyddad åtkomst kan inte bidra till status för märke eller specialiseringar.
  • Se till att ange företagets e-postadress i din profil i Academy for Ads eller se till att e-postadressen som tillhör Academy for Ads-kontot är kopplad till företagets förvaltarkonto. 
  • Dela din kontoinformation med företaget så att dina certifieringar räknas mot företagets märke och specialiseringar.

Obs! Antalet certifierade användare kan ändras på grund av den här ändringen.

Se företagets status för märke och specialiseringar

  • I Google Ads: Alla användare som är kopplade till företagets Google Ads-förvaltarkonto med administratörsåtkomst, standardåtkomst eller skrivskyddad åtkomst till Google Ads kan se fliken Partners-programmet och företagets status för märke och specialiseringar.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?